Scroll to top

Wolna elekcja

sarmacka gra o władzę

DLA KOGO

Uczniowie liceów, wcielając się w postaci historyczne i różne warstwy szlachty, mają za zadanie wybrać króla Rzeczpospolitej. Ich zadaniem jest uzyskanie maksymalnych korzyści dla siebie, przy jednoczesnym dbaniu o dobro wspólne.

Projekt stanowi interesującą i angażującą pomoc dydaktyczną, która pozwoli uczniom, poprzez zabawę, poznać najistotniejsze pojęcia i postaci historii polski z przełomu XVI i XVII wieku. Jednak nie ma być pomocą do klasówek. Jej głównym celem jest budowanie świadomości obywatelskiej, pokazywanie dylematów i napięć nieodłącznie związanych z demokracją, nauka dochodzenia do kompromisu i troski o dobro kraju ponad podziałami.

ROZWIĄZANIE

„Wolna elekcja” to autorska karciana gra symulacyjna – pomoc edukacyjna do nauki historii oraz wiedzy o społeczeństwie. Jej celem jest przedstawienie złożoności procesu wyborów demokratycznych, na przykładzie mechanizmów wolnej elekcji, pierwszych w nowożytnym świecie wyborów częściowo demokratycznych. Przenosząc się w odległe, historyczne realia, ułatwiamy jednocześnie nieskrępowaną i wolną od politycznych emocji edukację w zakresie tego, co to znaczy być obywatelem i jak wiele zależy od nas wszystkich – głosujących.

INNOWATORZY

Fundacja na rzecz Wielkich Historii od założenia w roku 2008 działa na rzecz edukacji historycznej. Angażujemy, integrujemy i popularyzujemy. Fundacja w ramach swoich projektów przygotowuje wystawy online, prowadzi zajęcia lekcyjne, tworzy produkty edukacyjne, a także zajmuje się digitalizacją dokumentów i archiwów społecznych. Sposób prowadzenia zajęć, a także łączenie przez animatorów Fundacji zabawy z nauką sprawia, że stale współpracujemy ze szkołami przy okazji organizacji zajęć dodatkowych.

Od początku 2020 roku prowadzimy Digipunkt – pierwsze tego typu miejsce w Warszawie. Wszyscy mieszkańcy miasta mogą w nim zupełnie za darmo przesłuchać i przegrać do współczesnych formatów cyfrowych swoje prywatne archiwa – filmy VHS, zdjęcia, książki, listy, pamiętniki i inne. Po roku działalności zdigitalizowaliśmy ponad 150 prywatnych archiwów, na które składa się kilkanaście terabajtów danych.

Skąd pomysł na gry?

Historia powstania i tworzenia innowacji została opisana w artykule pod linkiem: https://popojutrze2.pl/historie-innowatorow-wolna-elekcja/