Scroll to top
news!

Wstępna lista rankingowa

Drodzy Innowatorzy!

Zakończyliśmy proces Preinkubacji. To był intensywny czas. Dziękujemy Wam za wkład, zaangażowanie, wykonaną pracę, rozwój innowacji i przygotowanie do obrony Waszych Koncepcji Innowacji Społecznych.

Komisja Oceny Wniosków zakończyła obrady i znamy wyniki oceny. Tym samym, publikujemy wstępną listę rankingową w ramach etapu Selekcji Innowacji Społecznych do grantu i inkubacji w Projekcie pn. POPOJUTRZE 2.0 – KSZTAŁCENIE. Gratulujemy Wam oceny, a tych spośród Was, którzy w tej edycji nie otrzymali rekomendacji do grantu, już dziś zapraszamy do drugiej. Wierzymy, że Wasze pomysły są wartościowe, dopracujcie je i wróćcie.

Lista do pobrania:

WSTĘPNA LISTA RANKINGOWA

UWAGA! Informacja o skierowaniu Koncepcji do negocjacji nie jest równoznaczna z decyzją o przyznaniu grantu. Ostateczna lista rankingowa z wyróżnieniem Koncepcji rekomendowanych do etapu grantu i inkubacji zostanie zaktualizowana i opublikowana po zakończeniu procedury odwoławczej zgodnie z terminem wynikającym z Harmonogramu projektu, dostępnego na stronie internetowej https://popojutrze2.pl.

Zespół POPOJUTRZE 2.0