Scroll to top
news!

Wyniki I naboru!

Szanowni Państwo, informujemy, iż zakończyliśmy ocenę formalną
i merytoryczną zgłoszeń w Projekcie pn. POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE. Poniżej publikujemy wstępną listę rankingową
z wyszczególnieniem Innowacji Społecznych rekomendowanych do etapu preinkubacji.

LISTA RANKINGOWA

Dziękujemy wszystkim Innowatorom Społecznym, którzy aplikowali w bieżącym naborze.
Zespoły Innowatorów, które na tym etapie nie kwalifikują się do procesu preinkubacji, zachęcamy do udziału w kolejnym naborze.