Scroll to top

INNOWATORZY

Marek Składowski i Konrad Schroeder

Marek Składowski

Konsultant i doradca biznesu, posiada ponad 25 letnie doświadczenie pracy w firmach polskich i zagranicznych, zajmował kierownicze stanowiska w obszarach zarządzania sprzedażą, zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania strategicznego, na wyższych stanowiskach menedżerskich i oraz w organach statutowych spółek prawa handlowego. Równolegle z karierą menedżerską rozwijał swoje kompetencje jako trener biznesu, coach, doradca i mentor. Od 4 lat prowadzi własną działalność gospodarczą pod marką Mars 3C

Współpracuje głównie z sektorem MŚP, opracowując i wdrażając w firmach strategie rozwoju biznesu, strategie sprzedaży, rozwój produktów i kanałów dystrybucji. Prowadzi szkolenia z takich tematów jak: profesjonalne techniki sprzedaży, negocjacje handlowe, przywództwo, zarządzanie projektami, wystąpienia  publiczne. Współpracuje z Łódzką Izbą Przemysłowo-Handlową jako ekspert w projektach rozwojowych. Jest ekspertem i doradcą w  projektach finansowanych z funduszy unijnych – jeden z nich skierowany jest do przedsiębiorstw rodzinnych pod nazwą „Sukcesja w firmach rodzinnych”, drugi wspiera rozwój Startup-ów technologicznych, trzeci w obszarze innowacji społecznych w obszarze dostępności. W ramach tych projektów współpracuje z poznańską firmą DGA. Jest konsulatem posiadającym zatwierdzenie PARP do uczestniczenia w tych projektach jako ekspert i doradca.

Konrad Schroeder

Jest psychologiem społecznym, trenerem kompetencji psychospołecznych (ponad 12 000 h dydaktycznych doświadczenia), twórcą programów rozwojowych (m.in. szkoleń, treningów i warsztatów) dla dorosłych i młodzieży. Jako psycholog zatrudniony w Poradni Promocji Zdrowia Psychicznego działającej w ramach Miejskiego Ośrodka Profilaktyki Zdrowotnej w Łodzi, a później także jako v-ce szef całej jednostki, tworzył wiedzy w zakresie sukcesji w firmach rodzinnych wdrażał projekty rozwoju kompetencji psychospołecznych, a także profilaktyki uzależnień oraz budowania samoświadomości talentów i mocnych stron dla dzieci w wieku szkolnym oraz młodzieży w wieku licealnym, z którymi pracuje od 2004 roku. Dziś jego doświadczenie to ponad 4600 h dydaktycznych pracy warsztatowej z dziećmi i młodzieżą (doświadczenie w pracy z dziećmi i młodzieżą). Aktualnie dla zaprzyjaźnionych jednostek edukacyjnych realizuje warsztaty rozwoju kompetencji psychospołecznych dla młodzieży.

Prowadzi także indywidualną praktykę doradczą, pod nazwą Youtch Coaching, w zakresie kształtowania i rozwoju ścieżki kariery, gdzie diagnozuje potencjał i kompetencje swoich Klientów, także tych najmłodszych, i wspiera ich w drodze do sukcesów zawodowych.

Przez lata współpracując z wieloma firmami szkoleniowymi jako trener freelancer, tworzył i realizował projekty rozwojowe oparte na grywalizacji i wykorzystaniu teorii gier.

Obecnie zarządza firmą doradczo-szkoleniową 9th Symphony, której profilem działalności jest diagnoza nieprawidłowości procesów biznesowych w organizacjach i ich udrożnienie. Na stale współpracuje z amerykańską marką Story Seekers, gdzie jest odpowiedzialny za adaptację do warunków polskiego biznesu, metodyki budowania trwałych relacji opartych na zaufaniu. Jako prezes Fundacji Aurea Mediocritas działa na rzecz wyrównywania szans rozwojowych dzieci i młodzieży.

www
Więcej informacji:
WWW:
FB:

INNOWACJA

Edukacyjny Model Sukcesji

Edukacyjny Model Sukcesji jest innowacją mającą na celu wsparcie właścicieli  firm rodzinnych i ich dzieci w rozwiązaniu problemów z efektywnym przekazaniem wiedzy o biznesie, w celu zapewnienia w przyszłości skutecznego  przeprowadzenia zmiany pokoleniowej w firmie. Dzięki temu firma rodzinna  ma uzyskać  ciągłość funkcjonowania i trwałość  rozwoju. Osiągnięte zostanie  to  poprzez  dostarczenie praktycznego modelu działania jakim jest – Edukacyjny Model Sukcesji. Pozwoli on na kształtowanie postawy biznesowej dzieci od najmłodszych lat, co pomoże w budowania strategii sukcesji.

Na model składać się będą:

  • narzędzia diagnostyczne,
  • podręczniki dla Nestora i Sukcesora,
  • scenariusze biznesowe,
  • gra edukacyjna,
  • plansze ułatwiające zrozumienie procesów zachodzących w przedsiębiorstwie rodzinnym.

Efektem końcowym ma być opracowany plan sukcesji.

EMS jest skierowany właścicieli firm rodzinnych posiadających  dzieci w wieku 8 – 18 lat.  Rodzice w  założeniu mają wraz z wiekiem dziecka wprowadzać je w bardziej złożone obszary biznesu i dzięki temu przygotować sobie  przyszłych następców.

Innowacja