Scroll to top

RozeGRAj dobrą lekcję

DLA KOGO

Innowację kierujemy do dyrektorów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych, dla których rozwój kompetencji przyszłości wśród uczniów stanowi istotny element wychowania i kształcenia młodzieży. Chcemy dotrzeć do nauczycieli, którzy poszukują atrakcyjnych metod prowadzenia zajęć, zapewniających zaangażowanie, integrację i naukę przez zabawę. Odbiorcami naszej innowacji są uczniowie liceów, techników oraz szkół zawodowych, które stoją u progu dojrzałości, przed podjęciem ważnych życiowych decyzji.

ROZWIĄZANIE

“RozeGRAj dobrą lekcję” to zestaw 10 gier z fabułą (4 gry planszowe, 4 gry karciane i 2 gry zadaniowe) do wykorzystania na lekcjach przedsiębiorczości, lekcjach wychowawczych ale także na lekcjach przedmiotowych oraz na zajęciach pozalekcyjnych. Gry pogrupowane są w dwa bloki tematyczne: “GRAmy w Projekt” i “GRAmy z Czasem”. Materiał pozwala przeprowadzić 10 atrakcyjnych lekcji, które służą uczeniu się i wychowaniu. Wspierają uczniów w rozwoju szeregu umiejętności, ważnych dla dojrzałego i skutecznego działania oraz kreowania własnej przyszłości m.in. myślenia przyczynowo-skutkowego, myślenia strategicznego, analizy ryzyka, kreatywnego poszukiwania rozwiązań, komunikacji interpersonalnej, działania kierowanego na cel, zaczynania z wizją końca. Gry angażują i scalają klasę. Rozbudzają ciekawość poprzez współpracę i zdrową rywalizację. Każdą lekcję z grą można poprzedzić wprowadzeniem do tematu zawartego w celach każdej gry i rozwinąć poprzez opracowany trening zadaniowy do wykorzystania jako praca własna ucznia. 

INNOWATORZY

Projekt “RozeGRAj dobrą lekcję” składa się z zespołu 4 osób tworzących start-up AleGRA Twórczy Rozwój www.alegra.pl. Ich misją jest tworzenie narzędzi wspomagających rozwój. Zespół skupia ludzi z bogatym doświadczeniem związanym z uczeniem kompetencji biznesowych. Doświadczenia te przenoszą na grunt szkoły i pracy z uczniami. Wierzymy w moc gier, które poprzez zabawę, angażują, uczą i rozwijają nowe umiejętności.

Wojciech Grzybowski – przedsiębiorca, trener biznesu, coach, twórca gier i narzędzi rozwojowych, autor wielu artykułów na temat rozwoju i zarządzania, autor programów szkoleniowych dla kadry menadżerskiej, trenerów i handlowców.

Krzysztof Kondracki – psycholog i trener biznesu, autor i realizator licznych projektów szkoleniowych i wdrożeniowych dla polskich i zagranicznych firm, autor publikacji na temat zarządzania oraz psychologii biznesu; specjalista w zakresie technik pracy z zespołem oraz metodyki pracy trenerskiej. 

Magdalena Kuriata – reprezentuje szkolnictwo wyższe, gdzie zajmuje się organizacją kształcenia kadr kierowniczych i menedżerskich na studiach MBA.

Ks. Jerzy Babiak – dyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu

Skąd pomysł na gry?

Natura życia podpowiada, że ziarno potrzebuje mieć warunki aby szybko rosnąć. Magda jest mamą i menadżerem na uczelni, Krzysiu jest psychologiem i metodykiem, Wojtek jest przedsiębiorca i trenerem biznesu, jesteśmy rodzicami nastolatków, Jurek jest księdzem, pedagogiem i dyrektorem Zespołu Szkół Salezjańskich, wszyscy dostrzegamy, że dzieci mają naturalne umiejętności działania w sposób przedsiębiorczy. 

Chcemy naszym projektem. Stworzyć najlepsze warunki do pielęgnowania, wychowania i rozwoju kompetencji przyszłości. Chcemy dać wsparcia szkołom aby skuteczniej realizowały ten cel.

Inicjatorem i pierwszą osobą, która zgłosiła problem był Jurek, który zwrócił się bezpośrednio do Wojtka jako przedsiębiorcy, trenera biznesu i twórcy gier edukacyjnych z pomysłem i potrzebą rozwinięcia w nauczycielach oraz uczniach postawy przedsiębiorczej. Osobiście kierował się przesłankami, że powyższe umiejętności rozwinięte na zajęciach z tego tematu będą oddziaływać na wszystkie obszary młodego człowieka przede wszystkim na proaktywną postawę, kreatywność, współpracę, otwartość na drugiego człowieka.

Wrażenia z rozgrywek