Scroll to top
najlepsi!

ETAP 3: UPOWSZECHNIENIE INNOWACJI

Do tego etapu dotrą najlepsi z Was – Ci, których Innowacje Społeczne po przejściu przez proces ewaluacji pod kątem skuteczności, efektywności, trafności i użyteczności zostaną uznane za mające największy potencjał do dalszej promocji i upowszechniania. Na podstawie ewaluacji i oceny Ekspertów, w każdym z naborów wybierzemy minimum 2 najlepsze Innowacje do upowszechnienia – łącznie zaplanowaliśmy w projekcie upowszechnianie minimum 10 Innowacji.

i2

Autorów najlepszych Innowacji zaprosimy do upowszechniania ich produktów, które obejmie m.in. narzędzia:

  • Elektroniczny Katalog Dobrych Praktyk zawierający pełne dokumentacje użytkowników opracowanych Innowacji. Będzie miał formę atrakcyjnego wizualnie folderu dostępnego na portalach internetowych o wysokim poziomie zaufania dla wyszukiwarek, np. uczelnie, urzędy, Portal Innowacji, nauka.pap.pl oraz będzie dystrybuowany w formie mailingu do grupy docelowej.
  • Spotkania typu DEMO DAYS w minimum dwóch lokalizacjach w kraju, w których udział wezmą przedstawiciele upowszechnianych Innowacji, prezentujący ich sposób działania i cele. W eventach udział będą mogli brać także autorzy prototypów nieupowszechnianych, ale mających wyróżniające cechy. DEMO DAYS będą poprzedzone działaniami promocyjnymi mającymi dotrzeć i zainteresować do odbiorców, użytkowników Innowacji i innych osób i instytucji, które mogą wesprzeć ich upowszechnianie.
  • Prezentacje grupowe i indywidualne w instytucjach interesariuszy, podczas których autorzy danych Innowacji – dopasowanych do profilu interesariuszy będą dokonywać demonstracji Innowacji.
  • Filmy prezentujące produkty w mediach społecznościowych i platformach streamingowych, do których będą prowadziły także działania informacyjne realizowane w innych nośnikach internetowych, w tym mediach społecznościowych czy na stronach uczelni oraz urzędów. Filmy będą produkowane na podstawie spójnego scenariusza.
  • Kampania w Internecie:
   • media społecznościowe (YouTube, Facebook, gogle+, LinkedIn, Twitter).
   • strony www Beneficjenta i zaprzyjaźnionych instytucji.
   • utworzenie dodatkowych kanałów komunikacji (wydarzenia na FB).
   • Wysyłka informacji prasowych i artykułów tematycznych do mediów branżowych o profilu biznesowym i edukacyjnym.

Grantobiorcy wybrani do upowszechnienia będą promowani przez nas jako Autorzy Innowacji i będą czynnie zaangażowani w proces promocji. Za udział w upowszechnieniu Grantobiorcy nie otrzymują wynagrodzenia, jednak w projekcie pokrywane są ich koszty dojazdu i noclegu w związku z prowadzonymi działaniami upowszechniającymi.

Pamiętaj, że zakończenie prac nad Innowacją wiąże się z przekazaniem praw autorskich. Innowacje Społeczne tworzone są z myślą o powszechnym i bezpłatnym dostępie.

Zapoznaj się ze wzorem Umowy o przekazanie praw autorskich.