Scroll to top

Rozwojowy Uniwersytet SPEKTRUM

DLA KOGO

Użytkownikiem i jednocześnie odbiorcą innowacji społecznej jest grupa rodziców / opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi.

Rodzice to pierwsze osoby, z którymi ma kontakt dziecko. To od ich stanu zależy w znacznej mierze rozwój dziecka. Wiedza, jak również spokój wynikający z jej posiadania, gwarantują lepsze warunki jego wspierania. Oddziaływanie rodziców jest zatem kluczowe dla sukcesu dziecka.

Rodzice dzieci z autyzmem to rodzice wymagający szczególnego wsparcia. Kształtowanie ścieżki terapeutycznej dziecka ze specjalnymi potrzebami stanowi nie lada wyzwanie.

ROZWIĄZANIE

Proponowaną innowacją jest platforma e-learningowa oferująca darmowe kursy dla rodziców dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi. Dostępne są na niej różne moduły o tematyce psychologicznej, pedagogicznej, medycznej, społecznej i inne. Witryna ma przejrzysty i funkcjonalny charakter, tak aby rodzic mógł łatwo znaleźć potrzebną mu wiedzę. Ta wiedza może pomóc w wyznaczeniu ścieżki terapeutycznej i wesprzeć go w codziennych zadaniach związanych z wychowaniem. Wiedza dostarczana za pośrednictwem platformy jest podzielona na cztery wyżej wymienione moduły, co zagwarantuje rodzicowi szybszą możliwość dotarcia do zagadnienia, które go interesuje najbardziej. Zdefiniowanie tej potrzeby jest możliwe również dzięki testowi wypełnianemu po przestudiowaniu danego modułu. Na zakończenie każdego z nich użytkownik może skorzystać z tzw. checklisty która pozwoli mu szybko zweryfikować najbardziej potrzebne informacje.

INNOWATORZY

Liderką zespołu jest Anna Kostiukow – założycielka Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego SpektrumAutyzmu.pl, działającego bardzo szeroko na rzecz społeczności w spektrum autyzmu.

Skąd pomysł na gry?

Historia powstania i tworzenia innowacji została opisana w artykule pod linkiem:  https://popojutrze2.pl/historie-innowatorow-anna-kostiukow/