Scroll to top

INNOWATORKI

Magdalena Molik
Nauczyciel dyplomowany z 18-letnim stażem pracy, aktywny członek Lubuskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz Stowarzyszenia Szara Komórka, certyfikowany trener Kart Grabowskiego. Od ukończenia studiów rozpoczęłam pracę w szkole, z którą związana jestem do dnia dzisiejszego. Pracowałam w Szkole Podstawowej nr 54 w Szczecinie (10 lat), a aktualnie w Szkole Podstawowej nr 20 w Gorzowie Wielkopolskim (8 lat).

Monika Zedel
Dyplomowana nauczycielka matematyki z dwudziestoletnim doświadczeniem w pracy pedagogicznej w szkołach ponadpodstawowych. Koordynator projektów własnych finansowanych ze środków unijnych Droga do sukcesu, Uczeń menedżerem własnej wiedzy, Matemap oraz realizator działań na rzecz Szkoły z klasą, As kompetencji, projektu Kształtowanie kompetencji kluczowych na potrzeby rynku pracy na obszarze MOF Gorzowa Wielkopolskiego. Aktywny członek Lubuskiego Oddziału Stowarzyszenia Nauczycieli Matematyki oraz Stowarzyszenia Szara Komórka.

Olga Zedel
Od ponad 4 lat pracuję z osobami z niepełnosprawnościami jako tyflospecjalistka (adaptacja materiałów zgodnie ze standardami WCAG 2.1), asystentka osobista i dydaktyczna osób z niepełnosprawnościami, przy obsłudze projektów asystenckich w Stowarzyszeniu Twoje Nowe Możliwości we Wrocławiu. W związku ze współpracą z osobami z niepełnosprawnościami i zainteresowaniem kartografią i tyflokartografią koncepcja projektowania uniwersalnego jest mi bardzo bliska.

Monika Kucharska
Jestem psychologiem ze specjalizacją społeczną psychologia kliniczna. Stale podnoszę swoje kompetencje zawodowe, biorąc udział w kursach i szkoleniach. Prowadziłam ambulatoryjne grupy psychoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży z problemami emocjonalnymi w Ośrodku Interwencji Kryzysowej. Prowadziłam warsztaty rozwijające kompetencje osobiste i społeczne dzieci i młodzieży z terenów wiejskich. Realizowałam program profilaktyczno-terapeutyczny dla rodzin zagrożonych przemocą i wiele innych. Aktualnie pracuję jako psycholog szkolny w Szkole Podstawowej nr 20 w Gorzowie Wielkopolskim oraz w bezpośredniej pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w Poradni Zdrowia Psychicznego dla dzieci.

INNOWACJA

START BOX UCZNIA. Jak nauczyć uczniów uczenia się.

Dlaczego?

Innowacja powstała, by łagodzić skutki przejścia uczniów do 4 klasy, czyli wspierać ich podczas rozpoczęcia kolejnego etapu edukacyjnego.

Dla kogo?

Dla uczniów 4 klas, ich rodziców, nauczycieli i nie tylko…
Koncepcja innowacji opiera się na pomyśle, aby nauczyciele przy współpracy z rodzicami używali jej, by rozwiązywać problemy uczniów rozpoczynających naukę w 4 klasie.

Uczniom klas 5-8 szkoły podstawowej może posłużyć do uzupełnienia wiedzy i umiejętności z zakresu metod uczenia się oraz organizacji czasu.

Innowacja składa się z:

E-BOOKA – zawiera on:

  • wstęp, w którym mowa o: procesie jaki zachodzi przy zmianie progu edukacyjnego, strukturze projektu, spotkaniach dla rodziców i uczniów informujących o projekcie,
  • 4 scenariusze do zajęć, materiały do prowadzenia zajęć, materiały dla uczniów
  • zakończenie – zbiór dobrych praktyk jakie można wykorzystać w ramach szkolnych programów adaptacyjnych

PODCASTÓW I INFOGRAFIK zawierających informacje dla rodziców dotyczące procesu wychowawczego dziecka w 4 klasie

Innowacja