Scroll to top

INNOWATORZY

Profesor Krzysztof Nowosielski
Ginekolog-położnik, seksuolog, kierownik Katedry i Kliniki Ginekologii i Położnictwa Śląskiego Uniwersytetu medycznego w Katowicach. Jego główne zainteresowania skupiają się na promocji zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego. Jest autorem i współautorem licznych publikacji z zakresu zdrowia seksualnego, szczególnie w grupie młodzieży i młodych dorosłych oraz osób LBGTQ. Od 2018 roku jest ekspertem Centrum Kształcenia Kadr Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny, od 2016 roku redaktorem medyczny w The Sexological Review, od 2019 roku członkiem Rady Redakcyjnej w The Polish Sexology, a od 2020 roku redaktorem pomocniczym Sexual Medicine Open Access. Organizator kilku edycji międzynarodowych konferencji Indeks Zdrowia Seksualnego Kobiet, regularnie prowadzi zajęcia edukacyjne w szkołach podstawowych oraz licealnych na terenie województwa śląskiego. Prowadzi również kursy z zakresu zdrowia seksualnego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz na Krakowskiej Akademii imienia Andrzeja Frycza- Modrzewskiego. Organizował również liczne warsztaty w zakresie zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego.

Paulina Czyżewska
Absolwentka kierunku lekarskiego Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, aktualnie odbywająca staż podyplomowy. Od pięciu lat w ramach wolontariatu edukuje na temat zdrowia seksualnego. W latach 2018-2020 pełniła funkcję koordynatorki lokalnej ds. prewencji HIV, w latach 2020-2021 koordynatorki ogólnopolskiej ds. edukacji rówieśniczej, a obecnie jest koordynatorką ogólnopolską ds. przemocy ze względu na płeć i praw kobiet.

Tomasz Cyganek
Lekarz rezydent położnictwa i ginekologii, doktorant Szkoły Doktorskiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2021-2022 przewodniczący koła seksuologicznego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. Aktywny uczestnik międzynarodowych konferencji medycznych. Koordynator Lokalny w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA-Poland (SCOME) w 2018-2019 roku, gdzie zajmował się organizacją wykładów dla medyków.

INNOWACJA

SEX-ED-4-YOU(TH)

Celem projektowanej innowacji SEX-ED-4-YOU(TH) jest opracowanie modelu wsparcia:
● dla uczniów szkół ponadpodstawowych w zakresie dostępu do rzetelnych informacji opartych o Evidence Based Medicine z zakresu zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego poprzez dostarczenie aplikacji zawierającej wskazane treści,
● dla nauczycieli prowadzących WDŻdR poprzez dostarczenie narzędzi do prowadzenia atrakcyjnych i opartych na rzetelnej wiedzy lekcji.

Innowacja obejmuje gotową aplikację oraz materiały dla nauczycieli z rzetelnymi informacjami opartymi o Evidence Based Medicine z zakresu zdrowia reprodukcyjnego i seksualnego.

Innowacja