Scroll to top
eksperci
Monika Mardas-Brzezińska

Córka przedsiębiorców. Innowatorka. Działaczka społeczna. Edukatorka i pasjonatka zmian. Kobieta w biegu i wielu zadań, skoncentrowana na przyszłości, analizie trendów, badaniu potrzeb i projektowania rozwiązań, które na nie odpowiadają. Uważna mama, przechodząca z dziećmi przez szczeble edukacji i ich etapy rozwoju. POPOJUTRZE to jej dziecko, drugie po SENSE, z równą miłością traktowane, a równocześnie z większą swobodą i dojrzałością. Cichy doradca i mentor.
Od 17 lat biznesowo związana z sektorem rozwojowym. 3 lata budowała zespół wsparcia start upów w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym FUAM, a od 14 lat zarządza SENSE, firmą, która w swojej specjalizacji stała się liderem na rynku ogólnopolskim. Absolwentka studiów interdyscyplinarnych z wyróżnieniem, a także Akademii Psychologii Przywództwa Jacka Sanatorskiego oraz Szkoły Coachingu Akademii SET.

Monika Mardas-Brzezińska

EKSPERTKA DS. INNOWACJI W POPOJURZE 2.0. ODPOWIADA ZA WSPARCIE ZESPOŁÓW I PRACĘ Z NIMI OD ETAPU APLIKACJI DO FINALNYCH PROTOTYPÓW.

Michał Spiczak-Brzeziński

W ciągu ostatnich 13 lat rozwijał SENSE od etapu start-up do obecnej formy organizacyjnej – jednego z krajowych liderów w branży. Doświadczenie przekłada przede wszystkim na pracę z przedsiębiorstwami. Doradza firmom znajdującym się na różnych etapach swojego rozwoju – zarówno w zakresie pozyskiwania kapitału na fazę ich kształtowania się i budowania modelu biznesowego, jak i w zakresie rozwoju nowych produktów, usług lub nowych obszarów działalności dojrzałych rynkowo organizacji. Uczestniczy w pracach zespołów badawczych realizujących projekty wdrożeniowe w branżach nowych technologii. Współpracuje z sektorem edukacji i nauki, w tym współtworzy koncepcje nowych kierunków kształcenia. Ma za sobą kilkadziesiąt projektów, dla których uzyskał ponad pół miliarda złotych zewnętrznego finansowania. W przeszłości zajmował stanowiska w działach sprzedaży i marketingu międzynarodowych przedsiębiorstw.

Michał Spiczak-Brzeziński

EKSPERT DS. INNOWACJI W POPOJURZE 2.0. ODPOWIADA ZA WSPARCIE ZESPOŁÓW I PRACĘ Z NIMI OD ETAPU APLIKACJI DO FINALNYCH PROTOTYPÓW.

Marcin Bielicki

Jest doktorem nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse na UE w Poznaniu. Kieruje projektem badawczym Narodowego Centrum Nauki „Pre-inkubatory przedsiębiorczości: zaktualizowana definicja i pierwsza klasyfikacja” Posiada doświadczenie w zakresie startupów i wdrażania innowacji, które zebrał w kilku krajach, m.in. Finlandii (tutor w OAMK LABs), USA (członek zespołu odpowiedzialnego za stworzenie TCU IdeaFactory oraz tutor w Prison Entrepreneurship Program), Polsce (kierownik rady naukowej fundacji CSV Student). Jest stypendystą wielu programów, m.in. Fulbright (Texas Christian University, USA), Narodowego Centrum Nauki (Rotterdam School of Management, Holandia), Erasmus (University of Kassel, Niemcy i ISCTE Business School, Portugalia), NAWA (Oulu University of Applied Sciences, Finlandia).

Marcin Bielicki

EKSPERT DS. INNOWACJI W POPOJURZE 2.0. ODPOWIADA ZA WSPARCIE ZESPOŁÓW I PRACĘ Z NIMI OD ETAPU APLIKACJI DO FINALNYCH PROTOTYPÓW.