Scroll to top

INNOWATORZY

Akademia Edukacji SPEKTRUM

Liderką zespołu jest Anna Kostiukow – założycielka Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego SpektrumAutyzmu.pl, działającego bardzo szeroko na rzecz społeczności w spektrum autyzmu.

INNOWACJA

Rozwojowy Uniwersytet SPEKTRUM

Użytkownikiem i jednocześnie odbiorcą innowacji społecznej jest grupa rodziców / opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu oraz innymi zaburzeniami rozwojowymi.

Rodzice to pierwsze osoby, z którymi ma kontakt dziecko. To od ich stanu zależy w znacznej mierze rozwój dziecka. Wiedza, jak również spokój wynikający z jej posiadania, gwarantują lepsze warunki jego wspierania. Oddziaływanie rodziców jest zatem kluczowe dla sukcesu dziecka.

Rodzice dzieci z autyzmem to rodzice wymagający szczególnego wsparcia. Kształtowanie ścieżki terapeutycznej dziecka ze specjalnymi potrzebami stanowi nie lada wyzwanie.

Proponowaną innowacją jest platforma e-learningowa oferująca darmowe kursy dla rodziców dzieci z autyzmem i innymi zaburzeniami neurorozwojowymi. Dostępne będą na niej różne moduły o tematyce psychologicznej, pedagogicznej, medycznej, społecznej i inne. Witryna będzie miała przejrzysty i funkcjonalny charakter, tak aby rodzic mógł łatwo znaleźć potrzebną mu wiedzę. Ta wiedza będzie pomagała wyznaczać ścieżkę terapeutyczną i wesprze go w codziennych zadaniach związanych z wychowaniem. Wiedza dostarczana za pośrednictwem platformy będzie podzielona na cztery wyżej wymienione moduły, co zagwarantuje rodzicowi szybszą możliwość dotarcia do zagadnienia, które go interesuje najbardziej. Zdefiniowanie tej potrzeby będzie możliwe również dzięki testowi wypełnianemu po przestudiowaniu danego modułu. Na zakończenie każdego z nich użytkownik będzie mógł skorzystać z tzw. checklisty która pozwoli mu szybko zweryfikować najbardziej potrzebne informacje.

Innowacja