Scroll to top

NABÓR II

HARMONOGRAM wsparcia i PROCEDURY realizacji projektu grantowego

Ogłoszenie z dn. 26.09.2022 r. – Lista Rankingowa do Etapu Upowszechniania

Drodzy Innowatorzy,

zakończyliśmy proces inkubacji. Za nami spotkanie z Ekspertami Komisji Oceny Wniosków, które było ukoronowaniem całego, trwającego ponad rok procesu.

Serdecznie dziękujemy Wam za wkład, zaangażowanie, wykonaną pracę, rozwój innowacji, aktywny udział w warsztatach, za dziesiątki rozmów i setki stron wypełnionych dokumentów oraz raportów.

Komisja Oceny Wniosków zakończyła obrady i znamy wyniki oceny. Tym samym, publikujemy listę rankingową w ramach selekcji do Etapu Upowszechniania.

Do tego ostatniego już etapu, możemy zaprosić tylko 4 Zespoły, których produkty zostały ocenione jako najbardziej gotowe do upowszechniania na szeroką skalę.

Wszystkim Zespołom serdecznie gratulujemy oceny, wierzymy w dalszy rozwój Waszych produktów i trzymamy kciuki.

Lista do pobrania:

Komisja Oceny Wniosków

Za nami WIELKI DZIEŃ w Popojutrze 2.0.

Ponad rok wspólnego działania. Momentów lepszych, ale i tych trudniejszych – to przecież całkowicie normalne. Przez co najmniej rok czerpaliśmy ogrom energii z samego procesu inkubacji, wspólnych analiz, rozwoju pomysłów i warsztatów. Każda przygoda musi jednak dobiec końca. To właśnie w miniony czwartek i piątek Zespoły z II naboru przedstawiły finalne wersje swoich innowacji przed gronem Ekspertów i Ekspertek w ramach Komisji Oceny Wniosków.

Ogromnie dziękujemy Wam za zaangażowanie i chęć dalszego działania. Współpraca z Wami to dla nas ZASZCZYT!

W najbliższym czasie opublikujemy wyniki Komisji Oceny Wniosków. Tym samym dowiemy się, kto przechodzi do etapu upowszechniania. Jednak niezależnie od wyników, trzymamy kciuki za rozwój wszystkich powstałych innowacji, aby dotarły do jak najszerszego grona odbiorców i małymi krokami zmieniały oblicze polskiej edukacji.

Dziękujemy również Ekspertom, bez których KOW by się nie odbył. Wasze opinie, sugestie i zaangażowanie w ocenę produktów finalnych jest nieocenione!

Termin II warsztatów w ramach inkubacji

Kolejne warsztaty w ramach inkubacji II Naboru odbędą się 14 i 15 stycznia 2022 r. w formie zdalnej. Szczegóły dotyczące warsztatów oraz zapisy, zostaną wysłane do końca br.
Pozdrawiamy!

06.10.2021 – Zaktualizowana lista rankingowa

Drodzy Innowatorzy, informujemy, iż zakończyliśmy etap oceny i preselekcji zgłoszeń z największym potencjałem do udziału w procesie inkubacji w Projekcie POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE.
Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę rankingową po procedurze odwoławczej, obejmującą Innowacje Społeczne zakwalifikowane do etapu preinkubacji.

Lista do pobrania:

Ogłoszenie z dn. 17.09.2021 r. – Wstępna lista rankingowa 

Drodzy Innowatorzy!

Zakończyliśmy proces Preinkubacji. To był intensywny czas. Dziękujemy Wam za wkład, zaangażowanie, wykonaną pracę, rozwój innowacji i przygotowanie do obrony Waszych Wstępnych Specyfikacji Innowacji Społecznych podczas KOW. Niezwykle miło było nam spotkać się z Wami podczas tego wydarzenia.

