Scroll to top

NABÓR III

Wyniki selekcji Innowacji Społecznych do Etapu Upowszechniania

Ogłoszenie z dnia 24.02.2023 r. – Informacja o wynikach wyboru innowacji do Etapu Upowszechniania

Drodzy Innowatorzy, Drogie Innowatorki,
zakończyliśmy proces inkubacji. Za nami spotkanie z Ekspertami Komisji Oceny Innowacji do Etapu Upowszechniania, które było ukoronowaniem całego, trwającego niespełna rok procesu. Serdecznie dziękujemy Wam za wkład, zaangażowanie, wykonaną pracę, rozwój innowacji, aktywny udział w warsztatach, za dziesiątki rozmów i setki stron wypełnionych dokumentów oraz raportów.

Wybór i tym razem okazał się bardzo trudny z uwagi na ogólny wysoki poziom opracowanych produktów i zaangażowanie Zespołów w ich prezentację przed Komisją.

Komisja Oceny zakończyła obrady, poniżej prezentujemy wyniki:

3 Innowacje zosta NAGRODZONE, a tym samym ocenione jako najbardziej gotowe do upowszechniania na szeroką skalę, są to:

Miejsce 1
„UWAŻNIAKI” autorstwa Joanny Twardo-Kamińskiej, Anny Szyszko, Katarzyny Bartosik i Rafała Kamińskiego (317/POPO/2020).

Miejsce 2 ex aequo
„MATH TIME” autorstwa Pauliny Worsztynowicz i Grzegorza Juranka ze Szkoły Podstawowej nr 33 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stanisława Ligonia w Katowicach (314/POPO/2020).

„Projekt da Vinci” autorstwa Marzeny Milanowskiej i Urszuli Jarosz z Cyberpaki (328/POPO/2020).


Wyróżniamy 3
Innowacje:
„JĘZYK POLSKI? JĘZYK MÓJ? TAK! – platforma edukacyjna języka polskiego jako języka obcego” autorstwa Moniki Krawczyk, Małgorzaty Talipskiej oraz Marty Demianiuk z Instytutu Spraw Głuchych (324/POPO/2020).

„IMPROświęta – improwizacja kreatywna w szkole” autorstwa Teresy Lauer-Jaworskiej, Anety Sztolc i Przemysława Ozgi z Niepublicznej Szkoły Podstawowej „NASZA SZKOŁA” w Opolu (283/POPO/2020).

„ProGRAmowanie w MINECRAFT” autorstwa Patrycji Mileckiej, Ewy Bednarek i Wojciecha Drankiewicza z Fundacji Rozwoju Małego Inżyniera (308/POPO/2020).

Wszystkim Zespołom serdecznie gratulujemy oceny, wierzymy i trzymamy kciuki za dalszy rozwój Waszych produktów.

HARMONOGRAM wsparcia i PROCEDURY realizacji projektu grantowego

Komisja Oceny Wniosków

KOW upowszechniający planowany jest w dniach 15 i 16 lutego 2023 (środa i czwartek).

Zapraszamy Was do Poznania na stacjonarną prezentację Waszych innowacji przed Komisją Ekspertów.

Szczegóły otrzymacie drogą mailową.

Pozdrawiamy!
Zespół Popojutrze 2.0

Zaktualizowana lista rankingowa

Ogłoszenie z dnia 09.03.2022

Drodzy Innowatorzy, informujemy, iż zakończyliśmy etap oceny i preselekcji zgłoszeń z największym potencjałem do udziału w procesie inkubacji w Projekcie POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE.
Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę rankingową po procedurze odwoławczej, obejmującą Innowacje Społeczne zakwalifikowane do etapu inkubacji.

Lista do pobrania:

Wstępna lista rankingowa

Ogłoszenie z dnia 18.02.2022

Drodzy Innowatorzy!

Zakończyliśmy proces Preinkubacji. To był intensywny czas. Dziękujemy Wam za wkład, zaangażowanie, wykonaną pracę, rozwój innowacji i przygotowanie do obrony Waszych Wstępnych Specyfikacji Innowacji Społecznych podczas KOW. Niezwykle miło było nam spotkać się z Wami podczas tego wydarzenia.

Komisja Oceny Wniosków zakończyła obrady i znamy wyniki oceny. Tym samym, publikujemy wstępną listę rankingową w ramach etapu Selekcji Innowacji Społecznych do grantu i inkubacji w Projekcie pn. POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE. Gratulujemy Wam oceny, a tych spośród Was, którzy w tej edycji nie otrzymali rekomendacji do grantu, już dziś zapraszamy do kolejnej, IV edycji. Wierzymy, że Wasze pomysły są wartościowe, dopracujcie je i wróćcie do nas.

