Scroll to top

NABÓR IV

HARMONOGRAM wsparcia i PROCEDURY realizacji projektu grantowego

Nabór IV – Wyniki selekcji Innowacji Społecznych do Etapu Upowszechniania

Ogłoszenie z dn. 06.06.2023 r. – Informacja o wynikach wyboru innowacji do Etapu Upowszechniania

Drodzy Innowatorzy, Drogie Innowatorki,  
zakończyliśmy proces inkubacji. Za nami spotkanie z Ekspertami Komisji Oceny Innowacji do Etapu Upowszechniania, które było ukoronowaniem całego, trwającego niespełna rok procesu. Serdecznie dziękujemy Wam za wkład, zaangażowanie, wykonaną pracę, rozwój innowacji, aktywny udział w warsztatach, za dziesiątki rozmów i setki stron wypełnionych dokumentów oraz raportów. 

Wybór i tym razem okazał się bardzo trudny z uwagi na ogólny bardzo wysoki poziom opracowanych produktów i zaangażowanie Zespołów w ich prezentację przed Komisją.  

Komisja Oceny zakończyła obrady, poniżej prezentujemy wyniki:

2 Innowacje zosta NAGRODZONE, a tym samym ocenione jako najbardziej gotowe do upowszechniania na szeroką skalę, są to:

„M3DMODEL”  
Autorami innowacji są: Jakuba Batko, Daniela Rams i Maciej Chwast (Zespół 347/POPO/2020). 

„EduEnglish WINdow Opener” autorstwa Doroty Uchwat-Zaród i Marcina Zaroda (Zespół 350/POPO/2020). 

Wyróżniamy 4 Innowacje:

„GAMEBOOK. Uniwersalny Podręcznik Projektowania Gier” autorstwa Marty Tymińskiej i Piotra Milewskiego (Zespół 408/POPO/2020).  

„KURS NA RELACJE” autorstwa Piotra Sienkiewicza i Karoliny Kozak („Bakcyl i laba” usługi edukacyjne Piotr Sienkiewicz oraz Fundacja Laboratorium Edukacyjne EduLab) (Zespół 361/POPO/2020).

„WYMODELUJ” autorstwa Magdaleny Benedyk i Justyny Bogusław (Zespół 411/POPO/2020). 

„WSZYSTKO GRA” autorstwa Agaty Wardy, Alicji Szulc i Miłosza Sienkiewicza (Zespół 360/POPO/2020). 

Wszystkim Zespołom serdecznie gratulujemy oceny, wierzymy i trzymamy kciuki za dalszy rozwój Waszych produktów.

Komisja Oceny Wniosków

KOW upowszechniający planowany jest w dniach 25 i 26 maja 2023 (czwartek i piątek).

Zapraszamy Was na prezentację Waszych innowacji przed Komisją Ekspertów w formie ZDALNEJ.

Harmonogram wystąpień podczas KOW do upowszechniania przedstawiamy niżej, a szczegóły otrzymacie drogą mailową.

Pozdrawiamy!
Zespół Popojutrze 2.0

Termin II warsztatów w ramach inkubacji

Kolejne warsztaty w ramach inkubacji IV Naboru odbędą się 20 i 21 stycznia 2023 r. w formie zdalnej. Szczegóły dotyczące warsztatów oraz zapisy zostaną wysłane drogą mailową.
Pozdrawiamy!
Zespół Popojutrze 2.0

Aktualny harmonogram inkubacji IV naboru

Zaktualizowana lista rankingowa

Ogłoszenie z dnia 02.09.2022

Drodzy Innowatorzy! Drogie Innowatorki!

Informujemy, że zakończyliśmy etap oceny i preselekcji zgłoszeń z największym potencjałem do udziału w procesie inkubacji w Projekcie POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE.

Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę rankingową po procedurze odwoławczej, obejmującą Innowacje Społeczne rekomendowane do grantu i skierowane do etapu negocjacji.

Lista do pobrania:

Gratulujemy Wam wszystkim! Stworzyliście świetne koncepcje, które mogą realnie zmieniać edukację. Niestety, tak jak to bywa w przypadku ocen i rankingów – do inkubacji zapraszamy tylko część z Was. Mocno wierzymy jednak, że będziecie rozwijać swoje koncepcje i działać dalej, niezależnie od wyniku. A jeśli tylko będzie ku temu okazja – wrócicie do nas w ramach Popojutrze 3.0.

DZIĘKUJEMY!

Zespół POPOJUTRZE 2.0

Wstępna lista rankingowa

Ogłoszenie z dnia 12.08.2022

Drodzy Innowatorzy! Drogie Innowatorki!

Zakończyliśmy proces Preinkubacji. To był intensywny czas. Dziękujemy Wam za wkład, zaangażowanie, wykonaną pracę, rozwój innowacji i przygotowanie do obrony Waszych Wstępnych Specyfikacji Innowacji Społecznych podczas KOW. Niezwykle miło było nam spotkać się z Wami podczas tego wydarzenia.

