Scroll to top

INNOWATORKI

prof. UAM dr hab. Małgorzata Zduniak-Wiktorowicz
Literaturoznawczyni i lektorka języka polskiego jako obcego; wykłada na polonistyce dla cudzoziemców, uczy też przyszłych lektorów metodyki nauczania języka polskiego jako obcego

 

 

dr Olga Bambrowicz
Doktor nauk humanistycznych, lektorka języka polskiego jako obcego, autorka materiałów edukacyjnych, kursów e-learningowych nakierowanych na wspieranie cudzoziemców w nauce języka polskiego

 

 

 

dr Emilia Kledzik
Nauczycielka akademicka, literaturoznawczyni, trenerka kompetencji międzykulturowych, miłośniczka literatury postkolonialnej

 

 

 

Barbara Chmiela
Specjalistka ds. e-learningu oraz realizacji i rozliczania projektów dofinansowanych z UE

 

INNOWACJA

Uniwersytet między kulturami

Naszą grę, e-publikację i przykładowe scenariusze zajęć międzykulturowych stworzyłyśmy z myślą o osobach zatrudnionych w szkołach wyższych, które w codziennej pracy coraz częściej spotykają się na zajęciach z cudzoziemskimi studentami pochodzącymi z krajów odległych kulturowo (głównie z Azji).

Celem projektu jest poprawa jakości kształcenia studentów zagranicznych w Polsce poprzez zwiększenie świadomości pracowników uczelni w zakresie znaczenia różnic kulturowych i ich wpływu na procesy uczenia się.

Innowacja