Scroll to top

INNOWATORKI

Kinga Wojaczek
psycholożka, prezeska i współzałożycielka Stowarzyszenia Innowacji Społecznych „Mary i Max”. Od 2012 roku wymyśla, bada i wdraża innowacje wspierające osoby w spektrum autyzmu w Polsce. Autorka programu Autilius Wspólna Uwaga (www. autilius.pl), współtwórczyni i koordynatorka Wolontariatu Koleżeńskiego „Mary i Max” (www.wolontariatkolezenski.pl), współtwórczyni programu dla szkół podstawowych – Tutoringu Koleżeńskiego (www.tutoringkolezenski.pl) aktualnie zaangażowana w adaptację i wdrożenie programu warsztatów umiejętności społecznych PEERS (www. peers.pl). Działa na pograniczu badań i praktyki. Badawczo związana z Wydziałem Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Anna Droś
psycholożka, pedagożka, współtwórczyni Tutoringu Koleżeńskiego. Specjalizuje się we wspieraniu dzieci, młodzieży i dorosłych w spektrum autyzmu. Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia (2010 r.) i pedagogika (2013) na Uniwersytecie A. Mickiewicza w Poznaniu. Ma doświadczenie zarówno w pracy w środowisku szkolnym, instytucjach publicznej służby zdrowia i w sektorze pozarządowym. Posiada duże doświadczenie w pracy z osobami w spektrum autyzmu, w tym z uczestnikami programów wsparcia rówieśniczego w formie pozaszkolnej.

INNOWACJA

Tutoring Koleżeński

Innowacja została stworzona w odpowiedzi na problem braku skutecznych, opartych na badaniach, metod wsparcia rówieśniczego w środowisku szkolnym uczniów w spektrum autyzmu. Innowacja jest efektem wieloletniej pracy autorek w obszarze wsparcia rówieśniczego osób z autyzmem. Po dostrzeżeniu problemu niewystarczającego wsparcia rówieśniczego uczniów w spektrum autyzmu, został stworzony innowacyjny model Tutoringu Koleżeńskiego. Przystosowany został do wprowadzenia go do szkół podstawowych w Polsce. Wsparcie koleżeńskie może okazać się szczególnie przydatne, w czasie adaptacji uczniów do zmian, wynikających z przejścia z nauczania wczesnoszkolnego do klasy czwartej.

Pracę z innowacją użytkownik-nauczyciel powinien rozpocząć od przejścia przez szkolenie umieszczone na platformie e-learningowej (www.tutoringkolezenski.pl) oraz zapoznania się z podręcznikiem do Tutorigu Koleżeńskiego.

Innowacja