Scroll to top

INNOWATORZY

Joanna Twardo-Kamińska – absolwentka Wydziału Psychologii SWPS w Warszawie i Wydziału Zarządzania UW, psychoterapeutka, seksuolożka i nauczycielka uważności dla młodzieży i dorosłych. 

Na co dzień pracuje w zacisznym gabinecie, gdzie towarzyszy ludziom podczas procesów psychoterapii. W swojej praktyce stara się łączyć różne podejścia terapeutyczne, aby stale się rozwijać i móc jak najskuteczniej pomagać. 

Prywatnie żona i matka, psiara lubiąca spędzać czas w naturze, najlepiej w okolicy lasów i jezior.

Anna Szyszko – pedagożka i psycholożka, obecnie w trakcie pięknej podróży do przystanku: psychoterapeutka 🙂 Pracuje zarówno z dziećmi, młodzieżą jak i osobami dorosłymi. Jako fundamenty w budowaniu relacji terapeutycznej wskazuje: empatię, akceptację i zaufanie.

Prywatnie miłośniczka kotów, psów, dobrego jedzenia i długich nocnych rozmów. 

Katarzyna Bartosik – absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz Akademii Logoterapii im. Viktora Frankla. W trakcie studiów odbyła roczne stypendium naukowe na Universidad de Almería w Hiszpanii oraz praktyki w portugalskim stowarzyszeniu wspierającym edukację dzieci i młodzieży z rodzin imigranckich. Trenerka uważności w podejściu Mindfulness Based Living Course, posiada certyfikat gotowości do nauczania uważności wydany przez Mindfulness Association Polska. Ukończył

Rafał Kamiński – absolwent Wydziału Zarządzania UW oraz studiów podyplomowych „Szkolenie i Rozwój” w Akademii Leona Koźmińskiego. Od ponad 20 lat związany z projektami UE. Pracował przez 14 lat na stanowiskach menedżerskich, posiada certyfikat zarządzania projektami PRINCE2 Foundation. Odpowiedzialny zarówno za nadzór nad kilkoma tysiącami projektów finansowanych ze środków PHARE oraz EFS, w tym projekty z zakresu innowacji społecznych w obszarze HR, jak i za zarządzanie projektami w roli kierownika/koordynatora projektu. Od 2019 r. współpracuje z uczelniami, NGO oraz szkołami jako autor i koordynator projektów, w tym współtwórca innowacji społecznych dla edukacji.

INNOWACJA

Uważniaki

Innowacja społeczna „Uważniaki” ma na celu oddanie w ręce nauczycieli wychowania przedszkolnego programu zajęć dla dzieci w wieku 4-6 lat, dotyczących radzenia sobie z emocjami, stresem i nadmierną stymulacją bodźcami zewnętrznymi, którego realizację mają wspierać działania podejmowane przez rodziców. Umiejętność samoregulacji poprzez odpowiednie techniki relaksacyjne i medytacyjne oraz stosowanie ćwiczeń opartych na badaniach naukowych dot. nerwu błędnego (teoria poliwagalna), pozwolą rozwinąć u dzieci odpowiednie sposoby radzenia sobie z trudnymi stanami emocjonalnymi. Zdajemy sobie sprawę, że ww. narzędzia i techniki należy obudować innymi, niemniej ważnymi strategiami, takimi, jak aktywność fizyczna, rozwój zainteresowań, wsparcie bliskich czy pomoc specjalistów, jednakże umiejętność radzenia sobie “tu i teraz” z występującymi stanami pobudzenia czy rozregulowania emocjonalnego powinna stanowić solidny wstęp do ww. sposobów radzenia sobie w życiu nastoletnim i dorosłym. 

Obecnie przedszkolaki bazują na indywidualnym przygotowaniu i podejściu poszczególnych nauczycieli – wiele zatem zależy od przypadku i tego, czy trafią na odpowiednio świadomego i kompetentnego opiekuna. Z bezpośredniej i pośredniej obserwacji zachowań dzieci w wieku przedszkolnym, a także bazując na badaniach i wywiadach (własnych oraz zewnętrznych), zauważamy, że problemy dzieci z koncentracją uwagi i regulacją emocji stanowią przedmiot zainteresowania placówek przedszkolnych, jednak wsparcie to jest często reaktywne i brakuje odpowiednio zaplanowanego podejścia do wdrożenia ćwiczeń i zabaw, które pomogłyby dzieciom nauczyć się radzić sobie w trudnych sytuacjach. Nasza innowacja, dzięki swojej kompleksowości, oparciu na wiedzy naukowej i praktyce uważności, a także systematyczności powtórzeń zaplanowanych ćwiczeń pozwala w sposób empiryczny przekonać nie tylko dorosłych (którzy pośrednio skorzystają z tej metody), ale również, a może przede wszystkim dzieci, że odpowiednie ćwiczenia oddechowe i wyobrażeniowe pozwalają na uspokojenie i wprowadzenie swojego ciała w stan emocjonalnej równowagi i wyciszenia – po prostu pozwalają im poczuć się lepiej. 

Na innowację składają się:

  • przewodnik dla nauczycieli wychowania przedszkolnego
  • przewodnik dla rodziców
  • pliki dźwiękowe (mp3) zawierające 10 historii fabularnych do odtwarzania podczas zajęć w przedszkolu oraz 10 wieczornych relaksacji z udziałem głównych bohaterów programu do odtwarzania w domu, dostępne na platformie SoundCloud.
Innowacja