Scroll to top
zgłoszenie!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY: NABÓR III

WSTĘPNY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do projektu pn. „POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE” nr POWR.04.01.00-00-I108/19 realizowanego w ramach Priorytetu IV Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1 Innowacje społeczne

DLA GRUPY NIEFORMALNEJ

UWAGA! Przed rozpoczęciem wypełniania Formularza zgłoszeniowego zapoznaj się z Procedurami realizacji projektu grantowego pn. „POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE”. Formularz zgłoszeniowy wypełnij w sposób czytelny. Przyjmowane będą jedynie kompletne, poprawnie wypełnione formularze.

[formidable id=3]