Scroll to top

INNOWATORKI

Fundacja Meakultura

Marlena Wieczorek – prezes Fundacji MEAKULTURA. Kreatorka życia kulturalnego, managerka, redaktor naczelna pisma www.meakultura.pl i prezes Fundacji MEAKULTURA. Napisała rozprawę doktorską o życiu i twórczości polskiego kompozytora emigracyjnego – Romana Maciejewskiego, opublikowała szereg artykułów i trzy książki, w tym jedną pracę zbiorową Sto lat muzycznej emigracji. Kompozytorzy polscy za granicą (1918–2018), która została wydana także w języku angielskim. Prowadzi praktyki uniwersyteckie i staże zawodowe. Jurorka „Paszportów Polityki” i „Koryfeuszy Muzyki Polskiej”, pomysłodawczyni oraz organizatorka Konkursu Polskich Krytyków Muzycznych „KROPKA”. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w 2013 i 2017 roku). Autorka programów i kierownik dwóch kierunków studiów podyplomowych: „Muzyka w mediach” i „Komercjalizacja projektów w kulturze”(współorganizacja: Collegium Civitas i Fundacja MEAKULTURA).

Emilia Miechowicz – dyrektorka do spraw współpracy i fundraisingu Fundacji MEAKULTURA. Studentka ostatniego roku studiów magisterskich w specjalności altówka Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku. Współpracuje jako manager artystyczny z Fundacją Ars Sine Qua Non tworząc projekty takie jak EURO Chamber Music Festival, Polish Rising Music Stars czy Polish Viola Symposium. Koordynatorka warsztatów i kursów muzycznych, mająca bezpośredni kontakt z młodzieżą; udziela lekcji dodatkowych i korepetycji z zakresu teorii muzyki oraz instrumentalistyki.

Jędrzej Rumiński – dyrektor Działu Komunikacji Fundacji MEAKULTURA. Koordynator dwóch cykli (MEAplaylisty, #meaciekawostki). Ukończył studia pierwszego stopnia na kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z oceną bardzo dobrą. Obecnie studiuje Dziennikarstwo i komunikację społeczną ze specjalizacją „Zarządzanie i komunikowanie w biznesie” na studiach magisterskich. Pracował w Radio Meteor, gdzie pełnił funkcję dziennikarza muzycznego i odpowiadał m.in. za pisanie artykułów, tworzenie treści do mediów społecznościowych, a także przeprowadzanie audycji muzycznych oraz wywiadów. Był redaktorem internetowego czasopisma muzycznego Kulturalne Media.

Anna Równy – absolwentka filologii polskiej i studiów podyplomowych: Wiedza o kulturze, Dziennikarstwo internetowe, Edukacja filmowa, Dziennikarstwo filmowe, Etyka i filozofia. Współpracuje jako ekspert z organizacjami pozarządowymi i instytucjami odpowiadającymi za kształt edukacji kulturalnej w Polsce. Laureatka Nagrody PISF w kategorii Edukacja młodego widza na 40. FFF w Gdyni w 2015 roku. W roku 2021 otrzymała certyfikowany tytuł Mistrza Pedagogii nadawany przez Ruch Innowacyjny w Edukacji.

INNOWACJA

Save the Music dla edukacji, czyli Muzyka równa matematyce

Projekt w ramach kampanii społecznej Save the Music Fundacji MEAKULTURA skierowany jest do uczniów klas najwyższych szkół podstawowych (7 i 8 klasa) oraz szkół ponadpodstawowych, w których muzyka najczęściej nie pojawia się w siatce godzin lekcyjnych.

Zespół opracował model innowacji składający się z narzędzi, które pozwolą w sposób atrakcyjny włączyć zagadnienia muzyczne do nauczania innych przedmiotów. W związku z tym powstały scenariusze lekcji wraz z dodatkami (takimi jak: playlisty, dyskografie, bibliografie czy zadania domowe) oraz wideo wykłady przygotowane przez najlepszych znawców tematu. Przygotowane materiały mogą być wykorzystywane przez nauczycieli języka polskiego, matematyki, WoŚ, geografii, biologii.

Innowacja