Lista do pobrania:

Szczegóły dotyczące oceny znajdziecie w przesłanym drogą mailową piśmie oraz kartach oceny.

UWAGA! Informacja o skierowaniu Specyfikacji do negocjacji nie jest równoznaczna z decyzją o przyznaniu grantu.

Ostateczna lista rankingowa z wyróżnieniem Koncepcji rekomendowanych do etapu grantu i inkubacji zostanie zaktualizowana i opublikowana po zakończeniu procedury odwoławczej zgodnie z terminem wynikającym z Harmonogramu projektu, dostępnego na stronie internetowej https://popojutrze2.pl.

Zespół POPOJUTRZE 2.0

Nabór wstępnych SIN

Informujemy, że nabór Wstępnych SIN trwa do 17.01.2022 r.

Dokumenty można wypełnić również za pośrednictwem formularza online:  WSTĘPNA SIN.

UWAGA! Złożone Wstępne Specyfikacje Innowacji Społecznych będą przedmiotem oceny i selekcji do otrzymania grantów. Przy ich składaniu należy pamiętać o dochowaniu ww. terminu oraz warunków wymienionych w Procedurach realizacji projektu grantowego POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE:

Wstępne Specyfikacje Innowacji Społecznych mogą być złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy internetowej https://popojutrze2.pl/koncepcjainnowacji/ lub w formie skanu na adres popojutrze2@senseconsulting.pl lub w wersji papierowej na adres siedziby Realizatora od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. W przypadku składania Wstępnych Specyfikacji Innowacji Społecznej poprzez platformę Realizator prześle na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu plik .pdf który winien zostać podpisany w sposób wskazany w pkt. 2 i przesłany w ciągu 5 dni roboczych w formie skanu lub w wersji papierowej. Oryginał Wstępnej Specyfikacji Innowacji Społecznej będzie składany wyłącznie przez Innowatorów społecznych, których Innowacje Społeczne zakwalifikują się do etapu grantów i inkubacji.

Zgodnie z harmonogramem dla Naboru II planowany termin obrad KOW to 3-4.02.2022 r. w Poznaniu.

17.01.2022 – finalny termin składania SIN

Przypominamy, że finalny termin składania SIN dla III Naboru to 17.01.2022 r.

Do tego czasu warto, żebyście skonsultowali swoje koncepcje z tutorkami (jeśli pojawi się konieczność, umówimy również na konsultację z ekspertem).

Dodatkowe wskazówki dot. wypełniania SIN znajdziecie pod linkiem:

https://popojutrze2.pl/wp-content/uploads/2021/12/SIN_wskazowki.pdf

Niżej nagranie z ostatnich warsztatów:

Terminy warsztatów w ramach PREINKUBACJI

W załączniku do pobrania harmonogram warsztatów w ramach PREINKUBACJI w Naborze III w Projekcie POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE:

Zaktualizowana lista rankingowa

Ogłoszenie z dn. 18.10.2021 r. – Wyniki Naboru III

Drodzy Innowatorzy!

Informujemy, iż zakończyliśmy ocenę formalną i merytoryczną zgłoszeń w Projekcie POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE. Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę rankingową po procedurze odwoławczej z wyszczególnieniem Innowacji Społecznych rekomendowanych do etapu preinkubacji.

Lista do pobrania:

Otrzymaliśmy ponad 80 pomysłów, a wśród nich bardzo ciekawe, godne rozwoju i realizacji koncepcje. Do etapu preinkubacji zakwalifikowaliśmy ostatecznie 38 zgłoszeń, które uzyskały minimum 64 punkty.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Innowatorom Społecznym za poświęcony czas i zaangażowanie włożone w przygotowanie projektów.

Zespoły Innowatorów, które na tym etapie nie kwalifikują się do procesu preinkubacji, zachęcamy do udziału w kolejnym naborze – dopracujecie Wasze zgłoszenia i wróćcie do nas! Zapraszamy także do konsultacji pomysłów przed kolejnym naborem z naszymi Ekspertami.

Zespół POPOJUTRZE 2.0

Wstępna lista rankingowa

Informujemy, iż zakończyliśmy ocenę formalną i merytoryczną zgłoszeń w Projekcie pn. POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE. Poniżej publikujemy wstępną listę rankingową z wyszczególnieniem Innowacji Społecznych rekomendowanych do etapu preinkubacji. Ostateczna lista rankingowa opublikowana zostanie po zakończeniu procedury odwoławczej – szczegóły znajdziecie w przesłanych wkrótce pismach i kartach ocen.

Lista do pobrania:

Serdecznie dziękujemy wszystkim Innowatorom Społecznym za poświęcony czas i zaangażowanie włożone w przygotowanie projektów.

Zespoły Innowatorów, które na tym etapie nie kwalifikują się do procesu preinkubacji, zachęcamy do udziału w kolejnym naborze – dopracujecie Wasze zgłoszenia i wróćcie do nas! Zapraszamy także do konsultacji pomysłów przed kolejnym naborem z naszymi Ekspertami.

Zespół POPOJUTRZE 2.0

Ogłoszenie III Naboru

Ogłaszamy, że 23 sierpnia rozpocznie się III nabór zgłoszeń w projekcie POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE.

III nabór organizowany jest w dniach 23.08.2021 – 06.09.2021.

Wszystkie informacje na temat aplikowania zawarte są w Procedurach:

Komplet dokumentów znajdziecie tu (również zgłoszenie w wersji word):

Przed wypełnieniem zgłoszenia zapoznajcie się z wymogami i zasadami aplikowania o grant.

Jeśli preferujecie elektroniczną formę zgłoszenia, zapraszamy do odpowiednich FORMULARZY:

(WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE – GRUPA NIEFORMALNA)
(WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE – GRUPA FORMALNA)

Pamiętajcie, dokumenty należy podpisać i przekazać w terminie naboru do Realizatora:

  • a. elektronicznie na adres popojutrze2@senseconsulting.pl
  • b. lub w wersji papierowej osobiście, kurierem, pocztą na adres siedziby Realizatora, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16: ul. Św. Michała 43 (61-119 Poznań), SENSE consulting sp. z o.o.

Podpis dokumentów oznacza odręczny czytelny podpis / podpis nieczytelny z pieczęcią imienną albo podpis elektroniczny składany w postaci kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

W przypadku pytań i wątpliwości, kierujcie je na adres popojutrze2@senseconsulting.pl

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania będziemy publikować w postaci FAQ.

CZYTAJCIE PROCEDURY!

Powodzenia,
ZESPÓŁ POPOJUTRZE 2.0

Open Days w Popojutrze 2.0 już 30 sierpnia!

III nabór to idealny pretekst, by się spotkać i zamienić kilka słów o tym, jak wygląda przyszłość edukacji i jakie kompetencje warto rozwijać. Hasłem przewodnim jest SZKOŁA JUTRA.

Przed nami cykl spotkań z wyjątkowymi ludźmi związanymi z Popojutrze 2.0 – Ekspertami i Innowatorami.

Każda spotkanie to inny temat przewodni:

10:00 NAUCZYCIELE w szkole jutra
| Ekspertka ds. metodyki Agnieszka Kozłowska i para nauczycieli / POPOinnowatorów: Dorota Uchwat-Zaród i Marcin Zaród

11:30 UCZNIOWIE i kompetencje przyszłości
| Dwie ekipy POPOinnowatorów: Meritum i Alegra

13:00 PRZESTRZEŃ i PRZEDMIOTY w szkole jutra
| Eskpert Rafał Kamiński

14:30 Szkoła jutra jako ORGANIZM
| Wykładowca i nauczyciel Jarosław Szulski

Więcej szczegółów w wydarzeniu >> https://www.facebook.com/events/190818119640612/

Spotykamy się na ZOOMIE oraz Facebooku.

Link do rejestracji >> https://tiny.pl/9gxpb

III Nabór Popojutrze 2.0 #Q&A

Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie, w ramach którego dowiesz się:
👉 Czym jest Popojutrze 2.0?
👉 Kogo szukamy i jakie pomysły wspieramy?
👉 Dlaczego warto dołączyć do naszej POPOspołeczności?

Na te i inne pytania odpowiedzą POPOeksperci ds. Innowacji: Monika Mardas-Brzezińska i Marcin Bielicki.

Spotykamy się na ZOOMIE oraz Facebooku.

Link do rejestracji: https://tiny.pl/9msp4

Link do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/565183874498269/

Do zobaczenia! 👋👋

Ogłoszenie z dn. 23.07.2021. – Nabór III

Już 23 sierpnia rozpocznie się III nabór w projekcie POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE.

III nabór organizowany jest w dniach 23.08.2021 – 06.09.2021. 

Wszystkie informacje na temat aplikowania zawarte są w PROCEDURACH, a komplet dokumentów znajdziecie .

Przed wypełnieniem zgłoszenia zapoznajcie się z wymogami i zasadami udziału w preselekcji zgłoszeń.

Jeśli preferujecie wypełnić dokumenty w wersji Word, zapraszamy TU (DOKUMENTY III NABÓR).
Platforma elektroniczna zostanie uruchomiona w dniu rozpoczęcia naboru (tj. 23.08.2021).

Przed rozpoczęciem naboru zachęcamy do zapoznania się z pakietem bazowych informacji tu: Wysłuchaj Webinaru POPOJUTRZE 2.0 Q&A.

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania opublikowane są w postaci FAQ.

Planujemy również cykl spotkań live, więcej informacji już wkrótce.