Komisja Oceny Wniosków zakończyła obrady i znamy wyniki oceny. Tym samym, publikujemy wstępną listę rankingową w ramach etapu Selekcji Innowacji Społecznych do grantu i inkubacji w Projekcie pn. POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE. Gratulujemy Wam oceny, a tych spośród Was, którzy w tej edycji nie otrzymali rekomendacji do grantu, już dziś zapraszamy do kolejnej, IV edycji. Wierzymy, że Wasze pomysły są wartościowe, dopracujcie je i wróćcie do nas.

Lista do pobrania:

Szczegóły dotyczące oceny znajdziecie w przesłanym drogą mailową piśmie oraz kartach oceny.

UWAGA! Informacja o skierowaniu Specyfikacji do negocjacji nie jest równoznaczna z decyzją o przyznaniu grantu.

Ostateczna lista rankingowa z wyróżnieniem Koncepcji rekomendowanych do etapu grantu i inkubacji zostanie zaktualizowana i opublikowana po zakończeniu procedury odwoławczej zgodnie z terminem wynikającym z Harmonogramu projektu, dostępnego na stronie internetowej https://popojutrze2.pl.

Zespół POPOJUTRZE 2.0

20/08/2021
Drodzy Innowatorzy, w załączniku zajdziecie szczegółowy harmonogram Komisji Oceny Wniosków zaplanowanej na 26-27 sierpnia 2021:

KOW_harmonogram

W przypadku pytań / wątpliwości, prosimy o kontakt.
 

Ogłoszenie z dn. 02.07.2021 r. – Nabór Wstępnych SIN

Informujemy, że nabór Wstępnych SIN potrwa od 7 lipca 2021 do 30 lipca 2021. 

Dokumenty można wypełnić również za pośrednictwem formularza online:  WSTĘPNA SIN.

UWAGA! Złożone Wstępne Specyfikacje Innowacji Społecznych będą przedmiotem oceny i selekcji do otrzymania grantów. Przy ich składaniu należy pamiętać o dochowaniu ww. terminu oraz warunków wymienionych w Procedurach realizacji projektu grantowego POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE:

Wstępne Specyfikacje Innowacji Społecznych mogą być złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy internetowej www.popojutrze2.pl lub w formie skanu na adres popojutrze2@senseconsulting.pl lub w wersji papierowej na adres siedziby Realizatora od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. W przypadku składania Wstępnych Specyfikacji Innowacji Społecznej poprzez platformę Realizator prześle na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu plik .pdf który winien zostać podpisany w sposób wskazany w pkt. 2 i przesłany w ciągu 5 dni roboczych w formie skanu lub w wersji papierowej. Oryginał Wstępnej Specyfikacji Innowacji Społecznej będzie składany wyłącznie przez Innowatorów społecznych, których Innowacje Społeczne zakwalifikują się do etapu grantów i inkubacji.

Zgodnie z harmonogramem dla Naboru II planowany termin obrad KOW to 26-27.08.2021 r. w Poznaniu.

Ogłoszenie z dn. 14.05.2021 r. – Zaktualizowana lista rankingowa

Drodzy Innowatorzy!
Informujemy, iż zakończyliśmy etap oceny i preselekcji zgłoszeń z największym potencjałem do udziału w procesie preinkubacji w Projekcie POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE.
Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę rankingową po procedurze odwoławczej, obejmującą Innowacje Społeczne zakwalifikowane do etapu preinkubacji.

Do etapu preinkubacji zakwalifikowaliśmy ostatecznie 50 zgłoszeń, ponieważ  3 zgłoszenia zamykające listę otrzymały równą ilość punktów.

Serdecznie gratulujemy zakwalifikowanym Zespołom!

Pozostałe Zespoły zapraszamy do udziału w kolejnych naborach –  udoskonalcie swoje pomysły i wróćcie do nas!

LISTA RANKINGOWA ZAKTUALIZOWANA_NABÓR II

Ogłoszenie z dn. 12.05.2021 r. – Terminy warsztatów w ramach PREINKUBACJI

W załączniku do pobrania harmonogram warsztatów w ramach PREINKUBACJI w Naborze II w Projekcie POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE: PREinkubacja II nabór

Ogłoszenie z dn. 30.04.2021 r. – Wyniki Naboru II

Drodzy Innowatorzy!

