Scroll to top

Terapeutyczne pudełko

DLA KOGO

Terapeutyczne Pudełko jest dedykowane rodzicom dzieci, którzy szukają sposobu na zbudowanie podstaw komunikacji i interakcji ze swoim dzieckiem w przyjaznej dziecku i atrakcyjnej dla niego formie. Może być także wykorzystane przez terapeutów, którzy szukają ścieżek terapeutycznych do rozpoczęcia skutecznej terapii z małym dzieckiem.

ROZWIĄZANIE

Terapeutyczne Pudełko to narzędzie dla rodzica, które ma ułatwić mu pierwsze kroki w pracy z dzieckiem z autyzmem lub zagrożonego zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Jest to profesjonalny zestaw terapeutyczny zawierający pomoce i instrukcje zarówno tekstowe jak i multimedialne umieszczone w specjalnej aplikacji, które pozwolą rodzicowi krok po kroku prowadzić oddziaływanie terapeutyczne każdego dnia w wielu sytuacjach życia codziennego.

Innowacja zawiera podręcznik tekstowy, dostęp do aplikacji, gdzie rodzic znajdzie krótkie filmiki terapeutyczne, kwestionariusze postępów dziecka oraz zestaw zabawek, których będziemy używać bawiąc się z dzieckiem.

INNOWATORZY

Centrum Terapii „Rozproszone Zmysły”

Centrum istnieje od 2006r. Jest to ośrodek diagnostyczno – terapeutyczny, który powstał z myślą o dziecku z różnymi trudnościami rozwojowymi, zwłaszcza zaburzeniami ze spektrum autyzmu (autyzm dziecięcy, Zespół Aspergera). W naszej pracy wykorzystujemy szeroki zakres dostępnych metod i form terapii oraz stale pogłębiamy naszą wiedzę, by jak najpełniej wspierać naszych małych pacjentów z ASD oraz ich rodziny.

Autorkami innowacji są:

Małgorzata Wiśniewska – Kamienik
Twórca i dyrektor Centrum, oligofrenopedagog, terapeuta i nauczyciel metody Integracji Sensorycznej, autor i współautor narzędzi diagnostycznych, certyfikowany diagnosta testu ADOS – 2.

Joanna Pszczółka – Korlaga
Psycholog, specjalista z zakresu wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny, terapeuta Integracji Sensorycznej, certyfikowany diagnosta testu ADOS – 2, hipoterapeuta.

Dagmara Witczak
Oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta treningu słuchowego metodą A.A. Tomatisa, certyfikowany diagnosta zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow, trener treningu zastępowania agresji i  umiejętności społecznych.

Skąd pomysł na gry?

Historia powstania i tworzenia innowacji została opisana w artykule pod linkiem:  https://popojutrze2.pl/historie-innowatorow-terapeutyczne-pudelko/