Scroll to top

INNOWATORZY

Akademia Realizacji Dźwięku

Krzysztof Maszota i Adam Pietruszko

Krzysztof Maszota
Wieloletni, doświadczony edukator w branży realizacji dźwięku. Założyciel oraz dyrektor generalny sieci szkół Akademia Realizacji Dźwięku (placówki w Warszawie, Jaworznie, Gdyni i Wrocławiu) oraz dyrektor placówki warszawskiej. Działalność w zakresie edukacji zawodowej od 1997 roku. Organizator kursów, szkoleń, warsztatów branżowych. Współpracownik Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych w zakresie organizacji podyplomowych studiów Realizacji Dźwięku na Wydziale Informatyki oraz wykładowca tejże. Mocno zaangażowany w rozwój kształcenia zawodowego w branży dźwiękowej w Polsce. Egzaminator w procesie potwierdzania kwalifikacji w zawodach z obszaru nagrań i nagłośnień, uczestnik Zespołu Krajowego w zakresie tworzenia i recenzji zadań egzaminacyjnych. Współpracuje także z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej przy tworzeniu projektu podstaw programowych kształcenia w zawodach Technik realizacji nagrań i Technik realizacji nagłośnień oraz innych prac na legislacją i dokumentacją branżową. Jest również założycielem oraz prezesem Polskiego Stowarzyszenia Realizatorów Dźwięku.

Autor podręczników z zakresu obsługi oprogramowania do montażu i realizacji nagrań „Avid Pro Tools 8 – Ilustrowany przewodnik (Audiologos, 2009) oraz współautor podręcznika „Logic Pro Apple Digital Audio Workstation – Przewodnik po aplikacji do tworzenia, nagrywania, edycji i miksu audio” (Wydawnictwo PJATK, 2017), pierwszego polskiego wydawnictwa na temat tej aplikacji. Aktywny w branży realizacji dźwięku od 1991 roku. Właściciel studia nagrań New Project Production, realizator setek nagrań (m. in. Ametria, Behemoth, T Love, Atrakcyjny Kazimierz, Closterkeller, Ivan & Delfin, DJ 600 V). Dwukrotnie nominowany do nagrody Fryderyki w kategorii produkcja roku. Od 1996 roku pełnił funkcje redaktora oraz sekretarza redakcji czasopisma „Estrada i Studio”, a od 2000 roku zastępcy redaktora naczelnego. Współpracował również z czasopismami „Live Sound Polska”, „Gitarzysta” oraz „Perkusista”.

Adam Pietruszko
Od 2013 roku nauczyciel Akademii Realizacji Dźwięku w Warszawie oraz wykładowca Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (studia podyplomowe Realizacja dźwięku na Wydziale Informatyki oraz przedmioty z zakresu udźwiękowienia multimediów na Wydziale Sztuki Nowych Mediów). Współautor podstawy programowej kształcenia w zawodzie Technik Realizacji Nagrań, jak również planów i programów nauczania w tymże. Uczestnik Zespołu Krajowego przy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie w zakresie przygotowania zadań egzaminacyjnych. Posiada uprawnienia egzaminatora w zawodach Technik realizacji dźwięku oraz Technik realizacji nagrań i nagłośnień oraz uczestniczy aktywnie w procesie egzaminacyjnym. Członek Polskiego Stowarzyszenia Realizatorów Dźwięku.

Twórca licznych filmów edukacyjnych, kursów i prezentacji z zakresu produkcji muzycznej oraz obsługi oprogramowania do realizacji nagrań („Sylenth Synth Lab”, „Presonus Studio One Beginner’s Course”, prezentacje oprogramowania dla 2getheraudio oraz Applied Acoustics Systems) realizowane w językach polskim oraz angielskim. Posiada również doświadczenie w procesie tworzenia oprogramowania do realizacji dźwięku w zakresie prototypowania, testowania oraz badania potrzeb rynku. Jest współautorem podręcznika „Logic Pro Apple Digital Audio Workstation” (Wydawnictwo PJATK, 2017) oraz artykułów w prasie branżowej i blogach. Aktywny w mediach społecznościowych w zakresie tworzenia zawartości edukacyjnej. Pracuje w obszarze realizacji nagrań oraz sound design (właściciel firmy KNOBZ.NET). Zajmuje się produkcja muzyczną, kreacją i wdrażaniem oprogramowania do realizacji nagrań oraz jest twórcą filmowych efektów dźwiękowych. Posiada szerokie doświadczenie we współpracy z zagranicznymi firmami z branży oprogramowania oraz dystrybucji nagrań dźwiękowych, m.in. 2getheraudio (USA), Applied Acoustics Systems (Kanada), Plugin Boutique (Wielka Brytania), Artlist (Izrael), 5Pin Media (Wielka Brytania), Zero-G (Wielka Brytania), Melda Productions (Czechy).

INNOWACJA

Zawodowy Realizator Dźwięku

Tworzymy aplikację webową „Zawodowy Realizator Dźwięku”, narzędzie wspomagające nabywanie umiejętności praktycznych przez uczniów kształcenia zawodowego w zawodach związanych z realizacją nagrań i nagłośnień. Nasza innowacja opiera się na metodzie Problem-based Learning, nauce na błędach oraz nauce przez zabawę. Aplikacja zawiera multimedialne zadania problemowe obrazujące typowe czynności i problemy w pracy realizatora nagrań i nagłośnień. Wspiera również kształcenie słuchu przez liczne nagrania muzyczne, zobrazowane również na filmach z muzykami zaangażowanymi na potrzeby multimediów. Emulacje paneli urządzeń dają również uczniom wrażenie obcowania z prawdziwym sprzętem w sytuacji zawodowej. Dzięki atrakcyjnej formie tego motywujemy uczniów do samokształcenia w warunkach domowych, odpowiadając na problem niewielkiej ich aktywizacji do korzystania z materiałów edukacyjnych poza szkołą oraz redukując stres ucznia w prawdziwej sytuacji zawodowej. „Zawodowy Realizator Dźwięku” wspiera także nauczanie teorii, dzięki objaśnieniom po rozwiązaniu każdego zadania oraz, dzięki statystyce punktowej, identyfikuje mocne strony ucznia i obszary wymagające większej uwagi.

Innowacja