Scroll to top

INNOWATORZY

Jesteśmy zgranym zespołem. Współpracujemy ze sobą już kilka lat wzajemnie się wspierając, motywując i szukając nowych dróg rozwoju, które pomogą nam zrealizować nasz zawodowy cel: wsparcie i pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz osobom z zaburzeniami spektrum autyzmu. Lubimy swoją pracę, wkładamy w nią całe serce. Poszerzamy swoją wiedzę i kompetencję ucząc się i korzystając z wielu metod, technik i narzędzi, licząc na to, że do każdego z naszych podopiecznych można znaleźć, drogę która pozwoli mu rozwinąć skrzydła.

Magdalena Benedyk – pedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel, terapeuta AAC, terapeuta integracji bilateralnej, terapeuta VR

Justyna Bogusław – pedagog, oligofrenopedagog, nauczyciel, terapeuta osób ze spektrum autyzmu, terapeuta behawioralny, terapeuta VR

INNOWACJA

Wymodeluj

-aplikacja VR, wideomodelująca zachowania społeczne, osobiste i zawodowe

Uważamy, że efektywnym sposobem uczenia się jest naśladownictwo i uczenie się przez doświadczanie.

Chcemy dostarczyć uczniom uczęszczającym do klas przysposabiających do pracy, i ich nauczycielom oraz terapeutom gotowe, efektywne narzędzie wraz z instrukcjami, które pomoże uczyć się kompetencji kluczowych: społecznych, zawodowych i osobistych.  Wykorzystujemy do tego nowe technologie – gogle wirtualnej rzeczywistości. Dlatego powstał projekt „Wymodeluj”. To aplikacja VR – wideomodelującą wyżej wymienione kompetencje. W goglach wirtualnej rzeczywistości będzie można oglądać filmy nakręcone z pierwszej perspektywy w jaki sposób należy np. umyć ręce, przygotować naleśniki lub zakupić przekąskę w automacie. Aplikacja używana w goglach wirtualnej rzeczywistości, poprzez odcięcie najcięższych dystraktorów wzrokowych, ułatwi uczniowi przyswojenie schematów zachowań, opracowanych na podstawie uogólnionych wzorców. Pozwoli to na zapamiętanie kolejności określonych czynności, a następnie pod okiem specjalisty zgeneralizowanie danych umiejętności i przeniesienie ich do realnej rzeczywistości. Wideomodelowanie jest  efektywną metodą uczenia się i wyciągania wniosków. Taki sposób podawania wiedzy zniweluje również lęk, towarzyszący osobom z niepełnosprawnością przed wykonywaniem rzeczy nowych – lęk ten bowiem często blokuje proces uczenia się.

Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy uczeń będzie mógł się uczyć we właściwym sobie tempie, a atrakcyjność narzędzia jakim są gogle VR podniesie również poziom motywacji do nauki.

Nauczyciele i terapeuci otrzymają nie tylko aplikację z filmami, ale także narzędzie do monitorowania postępów ucznia oraz szczegółową instrukcję jak można pracować z przygotowanym przez nas materiałem.

Innowacja