Scroll to top

NABÓR II

Termin II warsztatów w ramach inkubacji

Kolejne warsztaty w ramach inkubacji II Naboru odbędą się 14 i 15 stycznia 2022 r. w formie zdalnej. Szczegóły dotyczące warsztatów oraz zapisy, zostaną wysłane do końca br.
Pozdrawiamy!

06.10.2021 – Zaktualizowana lista rankingowa

Drodzy Innowatorzy, informujemy, iż zakończyliśmy etap oceny i preselekcji zgłoszeń z największym potencjałem do udziału w procesie inkubacji w Projekcie POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE.
Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę rankingową po procedurze odwoławczej, obejmującą Innowacje Społeczne zakwalifikowane do etapu preinkubacji.

Lista do pobrania:

Ogłoszenie z dn. 17.09.2021 r. – Wstępna lista rankingowa 

Drodzy Innowatorzy!

Zakończyliśmy proces Preinkubacji. To był intensywny czas. Dziękujemy Wam za wkład, zaangażowanie, wykonaną pracę, rozwój innowacji i przygotowanie do obrony Waszych Wstępnych Specyfikacji Innowacji Społecznych podczas KOW. Niezwykle miło było nam spotkać się z Wami podczas tego wydarzenia.

Komisja Oceny Wniosków zakończyła obrady i znamy wyniki oceny. Tym samym, publikujemy wstępną listę rankingową w ramach etapu Selekcji Innowacji Społecznych do grantu i inkubacji w Projekcie pn. POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE. Gratulujemy Wam oceny, a tych spośród Was, którzy w tej edycji nie otrzymali rekomendacji do grantu, już dziś zapraszamy do kolejnej, IV edycji. Wierzymy, że Wasze pomysły są wartościowe, dopracujcie je i wróćcie do nas.

Lista do pobrania:

Szczegóły dotyczące oceny znajdziecie w przesłanym drogą mailową piśmie oraz kartach oceny.

UWAGA! Informacja o skierowaniu Specyfikacji do negocjacji nie jest równoznaczna z decyzją o przyznaniu grantu.

Ostateczna lista rankingowa z wyróżnieniem Koncepcji rekomendowanych do etapu grantu i inkubacji zostanie zaktualizowana i opublikowana po zakończeniu procedury odwoławczej zgodnie z terminem wynikającym z Harmonogramu projektu, dostępnego na stronie internetowej https://popojutrze2.pl.

Zespół POPOJUTRZE 2.0

20/08/2021
Drodzy Innowatorzy, w załączniku zajdziecie szczegółowy harmonogram Komisji Oceny Wniosków zaplanowanej na 26-27 sierpnia 2021:

KOW_harmonogram

W przypadku pytań / wątpliwości, prosimy o kontakt.

Ogłoszenie z dn. 02.07.2021 r. – Nabór Wstępnych SIN

Informujemy, że nabór Wstępnych SIN potrwa od 7 lipca 2021 do 30 lipca 2021. 

Dokumenty można wypełnić również za pośrednictwem formularza online:  WSTĘPNA SIN.

UWAGA! Złożone Wstępne Specyfikacje Innowacji Społecznych będą przedmiotem oceny i selekcji do otrzymania grantów. Przy ich składaniu należy pamiętać o dochowaniu ww. terminu oraz warunków wymienionych w Procedurach realizacji projektu grantowego POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE:

Wstępne Specyfikacje Innowacji Społecznych mogą być złożone w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy internetowej www.popojutrze2.pl lub w formie skanu na adres popojutrze2@senseconsulting.pl lub w wersji papierowej na adres siedziby Realizatora od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. W przypadku składania Wstępnych Specyfikacji Innowacji Społecznej poprzez platformę Realizator prześle na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu plik .pdf który winien zostać podpisany w sposób wskazany w pkt. 2 i przesłany w ciągu 5 dni roboczych w formie skanu lub w wersji papierowej. Oryginał Wstępnej Specyfikacji Innowacji Społecznej będzie składany wyłącznie przez Innowatorów społecznych, których Innowacje Społeczne zakwalifikują się do etapu grantów i inkubacji.

Zgodnie z harmonogramem dla Naboru II planowany termin obrad KOW to 26-27.08.2021 r. w Poznaniu.

Ogłoszenie z dn. 14.05.2021 r. – Zaktualizowana lista rankingowa

Drodzy Innowatorzy!
Informujemy, iż zakończyliśmy etap oceny i preselekcji zgłoszeń z największym potencjałem do udziału w procesie preinkubacji w Projekcie POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE.
Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę rankingową po procedurze odwoławczej, obejmującą Innowacje Społeczne zakwalifikowane do etapu preinkubacji.