Komisja Oceny Wniosków zakończyła obrady i znamy wyniki oceny. Tym samym, publikujemy wstępną listę rankingową w ramach etapu Selekcji Innowacji Społecznych do grantu i inkubacji w Projekcie pn. POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE. Gratulujemy Wam oceny.

Niestety to już ostatni nabór w naszym Inkubatorze. Możemy przekazać już tylko 17 grantów, w tym 12 pierwszych Zespołów ze wstępnej listy rankingowej zapraszamy do negocjacji, wkrótce przekażemy Wam szczegóły.

Kolejne 5 Zespołów zaprosimy do negocjacji po zakończeniu procedury odwoławczej. Wkrótce otrzymacie pisma z informacją o ocenie oraz karty oceny formalnej i merytorycznej.

Lista do pobrania:

Zmiana terminu Komisji Oceny Wniosków!

Drodzy Innowatorzy,
Informujemy, że musimy dokonać zmiany w harmonogramie procesu preinkubacji. Ostateczny termin Komisji Oceny Wniosków to:

27 – 28.07.2022 r.

Przepraszamy za zmiany. Możliwy będzie udział zarówno opcji online, jak i stacjonarnej.

Jednocześnie przypominamy, że nabór wstępnych SIN trwa do 05.07.2022 r. Oprócz składania dokumentów drogą mailową lub pocztą, można również skorzystać z formularza online: WSTĘPNA SIN.

05.07.2022 – finalny termin składania SIN

Informujemy, że nabór Wstępnych SIN trwa do 05.07.2022 r.

Dokumenty można wypełnić również za pośrednictwem formularza online – zostanie uruchomiony do 10.06.2022 r.

UWAGA! Złożone Wstępne Specyfikacje Innowacji Społecznych będą przedmiotem oceny i selekcji do otrzymania grantów. Przy ich składaniu należy pamiętać o dochowaniu ww. terminu oraz warunków wymienionych w Procedurach realizacji projektu grantowego POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE:

Wstępne Specyfikacje Innowacji Społecznych mogą być złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy internetowej (zostanie uruchomiona do 10.06.2022) lub w formie skanu na adres popojutrze2@senseconsulting.pl lub w wersji papierowej na adres siedziby Realizatora od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. W przypadku składania Wstępnych Specyfikacji Innowacji Społecznej poprzez platformę Realizator prześle na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu plik .pdf który winien zostać podpisany w sposób wskazany w pkt. 2 i przesłany w ciągu 5 dni roboczych w formie skanu lub w wersji papierowej. Oryginał Wstępnej Specyfikacji Innowacji Społecznej będzie składany wyłącznie przez Innowatorów społecznych, których Innowacje Społeczne zakwalifikują się do etapu grantów i inkubacji.

09.06.2022 r. zapraszamy na fakultatywny warsztat z SIN

Udział w warsztacie nie jest obowiązkowy, będzie on nagrywany i udostępniony wszystkim Zespołom.

LINK do Warsztatu 09.06.2022:
https://zoom.us/j/94561112657?pwd=U0JQT2NJMitaZ1ZkTENDVmltK0ZrQT09

Ostateczna lista rankingowa IV naboru

Ogłoszenie z dn. 06.05.2022 r. – Wyniki Naboru IV

Drodzy Innowatorzy!
Informujemy, iż zakończyliśmy ocenę formalną i merytoryczną zgłoszeń w Projekcie POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE. Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę rankingową po procedurze odwoławczej z wyszczególnieniem Innowacji Społecznych rekomendowanych do etapu preinkubacji.

LISTA RANKINGOWA – NABÓR IV

Otrzymaliśmy niemal 100 pomysłów, a wśród nich bardzo ciekawe, godne rozwoju i realizacji koncepcje. Do etapu preinkubacji zakwalifikowaliśmy ostatecznie 54 zgłoszenia, które uzyskały minimum 70 punktów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Innowatorom Społecznym za poświęcony czas i zaangażowanie włożone w przygotowanie projektów.

Zespół POPOJUTRZE 2.0

Zaktualizowana lista rankingowa IV naboru

Ogłoszenie z dn. 29.04.2022 r. – Wyniki Naboru IV

Drodzy Innowatorzy!

Informujemy, iż poniżej publikujemy skorygowaną listę rankingową z wyszczególnieniem Innowacji Społecznych rekomendowanych do etapu preinkubacji w Naborze IV. Ostateczna lista rankingowa opublikowana zostanie po zakończeniu procedury odwoławczej.

LISTA RANKINGOWA – NABÓR IV

Pozdrawiamy,

Zespół POPOJUTRZE 2.0

Harmonogram PREINKUBACJI

 

Przed nami etap PREINKUBACJI, pierwsze warsztaty już w połowie maja (jednodniowe, w wersji zdalnej).
W załączniku znajdziecie harmonogram warsztatów w ramach PREINKUBACJI w Naborze IV w Projekcie POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE:

Wyniki naboru IV

Ogłoszenie z dn. 15.04.2022 r. – Wyniki Naboru IV

Drodzy Innowatorzy!

