Scroll to top

INNOWATORKI

Fundacja ArtesEdu

Fundacja ArtesEdu została powołana w 2020 roku – w roku zmian, nieoczekiwanych sytuacji i wielu zaskoczeń. W piątce kobiet zrodziła się potrzeba do działania, tworzenia, realizacji celów i marzeń. Działamy na trzech szeroko pojętych polach – edukacji, sztuki i rozwoju.

Jesteśmy zespołem pełnym pozytywnej energii, interesującym się wszystkim co międzynarodowe i związane z ludźmi. Kierujemy działania do szerokiego grona odbiorców – dzieci, młodzieży oraz dorosłych z Polski i zagranicy – aby wspierać ich w rozwoju osobistym, zawodowym i społecznym. Realizowane projekty nastawione są nie tylko na cel, ale przede wszystkim duszę i harmonię oraz zgodność z tym co gra w naszych sercach. Interesujemy się szeroko rozumianą edukacją, w tym językową, kulturową, cyfrową, demokratyczną i ekologiczną. Chcemy szerzyć pozytywne nastawienie do inności i odmienności w duchu wzajemnego poszanowania i respektowania praw człowieka, bo wszyscy żyjemy na jednej planecie i jesteśmy sobie równi.

Jak pracujemy?
W naszej pracy wykorzystujemy zdobycze i dobrodziejstwo edukacji nieformalnej. Chcemy, aby nauka kojarzyła się z czystą przyjemnością, dzięki czemu sprawniej i efektywniej zdobywa się nowe umiejętności. Nasze pozytywne nastawienie skraca dystans oraz stwarza atmosferę pełną wsparcia, która sprzyja jeszcze większej motywacji do osiągania wyznaczonych celów i rozwoju osobowości.

W skład zespołu wchodzą:
Anna Skocz (prezeska) –  działaczka pozarządowa, animatorka społeczności lokalnej
Martyna Sidorowicz (wiceprezeska) –  arteterapeutka i animatorka kultury
Martyna Stefańska (wiceprezeska) – edukatorka, pasjonatka języka angielskiego
Paulina Pietkiewicz – z pasji fotograf i początkujący stylista, wulkan kreatywnej energii
Anna Motwicka-Kaczor – geograf i anglista, z zawodu nauczyciel, z zamiłowania tłumacz

INNOWACJA

WielbBłąd

Wsparcie szkół w zakresie budowania kultury otwartej na popełnianie błędów

Projekt innowacji dla edukacji, realizowany w nurcie metodologii Design Thinking, który ma na celu przeciwdziałanie stygmatyzacji błędów oraz wprowadzenie tematu kultury błędu w szkole, co ma znaczący wpływ na dobrostan, zdrowie psychiczne oraz postęp i rozwój w procesie edukacji uczniów.

Interwencja składa się z trzech elementów:

  1. Serii filmów wprowadzających w tematykę popełniania błędów. Jest to swoista “pigułka” wiedzy mająca na celu zobrazowanie problemu jakim jest rozpowszechniona w polskiej szkole kultura błędu i wprowadzenie w wybrane zagadnienia kluczowe do pracy z tematem błędu w szkole;
  1. Bullet Calendara – kalendarza dla nauczycieli połączonego z Bullet Journalem o tematyce przewodniej dotyczącej pracy z błędem. Narzędzie to jest skarbnicą wiedzy na temat kultury błędu, jak również narzędziownikiem z przykładami konkretnych ćwiczeń do zrealizowania w trakcie zajęć szkolnych;
  1. Gry dla klasy – pozwalającej wynieść temat udzielania nie oceniającej informacji zwrotnej na poziom grupy i pracować z nim w gronie uczniów i uczennic. Gra pozwala poświęcić czas na uznanie błędu jako naturalnego elementu procesu uczenia się, poznać formy feedbacku i sprawdzić jak można poprawnie i bez oceniania udzielić komuś informacji zwrotnej i jak ją przyjmować.

Wszystkie te trzy komponenty przenikają się i uzupełniają wzajemnie dzięki czemu stanowią kompletne narzędzie do budowania postawy w pełni otwartej i akceptującej popełnianie błędów w szkole. 

Innowacja