Scroll to top
news!

Aktualizacja procedur realizacji projektu

Drodzy Innowatorzy,

Informujemy, iż zaktualizowaliśmy Procedury realizacji projektu grantowego POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE. W związku z trwającą epidemią wirusa SARS-CoV-2 oraz ze względu na przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 06 kwietnia 2020 r.  w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego (Dz. U. poz. 607, 1054, 1164 i 1506), zmianie uległy zapisy w pkt. II.C.3.b.xii oraz II.E.3.e.ii.4.n. Sytuacja Uczestników przebywających m.in. na kwarantannie lub izolacji i w związku z tym niemogących dotrzymać terminów określonych w Procedurach realizacji projektu grantowego POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE, na ich uzasadniony wniosek rozpatrywana będzie indywidualnie. W razie uzasadnionego wniosku powyższe będzie stanowiło obiektywnie usprawiedliwioną przyczynę do przyznania Uczestnikowi dodatkowego terminu na wykonanie niedopełnionych z związku z powyższym obowiązków, oczywiście pod warunkiem możliwości ich wykonania w okresie realnym z punktu widzenia założonego harmonogramu Projektu.

Procedury_realizacji_projektu_grantowego_aktualizacja_13.11.2020 

 

Jednocześnie, w związku z podjęciem decyzji o zdalnej formie Warsztatów w ramach preinkubacji w aktualnym naborze POPOJUTRZE 2.0, publikujemy także Procedurę realizacji wsparcia w formie zdalnej w Projekcie POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE (POWR.04.01.00-00-I108/19) – wersja zaakceptowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

20201113_Procedury_realizacji_wsparcia_zdalnego