Scroll to top

INNOWATORKI

Aleksandra Skraburska
Trener, Prezes Zarządu Fundacji Linka, tworzącej Centrum wsparcia rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością Początek Świata. Mama 9-latka z niepełnosprawnością intelektualną.

Absolwentka UAM w Poznaniu – psychologia pracy, UE w Poznaniu – ekonomika pracy i zarządzanie kadrami i studiów podyplomowych z praktycznej diagnozy psychologicznej na Uniwersytecie SWPS. Psychoterapeuta w trakcie szkolenia – obecnie w trakcie 4-letniego szkolenia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Uniwersytetu SWPS pod kierownictwem dr A.Popiel i dr E.Pragłowskiej.

Pracuje z dziećmi i młodzieżą i ich rodzicami. Doświadczenie zdobywała w pracy z młodzieżą i osobami młodymi. Przez dwa lata była wspólnikiem i zastępcą prezesa zarządu w spółce, prowadzącej oddział dzienny dla dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, finansowanym z NFZ. W ośrodku pracowała jako psycholog z dziećmi z niepełnosprawnością lub z zaburzeniami rozwojowymi. Zrealizowała kilkanaście projektów, których celem była aktywizacja społ.-zaw. osób narażonych na wykluczenie. Obecnie współpracuje z Ośrodkami Pomocy Społecznej jako psycholog. Zrealizowała dotychczas 3 innowacje społeczne, z których jedna została wybrana do wdrażania.

Beata Urbaniak
Dyrektor Niepublicznego Specjalnego Przedszkola Familia w Swarzędzu.

Pedagog specjalny, terapeuta, szkoleniowiec, naukowiec, wykładowca,  autorka dwóch książek dotyczących terapii osób z niepełnosprawnościami. Od 1990r działa na rzecz osób z niepełnosprawnością; od 1995r pracuje terapeutycznie z osobami z niepełnosprawnościami i ich rodzinami, chcąc uzyskać ich samodzielność w życiu społecznym; od 2004r jako wykładowca i szkoleniowiec w Polsce, Niemczech i Austrii. Zaadoptowała do warunków polskich pracę według modelu PDCI, w którym szkoliła się w Stanach Zjednoczonych. Praca według autorskiego modelu terapeutycznego: objęcie opieką 25 rodzin, których członkiem są dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z diagnozą spektrum zaburzeń autystycznych. Dzieci prowadzone są według autorskiego programu terapeutycznego, opracowanego przez dr Urbaniak na podstawie odbytych w różnych ośrodkach szkoleń, głównie na podstawie modelu PCDI (USA) z użyciem metod, których skuteczność została potwierdzona badaniami naukowymi. Głównym założeniem jest opanowanie umiejętności kluczowych dla rozwoju. Małe komponenty tychże umiejętności ćwiczone są w powtarzających się sesjach aż do ich całkowitego opanowania.

INNOWACJA

Model nauczania dzieci z niepełnosprawnością intelektualną umiejętności funkcjonalnych

Problem społeczny polega na niewystarczającej dostępności do gotowych narzędzi, pomagających kształcić oraz monitorować postępy uczniów w zakresie nauki podstawowych umiejętności życiowych, istotnych dla funkcjonowania rodziny i dziecka.

Problem dotyczy nauczycieli – użytkowników innowacji, pracujących z dziećmi z niepełnosprawnościami intelektualnymi oraz dzieci – odbiorców innowacji i ich rodzin.

Rozwiązaniem jest model pracy z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną, inspirowany amerykańskim rozwiązaniem „Essential for Living”. Produktem są gotowe narzędzia dla nauczycieli, pomagające kształcić oraz monitorować postępy uczniów w zakresie nauki podstawowych umiejętności życiowych, istotnych dla funkcjonowania rodziny i dziecka.

Innowacja