Informujemy, iż zakończyliśmy ocenę formalną i merytoryczną zgłoszeń w Projekcie pn.POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE. Poniżej publikujemy wstępną listę rankingową z wyszczególnieniem Innowacji Społecznych rekomendowanych do etapu preinkubacji. Ostateczna lista rankingowa opublikowana zostanie po zakończeniu procedury odwoławczej – szczegóły znajdziecie w przesłanych wkrótce pismach i kartach ocen.

LISTA RANKINGOWA – NABÓR II

Liczba zgłoszeń przeszła nasze najśmielsze oczekiwania! Otrzymaliśmy niemal 200 pomysłów, a wśród nich bardzo ciekawe, godne rozwoju i realizacji koncepcje.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Innowatorom Społecznym za poświęcony czas i zaangażowanie włożone w przygotowanie projektów.

Zespoły Innowatorów, które na tym etapie nie kwalifikują się do procesu preinkubacji, zachęcamy do udziału w kolejnym naborze – dopracujecie Wasze zgłoszenia i wróćcie do nas! Zapraszamy także do konsultacji pomysłów przed kolejnym naborem z naszymi Ekspertami.

Ogłoszenie z dn. 24.03.2021 r. – Nabór II

Drodzy Innowatorzy!

23.03.2021 r. o godz. 24:00 zakończyliśmy II nabór wniosków w Projekcie pn. POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE.

Trafiło do nas mnóstwo pomysłów na mikroinnowacje w obszarze edukacji, za co Wam ogromnie dziękujemy! Przed nami etap rejestracji zgłoszeń i ocena formalna.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim Innowatorom Społecznym, którzy aplikowali w bieżącym naborze!

Ogłoszenie z dn. 08.03.2021 r. – Nabór II

Drodzy Innowatorzy!

Otrzymaliśmy akceptację Procedur od Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, tym samym z wielką radością ogłaszamy rozpoczęcie II naboru zgłoszeń w projekcie POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE.

II nabór organizowany jest w dniach 08.03.2021-23.03.2021.

Wszystkie informacje na temat aplikowania zawarte są w PROCEDURACH (POBIERZ PROCEDURY), a komplet dokumentów znajdziecie TU (DOKUMENTY NABORU II).

Przed wypełnieniem zgłoszenia zapoznajcie się z wymogami i zasadami aplikowania o grant.

Jeśli preferujecie wypełnić dokumenty w wersji word, zapraszamy TU (DOKUMENTY NABORU II).
Jeśli preferujecie elektroniczną formę zgłoszenia, zapraszamy do odpowiednich FORMULARZY:
(WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE – GRUPA NIEFORMALNA)
(WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE – GRUPA FORMALNA)

Całość najlepiej wypełnia się na komputerze.

Wysłuchaj Webinaru POPOJUTRZE 2.0 Q&A

Pamiętajcie, dokumenty należy podpisać i przekazać w terminie naboru do Realizatora:

  • a. elektronicznie na adres popojutrze2@senseconsulting.pl
  • b. lub w wersji papierowej osobiście, kurierem, pocztą na adres siedziby Realizatora, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16: ul. Św. Michała 43 (61-119 Poznań), SENSE consulting sp. z o.o.

Podpis dokumentów oznacza odręczny czytelny podpis / podpis nieczytelny z pieczęcią imienną albo podpis elektroniczny składany w postaci kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

W przypadku pytań i wątpliwości, kierujcie je na adres popojutrze2@senseconsulting.pl

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania będziemy publikować w postaci FAQ.

 

CZYTAJCIE PROCEDURY!

Powodzenia,
ZESPÓŁ POPOJUTRZE 2.0

Zaktualizowany HARNONOGRAM znajduje się TUTAJ: