Scroll to top

RozeGRAj dobrą lekcję – jak przedsiębiorczości uczyć (się) grając w gry

Projekt „RozeGRAj dobrą lekcję” to inicjatywa skierowana do szkół ponadpodstawowych. Jej celem jest edukacja młodzieży w obszarze przedsiębiorczości, a szczególnie w dwóch zakresach: zarządzanie projektami oraz zarządzanie sobą w czasie. Projektując lekcje, najwięcej uwagi poświęcamy właśnie tym obszarom. To, co wyróżnia nasz pakiet szkoleniowy to innowacyjne podejście do lekcji. Przyjęliśmy, że zajęcia w szkole powinny uczyć przez doświadczanie, powinny być emocjonujące, angażujące, skuteczne, a w konsekwencji, powinny być wartościową alternatywą do tych standardowych lekcji, jakie znamy. Wszystkie wymienione warunki są spełniane przez gry szkoleniowe.

 • Innowację skierowana jest do dyrektorów i nauczycieli szkół ponadpodstawowych, dla których rozwój kompetencji przyszłości stanowi istotny element kształcenia młodzieży.
 • Odbiorcami są uczniowie liceów, techników oraz szkół zawodowych, którzy stoją u progu dojrzałości, przed podjęciem ważnych życiowych decyzji.
 • To zestaw aż 10 gier z fabułą do wykorzystania na lekcjach przedsiębiorczości, lekcjach wychowawczych, a także na lekcjach przedmiotowych oraz na zajęciach pozalekcyjnych.
 • Innowacja pozwala przeprowadzić aż 10 atrakcyjnych lekcji. Wspiera uczniów w rozwoju szeregu umiejętności, ważnych dla dojrzałego i skutecznego działania oraz kreowania własnej przyszłości m.in. myślenia przyczynowo-skutkowego, myślenia strategicznego, analizy ryzyka, kreatywnego poszukiwania rozwiązań, komunikacji interpersonalnej, działania kierowanego na cel.

Dlaczego warto być z nami?

 • Dowiesz się jak korzystać z innowacji „RozeGRAj dobrą lekcję” – zestaw aż 10 gier z fabułą do wykorzystania na lekcjach przedsiębiorczości, lekcjach wychowawczych, a także na lekcjach przedmiotowych oraz na zajęciach pozalekcyjnych.

 • Otrzymasz kompleksowe i bezpłatne materiały do przeprowadzenia 10 atrakcyjnych zajęć kształtujących kompetencje przyszłości.

 • Otrzymasz przydatne wskazówki dotyczące wykorzystania gier na lekcjach w celu kreowania postawy przedsiębiorczej i innowacyjnej.

 • Dowiesz się jak zastosować rozwiązanie w praktyce.

 • Dowiesz się jakie efekty możesz osiągnąć dzięki pracy proponowaną metodą.

 • Otrzymasz jasną i prostą instrukcję wdrożenia innowacji.

 • Otrzymasz zaświadczenie ukończenia szkolenie z używania innowacji edukacyjnej „RozeGRAj dobrą lekcję”.

 • Będziesz miał_a możliwość zadania pytań i podzielenia się swoimi doświadczeniami.

Autorzy innowacji RozeGRAj dobrą lekcję

Zespół realizujący projekt „RozeGRAj dobrą lekcję” składa się z 4 osób. Liderem jest Wojciech Grzybowski, który zawodowo jest coachem, trenerem oraz współwłaścicielem firmy „aleGRA Twórczy Rozwój”. Firma ta zajmuje się produkcją gier dla biznesu. Wspólnie z Krzysztofem Kondrackim opracowali m.in. grę negocjacyjną „Wschód Dzikiego Zachodu”, która odnosi sukcesy w kręgach uczelnianych i biznesowych. Krzysztof z wykształcenia jest psychologiem. Od 20 lat aktywnie działa jako trener oraz projektant gier i kontentów szkoleniowych. Łączy znajomość metodyki pracy trenerskiej z nadawaniem formy graficznej grom i materiałom, które tworzymy. Magdalena Kuriata do zespołu wnosi doświadczenia wynikające z pracy na uczelni wyższej, gdzie zajmuje się studiami MBA. Od wielu lat obserwuje trendy w edukacji menedżerów, dynamiczne zmiany i potrzeby kompetencyjne na rynku pracy. Ks. Jerzy Babiak, Dyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich DON BOSCO we Wrocławiu, jest pewnego rodzaju łącznikiem grupy ze szkołą. Jest także wizjonerem, który poprzez uczestnictwo w projekcie, dąży do zapewnienia jak najwyższej jakości edukacji, jest otwarty na innowacje, widzi konieczność zmian w polskiej szkole i chętnie wspiera te działania, które podnoszą standardy. Wszystko po to, aby zapewnić młodym ludziom dostęp do wartościowej i skutecznej edukacji odpowiadającej na potrzeby współczesnego świata.

Dla kogo?

• Dla nauczycielek i nauczycieli wszystkich przedmiotów w szkołach ponadpodstawowych, w tym dla wychowawców klas i doradców zawodowych.
• Dla wszystkich, którzy poszukują atrakcyjnych gier do wykorzystania na lekcjach.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania dotyczące szkolenia to odezwij się do nas!

Magdalena Kaczmarek

Ekspertka ds. upowszechniania

E m.kaczmarek@senseconsulting.pl
T +48 531 823 066