Scroll to top

INNOWATORZY

Zespół realizujący projekt to grupa 4 nauczycielek praktycznej nauki zawodu na kierunkach w branży opieki zdrowotnej oraz fryzjersko-kosmetycznej naszej szkoły . Szkoła przygotowuje słuchaczy do pracy w zawodzie, a nauka w szkole kończy się państwowym egzaminem zawodowym dającym uprawnienia do wykonywania zawodu. Przygotowanie do egzaminu to ważne zadanie, nie tylko dla słuchaczy ale i dla nauczycieli, więc nauczycielki podjęły próbę poprawienia jakości nauczania praktycznego w zawodzie.

Zespół tworzą osoby mające kilkuletnie już doświadczenie w nauczaniu zawodu, wynikające nie tylko z nauczania w szkole, ale także z pracy w zawodzie. To właśnie praca zawodowa, w tym też prowadzenie własnej działalności i kontakt z rynkiem pracy stał się bazą do zmian w nauczaniu.

Innowatorki są otwarte na zmiany, aktywnie ich poszukują i stale doskonalą swoje metody pracy w nauczaniu zawodu.

Joanna Wydrzyńska to nauczyciel na kierunku Technik farmaceutyczny, Magdalena Rzeszutko przygotowuje do zawodu słuchaczki na kierunku Higienistka stomatologiczna, Barbara Dulla uczy zawodu Techników masażystów, a Anna Kazior, która od wielu lat prowadzi swoje gabinety kosmetyczne, uczy swoich praktyk w zawodzie Technik usług kosmetycznych.
Zespół ma nadzieję pokazać i nauczyć nauczycieli innych zawodów oraz słuchaczy szkół policealnych inne , lepsze, bardziej nowoczesne i dostosowanie do obecnych możliwości nauczania zdalnego lub hybrydowego , podejście do praktycznej nauki zawodu w szkole.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą propozycją!

INNOWACJA

Narzędzia TIK w projekcie edukacyjnym w nauce zawodu.

Nasza innowacja ma tytuł “Narzędzia TIK w projekcie edukacyjnym w nauce zawodu” oraz podtytuł , który wyjaśnia o jakie zmiany i w jakich obszarach chodzi – “ Hybrydowy model realizacji zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w kształceniu zawodowym”. Koncepcja zmian to połączenie narzędzi technologii komputerowych i metody projektu edukacyjnego tworząc hybrydę prowadzącą do dobrych zmian.

Projekt skierowany jest do nauczycieli praktycznej nauki zawodu, a jego innowacyjność polega na zmianie podejścia do sposobu nauczania zawodu na zajęciach praktycznych.

Chcemy nauczyć nauczycieli pracy metodą projektu jako znaną, ale mało wykorzystywaną metodę aktywizującą słuchaczy. Praca tą metodą będzie znacznie prostsza, jeśli będzie odbywać się wg przygotowanych modeli i wzorcowych scenariuszy zajęć, które planujemy pokazać.

Dodatkowym atutem , który wyróżnia nasz pomysł to zastosowanie technologii komputerowej czyli narzędzi TIK, które są obecnie niejednokrotnie jedyną alternatywą kontaktu i nauczania, a jednocześnie stanowią doskonałą bazę do zdobycia umiejętności uczenia się przez całe życie. Takie podejście do nauczania przedmiotów zawodowych to nasza odpowiedź na zachodzące zmiany wymuszające konieczność stałego podnoszenia kształcenia i pozwalające na przygotowanie się do ciągłego poszerzania swoich kompetencji zawodowych. To zadanie nie tylko dla słuchaczy , ale i nauczycieli w celu przystosowania się do zmiennej i nieprzewidywalnej rzeczywistości, a także sprawnego wykorzystywania wielu możliwości, jakich dostarczają nowoczesne technologie. Mamy nadzieję na to, że projekt znajdzie zainteresowanie i wielu chętnych do jego zastosowania nauczycieli szkół zawodowych w Polsce.

Innowacja