Scroll to top

 

Ogłoszenie z dn. 06.05.2022 r. – Wyniki Naboru IV

Drodzy Innowatorzy!

Informujemy, iż zakończyliśmy ocenę formalną i merytoryczną zgłoszeń w Projekcie POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE. Poniżej publikujemy zaktualizowaną listę rankingową po procedurze odwoławczej z wyszczególnieniem Innowacji Społecznych rekomendowanych do etapu preinkubacji.

Lista do pobrania:

LISTA RANKINGOWA – NABÓR IV

Otrzymaliśmy niemal 100 pomysłów, a wśród nich bardzo ciekawe, godne rozwoju i realizacji koncepcje. Do etapu preinkubacji zakwalifikowaliśmy ostatecznie 54 zgłoszenia, które uzyskały minimum 70 punktów.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Innowatorom Społecznym za poświęcony czas i zaangażowanie włożone w przygotowanie projektów.

Zespół POPOJUTRZE 2.0