Scroll to top

INNOWATORZY

Ewa Gordziej -Niewczyk, Rafał Trybuś i Marek Gordziej

Ewa Gordziej -Niewczyk
Wiodący ekspert w projekcie –psycholog z 17 letnim doświadczeniem. Wraz z zespołem, który stworzyłam ściśle specjalizuję się w pracy z dziećmi. Psycholog, psychoterapeuta systemowy (w trakcie certyfikacji), terapeuta integracji sensorycznej II stopnia Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej, międzynarodowy tytuł Praktyka Metod Kids’ skills i I am proud of You oraz status Ambasadora metod Kids’ skills i I am proud of You w Polsce przyznany przez Helsinki Brief Therapy Institute, doktorantka na Wydziale Psychologii SWPS, instruktor jogi dla dzieci, nauczyciel akademicki (na kierunkach pedagogicznych i psychologii)

W 2014 roku otrzymała nagrodę I stopnia Rektora Uniwersytetu SWPS dla najlepszych doktorantów, dwukrotnie nagrodzona stypendium Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia w nauce. Założycielka i dyrektor specjalistycznej placówki Instytutu Psychologii i Edukacji Dziecka zajmującej się psychoedukacją i profilaktyką zdrowia psychicznego dzieci posiadającej status niepublicznej poradni psychologiczno -pedagogicznej i ośrodka kształcenia ustawicznego dla kadry pedagogicznej -nauczycieli, pedagogów i psychologów.

Wiodący trener oraz edukator w projekcie Wielkopolska Onkologia Dziecięca realizowanego na zlecenie Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu we współpracy ze

Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera, którego celem jest przygotowanie kadry m.in.–nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych do pracy z dzieckiem chorym onkologicznie i jego rodziną.

Realizowała projekty edukacyjne między innymi dla Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Ośrodków Doskonalenia Nauczycieli.

Współautorka i realizatorka wielu projektów z obszaru innowacji społecznych. Ekspert ds. dostępności PARP.

Rafał Trybuś
Trener umiejętności społecznych. Praktyk metody Kids Skills.
Wolontariusz w projektach psychoedukacyjnych. Pracuje w Fundacji Instytutu Psychologii –Dziecko i Rodzina.  Na zajmowanym stanowisku odpowiedzialny jest za koordynowanie pracy Fundacji, pomoc i wsparcie w realizacji projektów psychoedukacyjnych, wsparcie merytoryczne w zakresie udzielania pomocy psychologicznej oraz działań prewencyjnych. Odpowiedzialny za działania merytoryczne Fundacji.

Wspiera działania psychoedukacyjne i psychoprofilaktyczne w projekcie Wielkopolska Onkologia Dziecięca realizowanym na zlecenie Fundacji Pomocy Dzieciom z Chorobami Nowotworowymi w Poznaniu we współpracy ze Szpitalem Klinicznym im. Karola Jonschera, którego celem jest przygotowanie kadry m.in. nauczycieli, pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych do pracy z dzieckiem chorym onkologicznie i jego rodziną. Współpracuje ze szkołami w ramach działań edukacyjnych Fundacji Instytutu Psychologii Dziecko i Rodzina. Wspiera pracę Edukatorów podczas szkoleń i spotkań edukacyjnych w temacie pracy z uczniem przewlekle chorym w projekcie Wielkopolska Onkologia Dziecięca. Wspiera zespół w przygotowaniu materiałów w obszarze nauczania zdalnego.

Marek Gordziej
Nauczyciel, oligofrenopedagog, animator.
Nauczyciel w SP Rychlik (tytuł Nauczyciela Roku).Jest wolontariuszem w Fundacji Instytutu Psychologii Dziecko i Rodzina. Aktualnie w trakcie uzyskiwania tytuł instruktora Terapii Uzależnień. Współpracuje ze szkołami w ramach działań edukacyjnych Fundacji Instytutu Psychologii Dziecko i Rodzina.

Wspiera pracę Edukatorów podczas szkoleń i spotkań edukacyjnych w temacie pracy z uczniem przewlekle chorym w projekcie Wielkopolska Onkologia Dziecięca.

www
Więcej informacji:
WWW:

FB:

INNOWACJA

Zda(L)ni na Relacje

Nasza innowacja skupia się na poprawie poziomu relacji w nauczaniu zdalnym. Obserwując edukację online przez ostatnie kilkanaście miesięcy zauważyliśmy jak bardzo ucierpiały relacje między uczniami i nauczycielami. Nauka zdalna była eksperymentem na żywym organizmie. Dziś wiemy jak można podnieść jej jakość i przenieść relacje interpersonalne online na nowy, wyższy poziom. Na innowacje składa się zestaw podręczników dla nauczycieli. Podręczniki zostały podzielone zgodnie z etapem edukacji, na którym znajdują się uczniowie. Zawierają instrukcję do stosowania modelu oraz podstawy teoretyczne omawianego zjawiska. Podręczniki zawierają zestawy ćwiczeń i dobrych praktyk, które pomogą utrzymać wysoki poziom aktywności i dobre relacje miedzy uczestnikami zdalnej lekcji. Zdalne nauczanie może zostać z nami dłużej niż myśleliśmy… kolejnym razem będziemy na nie dobrze przygotowani!

Innowacja