Scroll to top

INNOWATORKI

Fundacja Finnway Polska

Katarzyna Jämsä i Magdalena Jankowska

Katarzyna Jämsä – Prezes Fundacji, doświadczona w koordynowaniu projektów z ramienia Finnway Polska oraz międzynarodowy koordynator (w Polsce) globalnej sieci edukacyjnej ENOprogramme.org a także koordynator projektów międzynarodowych, na fińskiej uczelni Centria UAS (z ramienia uczelni Centria UAS projekty Finlandia SPOT, Finlandia SPOT 2, UMBR-ELLA Erasmus, Erasmus +, Grundtvig, Akcelerator Wiedzy Technicznej AWT (we współpracy z Urzędem Marszałkowskim (UMWW) i Politechniką Poznańską (PP)

Magdalena Jankowska – Członek Zarządu Fundacji, członek Zarządu i założyciel firmy Finhome sp z o o., nauczyciel w SP w Kicinie, zastępca przewodniczącej KGW Kliniecki Duet, w Klinach, członek Rady Pożytku Publicznego przy Urzędzie Gminy w Czerwonaku, członek oraz przedstawiciel Rady Stowarzyszenia Trakt Piastów, członek wspierającym Radę Sołecką – Sołectwa Kliny.

Z zawodu pracownik socjalny, ze specjalnością niepełnosprawność. Pracowała z dziećmi z różnym stopniem niepełnosprawności umysłowej i ruchowej w Poznaniu oraz w Przedszkolu Specjalnym.

Jako anglista i germanista jest obecnie nauczycielem w SP w Kicinie (Gmina Czerwonak), prowadzi zajęcia indywidualne oraz grupowe własną interaktywną metodą.

www
Więcej informacji:
FB: https://www.facebook.com/finlandiaspot/

INNOWACJA

OUTDOOR EDUCATION PO POLSKU

Innowacja społeczna: Wprowadzanie Outdoor Education do programu nauczania – przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Celem naszej innowacji jest rozwiązanie problemu braku outdoor education (OE) w polskim programie nauczania poprzez stworzenie MODELU FUNKCJONOWANIA OUTDOOR EDUCATION W PROGRAMIE NAUCZANIA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, PONADPODSTAWOWYCH I PRZEDSZKOLI i wprowadzenie OE do tychże przy pomocy opracowanych i przetestowanych narzędzi: E-przewodnika OE w Polsce, 20 scenariuszy edukacyjnych OE, zestawu narzędzi do pomiaru wzrostu kompetencji w ramach OE.

Produktem innowacji jest zestaw narzędzi = pakiet informacyjno-edukacyjny OE:

1) E-book ”PRZEWODNIK OUTDOOR EDUCATION W POLSCE. FUNKCJONOWANIE OE W PROGRAMIE NAUCZANIA SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI”.

2) Zestaw 20 scenariuszy edukacyjnych OE

3) Narzędzia do pomiaru wzrostu kompetencji OE: Karta Samooceny Ucznia OE i Karty Samooceny Nauczyciela OE

Innowacja