Scroll to top

NABÓR II

Ogłoszenie z dn. 30.04.2021 r. – Wyniki Naboru II

Drodzy Innowatorzy!

Informujemy, iż zakończyliśmy ocenę formalną i merytoryczną zgłoszeń w Projekcie pn.POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE. Poniżej publikujemy wstępną listę rankingową z wyszczególnieniem Innowacji Społecznych rekomendowanych do etapu preinkubacji. Ostateczna lista rankingowa opublikowana zostanie po zakończeniu procedury odwoławczej – szczegóły znajdziecie w przesłanych wkrótce pismach i kartach ocen.

LISTA RANKINGOWA – NABÓR II

Liczba zgłoszeń przeszła nasze najśmielsze oczekiwania! Otrzymaliśmy niemal 200 pomysłów, a wśród nich bardzo ciekawe, godne rozwoju i realizacji koncepcje.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Innowatorom Społecznym za poświęcony czas i zaangażowanie włożone w przygotowanie projektów.

Zespoły Innowatorów, które na tym etapie nie kwalifikują się do procesu preinkubacji, zachęcamy do udziału w kolejnym naborze – dopracujecie Wasze zgłoszenia i wróćcie do nas! Zapraszamy także do konsultacji pomysłów przed kolejnym naborem z naszymi Ekspertami.

Ogłoszenie z dn. 24.03.2021 r. – Nabór II

Drodzy Innowatorzy!

23.03.2021 r. o godz. 24:00 zakończyliśmy II nabór wniosków w Projekcie pn. POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE.

Trafiło do nas mnóstwo pomysłów na mikroinnowacje w obszarze edukacji, za co Wam ogromnie dziękujemy! Przed nami etap rejestracji zgłoszeń i ocena formalna.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim Innowatorom Społecznym, którzy aplikowali w bieżącym naborze!

Ogłoszenie z dn. 08.03.2021 r. – Nabór II

Drodzy Innowatorzy!

Otrzymaliśmy akceptację Procedur od Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, tym samym z wielką radością ogłaszamy rozpoczęcie II naboru zgłoszeń w projekcie POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE.

II nabór organizowany jest w dniach 08.03.2021-23.03.2021.

Wszystkie informacje na temat aplikowania zawarte są w PROCEDURACH (POBIERZ PROCEDURY), a komplet dokumentów znajdziecie TU (DOKUMENTY NABORU II).

Przed wypełnieniem zgłoszenia zapoznajcie się z wymogami i zasadami aplikowania o grant.

Jeśli preferujecie wypełnić dokumenty w wersji word, zapraszamy TU (DOKUMENTY NABORU II).
Jeśli preferujecie elektroniczną formę zgłoszenia, zapraszamy do odpowiednich FORMULARZY:
(WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE – GRUPA NIEFORMALNA)
(WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE – GRUPA FORMALNA)

Całość najlepiej wypełnia się na komputerze.

Wysłuchaj Webinaru POPOJUTRZE 2.0 Q&A

Pamiętajcie, dokumenty należy podpisać i przekazać w terminie naboru do Realizatora:

  • a. elektronicznie na adres popojutrze2@senseconsulting.pl
  • b. lub w wersji papierowej osobiście, kurierem, pocztą na adres siedziby Realizatora, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16: ul. Św. Michała 43 (61-119 Poznań), SENSE consulting sp. z o.o.

Podpis dokumentów oznacza odręczny czytelny podpis / podpis nieczytelny z pieczęcią imienną albo podpis elektroniczny składany w postaci kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

W przypadku pytań i wątpliwości, kierujcie je na adres popojutrze2@senseconsulting.pl

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania będziemy publikować w postaci FAQ.

 

CZYTAJCIE PROCEDURY!

Powodzenia,
ZESPÓŁ POPOJUTRZE 2.0