Informujemy, iż zakończyliśmy ocenę formalną i merytoryczną zgłoszeń w Projekcie POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE. Poniżej publikujemy wstępną listę rankingową z wyszczególnieniem Innowacji Społecznych rekomendowanych do etapu preinkubacji. Ostateczna lista rankingowa opublikowana zostanie po zakończeniu procedury odwoławczej – szczegóły znajdziecie w przesłanych wkrótce pismach i kartach ocen.

LISTA RANKINGOWA – NABÓR IV

Liczba zgłoszeń przeszła nasze najśmielsze oczekiwania! Otrzymaliśmy niemal 100 pomysłów, a wśród nich bardzo ciekawe, godne rozwoju i realizacji koncepcje.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Innowatorom Społecznym za poświęcony czas i zaangażowanie włożone w przygotowanie projektów.

Pozdrawiamy,

Zespół POPOJUTRZE 2.0

Zmian terminu ogłoszenia wyników IV naboru

Z uwagi na dużą ilość zgłoszeń informujemy, że termin opublikowania wstępnej listy rankingowej zostaje przesunięty na 15 kwietnia 2022 r.

Przepraszamy za opóźnienie. W razie pytań – prosimy o kontakt.
Pozdrawiamy,
ZESPÓŁ POPOJUTRZE 2.0

IV nabór zakończony – dziękujemy za zgłoszenia!

7 marca o 23:59:59 zakończyliśmy IV nabór wniosków w Projekcie pn. POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE.

Trafiło do nas mnóstwo pomysłów na mikroinnowacje w obszarze edukacji, za co Wam ogromnie dziękujemy! Przed nami etap rejestracji zgłoszeń i ocena formalna.

Wstępna lista rankingowa zostanie opublikowana 13 KWIETNIA 2022 r.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim Innowatorom Społecznym, którzy aplikowali w bieżącym naborze!

Ogłoszenie IV naboru

Ogłaszamy, że 21 lutego rozpocznie się IV nabór zgłoszeń w projekcie POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE.

IV nabór organizowany jest w dniach 21.02.2022-07.03.2022.

Wszystkie informacje na temat aplikowania zawarte są w Procedurach:

Przed wypełnieniem zgłoszenia zapoznajcie się z wymogami i zasadami aplikowania o grant.

Jeśli preferujecie elektroniczną formę zgłoszenia, zapraszamy do odpowiednich FORMULARZY:

Przed wypełnieniem zgłoszenia zapoznajcie się z wymogami i zasadami aplikowania o grant.

Jeśli preferujecie elektroniczną formę zgłoszenia, zapraszamy do odpowiednich FORMULARZY:

(WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE – GRUPA NIEFORMALNA)
(WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE – GRUPA FORMALNA)

Pamiętajcie, dokumenty należy podpisać i przekazać w terminie naboru do Realizatora:

  • a. elektronicznie na adres popojutrze2@senseconsulting.pl
  • b. lub w wersji papierowej osobiście, kurierem, pocztą na adres siedziby Realizatora, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16: ul. Św. Michała 43 (61-119 Poznań), SENSE consulting sp. z o.o.

Podpis dokumentów oznacza odręczny czytelny podpis / podpis nieczytelny z pieczęcią imienną albo podpis elektroniczny składany w postaci kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

W przypadku pytań i wątpliwości, kierujcie je na adres popojutrze2@senseconsulting.pl

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania będziemy publikować w postaci FAQ.

CZYTAJCIE PROCEDURY!

Powodzenia,
ZESPÓŁ POPOJUTRZE 2.0

Zapraszamy na spotkanie informacyjne!

Zapraszamy na wyjątkowe spotkanie, w ramach którego dowiesz się:
👉 Czym jest Popojutrze 2.0?
👉 Kogo szukamy i jakie pomysły wspieramy?
👉 Dlaczego warto dołączyć do naszej POPOspołeczności?

Na te i inne pytania odpowie POPOekspertka ds. Innowacji: Monika Mardas-Brzezińska.
 
KIEDY: 21.02.2022 godz. 11:00
 
Spotykamy się na ZOOMIE, obowiązują zapisy!
Link do rejestracji >> https://tiny.pl/9pblh 

Link do wydarzenia na FB: https://www.facebook.com/events/470038411361602

Do zobaczenia! 👋👋

21.02.2022 | START naboru

Już 21 lutego rozpocznie się IV nabór w projekcie POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE.

IV nabór organizowany jest w dniach 21.02.2022 – 07.03.2022. 

Wszystkie informacje na temat aplikowania zawarte są w PROCEDURACH.

Przed wypełnieniem zgłoszenia zapoznajcie się z wymogami i zasadami udziału w preselekcji zgłoszeń. Jeśli preferujecie wypełnić dokumenty w wersji Word, zapraszamy TU.

Przed rozpoczęciem naboru zachęcamy do zapoznania się z pakietem bazowych informacji: Wysłuchaj Webinaru POPOJUTRZE 2.0 Q&A.

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania opublikowane są w postaci FAQ.