Scroll to top

WychodziMY poza schemaTYWychodziMY poza schemaTY

WychodziMY poza schemaTY

Materiały rozwijające kompetencje społeczne uczniów ze specjalnymi...Wymodeluj

Wymodeluj

Aplikacja VR, wideomodelująca zachowania społeczne, osobiste i...Język Polski? Język Mój? TAK!

Język Polski? Język Mój? TAK!

Platforma edukacyjna języka polskiego jako języka obcego....afazJA-możeMY

afazJA-możeMY

Materiały dla nauczycieli pracujących z uczniami z...Rozwojowy uniwersytet

Rozwojowy uniwersytet

Platforma wraz z e-kursem dla nauczycieli, rodziców,...Tutoring koleżeński

Tutoring koleżeński

Kurs i podręcznik przeznaczony dla psychologów szkolnych,...Terapeutyczne pudełko

Terapeutyczne pudełko

Platforma wraz z e-kursem dla rodziców i...Specjalnie funkcjonalnie

Specjalnie funkcjonalnie

Podręcznik do nauczania umiejętności funkcjonalnych <- Wszystkie...