Scroll to top

INNOWATORZY

Innowacja została przygotowana przez nauczycieli-wychowawców pracujących w Szkole Podstawowej nr 58 z Oddziałami Integracyjnymi w Katowicach.

Katarzyna Trembaczowska-Brom (nauczyciel-wychowawca). W swojej pracy duży nacisk kładzie na rozwój kompetencji społecznych oraz rozwijanie pasji uczniów. Czuwa nad organizacją pracy zespołu i merytoryczną poprawnością produktów. Prytawnie – zakochana w Chorwacji.

Joanna Błażejewska-Ziora (nauczyciel-logopeda). W swojej pracy zwraca szczególną uwagę na wielospecjalistyczną współpracę. Porozumienie między nauczycielami oraz specjalistami, ich wspólny cel jest dla niej kluczem do przygotowania młodych ludzi z ogromem zaburzeń do sprostania rzeczywistości dorosłego życia. Czuwa, aby innowacja zawierała jak najwięcej umiejętności komunikacyjnych. Prywatnie – miłośniczka fotografii.

Dariusz Garncarczyk (nauczyciel-wychowawca-wicedyrektor szkoły). W swojej pracy dydaktycznej koncentruje się na poszukiwaniu różnorodnych metod i technik nauczania i uczenia się, ponieważ praca w oddziałach integracyjnych i oddziałach specjalnych wymaga zindywidualizowanych metod pracy z uczniami. Czuwa, aby innowacja była zgodna z wymaganiami podstawy programowej i planem profilaktyczno-wychwawawczym szkoły. Prywatnie – zapalony  narciarz.

Joanna Kwiecień (nauczyciel–katecheta). W swojej pracy wykorzysystuje dostępne nowinki technologi informacyjno-komunikacyjnej. Przygotowuje tysiące prezentacji, gier interaktywnych, filmików. Czuwa, aby każde zajęcia były naładowane zadaniami interaktywnymi. Prywatnie – gitarzystka pasjonatka.

Aneta Neffe (psycholog) W swojej pracy koncentruje się na budowaniu relacji rówieśniczych oraz wspieraniu pozytywnej samooceny. Podejmuje działania psychoedukacji rodziców, by ułatwić im zrozumienie dysfunkcji swoich dzieci oraz pogodzenie się z diagnozą, poszukuje rozwiązań dla trudności edukacyjnych i wychowawczych. Czuwa, aby testowanie innowacji przebiegało prawidłowo, zgodnie z ustalonymi zasadami. Prywatnie – miłosniczka śpiewu chóralnego.

Agata Warwas (nauczyciel-wychowawca). W swojej pracy koncentruje się na rozwijaniu talentów uczniów i ich zainteresowań poprzez zabawę. Tworzy notatki rysunkowe wykorzystywane w nauczaniu wczesnoszkolnym. Czuwa nad wizualną stroną innowacji. Prywatnie – artystka w dziedzinie rysunku tradycjnego i digital painting.

Irena Węgrzyn (nauczyciel-wychowawca). W pracy jako nauczyciel stara się dostosowywać materiał dydaktyczny do możliwości i potrzeb uczniów.  Istotnym elementem w nauczaniu szczególnie uczniów z dysfunkcją jest to, aby osiągali sukcesy na miarę swoich aktualnych możliwości edukacyjnych. W pracy wychowawczej stara się by jej wychowankowie nabyli jak najwięcej kompetencji społecznych. Czuwa, aby scenariusze skoncentrowane były na najważniejszych praktycznych umiejętnościach. Prywatnie – wielbicielka wypraw wysokogórkich.

INNOWACJA

WychodziMY_poza_schemaTY

„WychodziMY_poza_schemaTY to innowacja, która odpowiada na problem społeczny w postaci niskich kompetencji społecznych u uczniów z SPE na II etapie edukacyjnym. Przyczyną jest m.in. edukacja, która obecnie nastawiona na wiedzę teoretyczną, nie rozwija samodzielności tych uczniów w życiu codziennym. Tematyka i problematyka zajęć z wychowawcą nie jest wystarczająco dostosowana do rzeczywistych problemów i potrzeb uczniów oraz ich możliwości i realizowana jest głównie teoretycznie na terenie szkoły, bez odwoływania się do zajęć praktycznych.

Innowacja skierowana jest dla uczniów i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (SPE), posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej na II etapie edukacyjnym oraz nauczycieli wychwoawców.

Model, który poprzez gotowe narzędzia edukacyjne, umożliwi rozwijanie praktycznych umiejętności społecznych u ww. uczniów. Nabyte kompetencje społeczne pozytywnie wpłyną na przygotowanie uczniów do radzenia sobie w codziennych, praktycznych sytuacjach życiowych.

 

Innowacja przeznaczona jest do realizacji podczas zajęć z wychowawcą i podzielona jest na 2 części: W KLASIEPOZA KLASĄ. Zagadnienia obejmujące innowację są skorelowane z programem profilaktyczno-wychowawczym szkoły i programem nauczania przedmiotów.

Produktem innowacji będzie pakiet gotowych materiałów do wykorzystania podczas zajęć z wychowawcą. Nauczyciele otrzymają gotowe rozwiązania do wykorzystania podczas lekcji realizowanych W KLASIE oraz POZA KLASĄ podczas wyjść edukacyjnych. Nauczyciele-wychowawcy materiały znajdą na stronie internetowej poświęconej innowacji.

Innowacja