Scroll to top

INNOWATORZY

Centrum Terapii „Rozproszone Zmysły”

Centrum istnieje od 2006r. Jest to ośrodek diagnostyczno – terapeutyczny, który powstał z myślą o dziecku z różnymi trudnościami rozwojowymi, zwłaszcza zaburzeniami ze spektrum autyzmu (autyzm dziecięcy, Zespół Aspergera). W naszej pracy wykorzystujemy szeroki zakres dostępnych metod i form terapii oraz stale pogłębiamy naszą wiedzę, by jak najpełniej wspierać naszych małych pacjentów z ASD oraz ich rodziny.

Autorkami innowacji są:

Małgorzata Wiśniewska – Kamienik

Twórca i dyrektor Centrum, oligofrenopedagog, terapeuta i nauczyciel metody Integracji Sensorycznej, autor i współautor narzędzi diagnostycznych, certyfikowany diagnosta testu ADOS – 2.

Joanna Pszczółka – Korlaga 

Psycholog, specjalista z zakresu wczesnego wspomagania dziecka i jego rodziny, terapeuta Integracji Sensorycznej, certyfikowany diagnosta testu ADOS – 2, hipoterapeuta

Dagmara Witczak

Oligofrenopedagog, certyfikowany terapeuta treningu słuchowego metodą A.A. Tomatisa, certyfikowany diagnosta zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Neuroflow, trener treningu zastępowania agresji i  umiejętności społecznych.

INNOWACJA

PUDEŁKO TERAPEUTYCZNE

Narzędzie dla rodzica, które ma ułatwić mu pierwsze kroki w pracy z dzieckiem z autyzmem lub zagrożonego zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Będzie to profesjonalny zestaw terapeutyczny zawierający pomoce i instrukcje zarówno tekstowe jak i multimedialne umieszczone w specjalnej aplikacji, które pozwolą rodzicowi krok po kroku prowadzić oddziaływanie terapeutyczne każdego dnia w wielu sytuacjach życia codziennego.

Nasze „Terapeutyczne pudełko” zawiera podręcznik tekstowy, dostęp do aplikacji, gdzie rodzic znajdzie dostęp do krótkich filmików terapeutycznych, kwestionariusze postępów dziecka oraz zestaw zabawek, których będziemy używać bawiąc się z dzieckiem.

W podręczniku zostaną przedstawione podstawowe informacje na temat:
– zaburzenia jakim jest autyzm,
– charakterystyka zachowań, które mogą niepokoić rodzica już we wczesnym etapie rozwoju dziecka.
– obszarów rozwoju społecznego, komunikacji i interakcji, nad którymi należy pracować podczas procesu terapii z dzieckiem z autyzmem.
– obszarów rozwoju ruchowego i sensorycznego, nad którymi należy pracować z dzieckiem z autyzmem.
– kluczowych zagadnień w procesie terapii małego dziecka z autyzmem /kontakt wzrokowy, wspólne pole uwagi, proszenie ect.
– jak organizować proces terapii z dzieckiem w warunkach domowych
– jak przygotować otoczenie i środowisko sensoryczne, które będzie odpowiednie podczas pracy z dzieckiem.

Kwestionariusz postępów terapeutycznych dziecka będzie w wersji papierowej i elektronicznej pozwoli rodzicowi na:
– wstępną ocenę posiadanych umiejętności dziecka oraz ocenę występujących trudności.
– monitorowanie postępów dziecka w procesie domowej terapii.

Filmy terapeutyczne będą dostępne w aplikacji WEB i pozwolą rodzicowi:
– krok po kroku przeprowadzić poszczególne zabawy z dzieckiem.

Zestaw zabawek to:
– kilkanaście przedmiotów typu bańki, balony, piłeczki, sortery, auta, garaż ect., które są atrakcyjne dla dziecka i motywują je do podjęcia pierwszych interakcji .

Innowacja