Do etapu preinkubacji zakwalifikowaliśmy ostatecznie 50 zgłoszeń, ponieważ  3 zgłoszenia zamykające listę otrzymały równą ilość punktów.

Serdecznie gratulujemy zakwalifikowanym Zespołom!

Pozostałe Zespoły zapraszamy do udziału w kolejnych naborach –  udoskonalcie swoje pomysły i wróćcie do nas!

LISTA RANKINGOWA ZAKTUALIZOWANA_NABÓR II

Ogłoszenie z dn. 12.05.2021 r. – Terminy warsztatów w ramach PREINKUBACJI

W załączniku do pobrania harmonogram warsztatów w ramach PREINKUBACJI w Naborze II w Projekcie POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE: PREinkubacja II nabór

Ogłoszenie z dn. 30.04.2021 r. – Wyniki Naboru II

Drodzy Innowatorzy!

Informujemy, iż zakończyliśmy ocenę formalną i merytoryczną zgłoszeń w Projekcie pn.POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE. Poniżej publikujemy wstępną listę rankingową z wyszczególnieniem Innowacji Społecznych rekomendowanych do etapu preinkubacji. Ostateczna lista rankingowa opublikowana zostanie po zakończeniu procedury odwoławczej – szczegóły znajdziecie w przesłanych wkrótce pismach i kartach ocen.

LISTA RANKINGOWA – NABÓR II

Liczba zgłoszeń przeszła nasze najśmielsze oczekiwania! Otrzymaliśmy niemal 200 pomysłów, a wśród nich bardzo ciekawe, godne rozwoju i realizacji koncepcje.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Innowatorom Społecznym za poświęcony czas i zaangażowanie włożone w przygotowanie projektów.

Zespoły Innowatorów, które na tym etapie nie kwalifikują się do procesu preinkubacji, zachęcamy do udziału w kolejnym naborze – dopracujecie Wasze zgłoszenia i wróćcie do nas! Zapraszamy także do konsultacji pomysłów przed kolejnym naborem z naszymi Ekspertami.

Ogłoszenie z dn. 24.03.2021 r. – Nabór II

Drodzy Innowatorzy!

23.03.2021 r. o godz. 24:00 zakończyliśmy II nabór wniosków w Projekcie pn. POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE.

Trafiło do nas mnóstwo pomysłów na mikroinnowacje w obszarze edukacji, za co Wam ogromnie dziękujemy! Przed nami etap rejestracji zgłoszeń i ocena formalna.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim Innowatorom Społecznym, którzy aplikowali w bieżącym naborze!

Ogłoszenie z dn. 08.03.2021 r. – Nabór II

Drodzy Innowatorzy!

Otrzymaliśmy akceptację Procedur od Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, tym samym z wielką radością ogłaszamy rozpoczęcie II naboru zgłoszeń w projekcie POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE.

II nabór organizowany jest w dniach 08.03.2021-23.03.2021.

Wszystkie informacje na temat aplikowania zawarte są w PROCEDURACH (POBIERZ PROCEDURY), a komplet dokumentów znajdziecie TU (DOKUMENTY NABORU II).

Przed wypełnieniem zgłoszenia zapoznajcie się z wymogami i zasadami aplikowania o grant.

Jeśli preferujecie wypełnić dokumenty w wersji word, zapraszamy TU (DOKUMENTY NABORU II).
Jeśli preferujecie elektroniczną formę zgłoszenia, zapraszamy do odpowiednich FORMULARZY:
(WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE – GRUPA NIEFORMALNA)
(WYPEŁNIJ ZGŁOSZENIE – GRUPA FORMALNA)

Całość najlepiej wypełnia się na komputerze.

Wysłuchaj Webinaru POPOJUTRZE 2.0 Q&A

Pamiętajcie, dokumenty należy podpisać i przekazać w terminie naboru do Realizatora:

  • a. elektronicznie na adres popojutrze2@senseconsulting.pl
  • b. lub w wersji papierowej osobiście, kurierem, pocztą na adres siedziby Realizatora, od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16: ul. Św. Michała 43 (61-119 Poznań), SENSE consulting sp. z o.o.

Podpis dokumentów oznacza odręczny czytelny podpis / podpis nieczytelny z pieczęcią imienną albo podpis elektroniczny składany w postaci kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego.

W przypadku pytań i wątpliwości, kierujcie je na adres popojutrze2@senseconsulting.pl

Odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania będziemy publikować w postaci FAQ.

 

CZYTAJCIE PROCEDURY!

Powodzenia,
ZESPÓŁ POPOJUTRZE 2.0

Zaktualizowany HARNONOGRAM znajduje się TUTAJ: