Scroll to top
KOW
dr Anna Tórz

Zawodowo związana z PPNT od 2007 r., obecnie pełni funkcję Eksperta ds. inkubacji i monitorowania. Realizuje i kieruje projektami z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej oraz funduszy krajowych. Absolwentka studiów Master of Science in Science and Technology Commercialization (MSSTC) na Uniwersytecie Łódzkim. Doktor Nauk o Zarządzaniu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest doświadczonym trenerem w obszarach charakterystyki i oferty instytucji otoczenia biznesu, zarządzania inkubatorem technologicznym i mierzenia efektywności działania inkubatora technologicznego dla kadry zarządzającej tymi instytucjami.

dr Anna Tórz

dr Joanna Kiersztejn

Od 2013 roku tworzy pierwsze w Wielkopolsce centrum nauki Laboratorium Wyobraźni PPNT. Współpracuje przy budowaniu koncepcji naukowych wystaw interaktywnych. Zarówno w środowisku krajowym jak i zagranicznym podejmuje tematy popularyzacji nauki przy użyciu nowych środków dydaktycznych na podstawie doświadczenia wynikającego z pracy w Laboratorium Wyobraźni PPNT. Angażuje się także w inicjatywy naukowe podejmowane przez inne instytucje mające na celu wspieranie rozwoju naukowego dzieci i młodzieży. Od kilku lat jest także wykładowcą na Uniwersytecie im. Adam Mickiewicza poszerzając w ten sposób swój warsztat dydaktyczno-merytoryczny o pracę ze studentami i dorosłymi.

dr Joanna Kiersztejn

Natalia Rymarczuk

Od ponad 10 lat wspiera rozwój pomysłów i przedsiębiorstw; współpracuje z biznesem, nauką i organizacjami związanymi z innowacyjnością. W PPNT od 2016 roku pracuje ze startupami, spinoff-ami i partnerami ze środowiska biznesowego. Wspiera też innowatorów w projektach międzynarodowych, które pomagają w rozwoju technologii. Prowadzi projekty i rozwija innowacyjne produkty. Prowadzi warsztaty z kreowania innowacji, w tym z modeli biznesowych. Pasjonatka zdobywania wiedzy międzysektorowej i wdrażania jej w codziennej pracy.

Natalia Rymarczuk

Agnieszka Kozłowska

Metodyk nauczania w obszarze dydaktyki akademickiej. Z wykształcenia filolog niemiecki, trener i coach. Pasjonatka wspierania rozwoju metodą coachingową i tutoringową. Na co dzień pracuje na Wydziale Finansów i Bankowości w Dziale Metodyki Nauczania w Wyższej Szkoły Bankowej. Autorka instrukcji metodycznych i kursów szkoleniowych w projektach międzynarodowych KIPAM (współfinansowanie Erasmus +) i MOCAT (współfinansowanie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej). Autorka bloga ``Pani metodyk``.

Agnieszka Kozłowska

Michał Wujewski

Z wykształcenia ekonomista, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz brytyjskiej uczelni Nottingham Trent University. Z Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym związany od 2016 roku, Ekspert Regionalnego Punktu Kontaktowego Programów Ramowych UE. Uczestnik krajowych i zagranicznych szkoleń związanych z tematyką programów ramowych UE. Na co dzień zajmuję się doradztwem w pozyskiwaniu środków na badania i innowacje głównie dla przedsiębiorstw.

Michał Wujewski

Piotr Nędzewicz

Z PPNT związany jest od 2011 roku. Kieruje Działem Komercjalizacji i Rozwoju Biznesu i odpowiada za funkcjonowanie i rozwój Hubu Innowacji Cyfrowych DIH4Future. Ekspert Komisji Europejskiej oraz Członek Wielkopolskiej Regionalnej Rady Przemysłu Przyszłości.
Odpowiada za realizację projektów związanych z komercjalizacją nowych technologii, transformacją cyfrową przedsiębiorstw i rozwojem innowacyjnego biznesu.

Piotr Nędzewicz

Rafał Kamiński

Mentor i trener biznesu. Projektant innowacji technologicznych, biznesowych i społecznych. Entuzjasta i metodyk zwinnych metod projektowych skoncentrowanych na człowieku (human-centerem design). Facylitator i moderator pracy zespołów w podejściu: design thinking, outcome-driven innovation, lean startup, agile, scrum, lean UX. Certyfikowany auditor oceniający skuteczność procesów biznesowych, Green Belt Lean Six Sigma, certyfikowany Scrum Product Owner (CSPO®). Absolwent Wyższej Szkoły Pedagogicznej ZNP i School of Form Uniwersytetu SWPS. Trener EY Academy of Business.

Rafał Kamiński

dr hab. Adam Szymaniak

Ekspert oceny wniosków w 20 projektach finansowanych ze środków unijnych, budżetu centralnego, budżetu województwa, budżetu uczelni wyższej. Project manager - kierownik 38 projektów, główny koordynator i wykonawca w 12 projektach. Licencjonowany trener i szkoleniowiec (3 500 godzin szkoleniowych dla klientów z branż: produkcja, finanse, media, FMCG, turystyka, nowe technologie oraz dla administracji państwowej i samorządowej). Profesor na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik 3 studiów podyplomowych na UAM w Poznaniu: Coachingu, Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Zamówień Publicznych.

dr hab. Adam Szymaniak

Rafał Janowicz

Przedsiębiorca, manager, badacz rynku, praktyk innowacji, doradca z 30 letnim doświadczeniem. Współtwórca kilkunastu innowacji w zakresie badań rynku i opinii z sukcesem wprowadzonych na rynek. Praktyk w zakresie budowania i wspieranie rozwoju marek, produktów i usług w oparciu o informacje od klientów. Brał udział w procesach tworzenia i doskonalenie ponad 150 produktów, usług, procesów obsługi, komunikacji z różnych branż i sektorów gospodarki. Doświadczony badacz i doradca.

Rafał Janowicz