Scroll to top

INNOWATORKI

Małgorzata Głuch – nauczycielka języka angielskiego z wieloletnim stażem, od kilku lat pełniąca funkcję wicedyrektora. Od lat angażuje się w innowacyjne projekty wspierające uczniów w efektywnym uczeniu się oraz nauczycieli w doskonaleniu swojego warsztatu pracy. Koordynowała liczne projekty Erasmus+ ze szkołami partnerskimi z Włoch, Hiszpanii i Rumunii. Współtworzyła Salę Doświadczania Świata dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jest pomysłodawczynią oraz corocznie koordynatorem XX-u kolejnych edycji Wrocławskiego Konkursu Języka Angielskiego English Master. Jest autorką programu do nauczania języka angielskiego, tłumaczeń książek na język angielski oraz współautorką Słownika polsko-angielskiego/angielsko-polskiego. Prywatnie – lubi pływanie jako formę relaksu.

Agnieszka Janik – nauczycielka języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej oraz doktor nauk społecznych w dziedzinie pedagogiki. Od wielu lat łączy teorię z praktyką, zajmując się zarówno działalnością badawczo-dydaktyczną w Instytucie Pedagogiki UWr, jak i pracą edukacyjną z dziećmi. Posiada doświadczenie w pracy w nauczaniu początkowym w polskim publicznym i alternatywnym systemie edukacyjnym oraz w brytyjskiej szkole podstawowej. Jest współautorką pakietów metodycznych: „Miasto Przyszłości. Laboratorium Wrocław” czy „Światowy Wrocław – zrozumienie, tolerancja, szacunek”, a także autorką licznych artykułów i monografii. Prywatnie – miłośniczka gór i wspinania!

Anna Pasternak – nauczycielka języka angielskiego z 28 letnim stażem, egzaminator OKE w zakresie egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego z języka angielskiego. Od lat kibicuje nauczycielom na ścieżkach awansu zawodowego pełniąc rolę eksperta MEiN
w komisjach egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych. Obecnie jako pracownik Wrocławskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli skupia się na wspieraniu nauczycieli w rozwijaniu kompetencji metodycznych. Prywatnie – miłośniczka psów i górskich wędrówek.

INNOWACJA

Time4English

- pakiet edukacyjny wspomagający rodziców uczniów klas młodszych we wspieraniu dzieci w nauce języka angielskiego

Zdefiniowany kluczowy problem społeczny dotyczy niewielkich kompetencji językowych uczniów klas I-III (w szczególności w zakresie komunikowania się w języku angielskim), ich niewystarczającego kontaktu z tym językiem, a także niewielkich kompetencji językowych i/ lub metodycznych rodziców uniemożliwiających im efektywne wsparcie dzieci w nauce języka.

Problem dotyczy bezpośrednio uczniów  klas I-III (jako odbiorców innowacji) oraz rodziców uczniów klas I-III (jako użytkowników). Uczniowie nie są jeszcze samodzielni w wielu obszarach życia szkolnego i nie mają możliwości samodzielnej nauki języka obcego. Zatem pomoc rodziców w tym zakresie jest  niezbędna.

Problem  planujemy rozwiązać udzielając rodzicom wsparcia poprzez dostarczenie naszej innowacji – pakietu materiałów dla rodziców i uczniów w tym dla rodziców obcokrajowców) dostosowanego do możliwości, zarówno dzieci, jak i rodziców. Pakiet umożliwi zwiększenie kontaktu z językiem w domu oraz podniesienie kompetencji językowych. Wartością dodaną innowacji jest to, że z pakietu będą mogli bez ograniczeń korzystać także nauczyciele oraz starsi uczniowie posiadający trudności w uczeniu się.

Na produkty naszej innowacji będą składać się:
– pakiet wprowadzający,
– pakiet tematyczny zawierający 6 zestawów materiałów edukacyjnych dotyczących tematów dostoswanych do wieku i potrzeb dzieci.

Innowacja