Scroll to top

INNOWATORZY

Marlena Wieczorek – prezeska Fundacji MEAKULTURA, managerka kultury, muzykolożka. Absolwentka studiów magisterskich na wydziale muzykologii UAM (2001); absolwentka studiów podyplomowych Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych i Akademii Muzycznej w Poznaniu w specjalności manager kultury (2001); w 2008 uzyskała doktorat z muzykologii na UAM w Poznaniu.

Autorka artykułów i książek o tematyce muzycznej oraz redaktor naczelna czasopisma www.meakultura.pl. Pomysłodawczyni i koordynatorka licznych projektów z pogranicza kultury i biznesu w ramach działania Fundacji MEAKULTURA: organizacji propagującej kulturę muzyczną, którą stworzyła w 2012 r. Prowadzi m.in.: kampanię społeczno-edukacyjną Save the Music, łączącą muzykę z modą i sztuką wizualną czy konkurs polskich krytyków muzycznych KROPKA. W 2018 r. opracowała i wydała „Sto lat muzycznej emigracji” – pierwszy leksykon polskich kompozytorów emigracyjnych, przetłumaczony również na język angielski. Od czterech lat prowadzona przez nią fundacja współpracuje z Collegium Civitas – jest autorką programu i kierowniczką studiów podyplomowych Muzyka w mediach (www.muzykamwediach.pl). Prowadzi praktyki uniwersyteckie i staże zawodowe (między innymi we współpracy z Narodowym Centrum Kultury). Dwukrotnie otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w 2013 i 2017 roku). Zasiada w jury Paszportów „Polityki”, „Koryfeuszy Muzyki Polskiej” oraz w Radzie Programowej Music Export Poland.

Magdalena Nowicka-Ciecierska – polonistka i muzykolożka, pracuje w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W ramach studiów polonistycznych na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM ukończyła specjalizację Dziennikarstwo i Public Relations oraz Kurs Komunikacji Reklamowej i Copywritingu. W 2020 roku obroniła rozprawę doktorską poświęconą działalności i twórczości Andrzeja Chłopeckiego.

Uczestniczyła w wielu warsztatach z krytyki muzycznej m.in. organizowanych przy międzynarodowych festiwalach muzycznych, także przez Fundację MEAKULTURA („Warszawska Jesień”, „Chopin i jego Europa”, „Nostalgia”). Jako redaktorka i copywriterka współpracowała m.in. z międzynarodową agencją Bridgehead Media odpowiadając za przygotowywanie treści o tematyce kulturalnej i rozrywkowej dla polskiego czytelnika. Pracowała także jako specjalistka ds. promocji i edukacji w Polskim Wydawnictwie Muzycznym w Krakowie.

Autorka i redaktorka kilkunastu artykułów naukowych oraz kilkudziesięciu publikacji popularnonaukowych. Z Fundacją MEAKULTURA współpracuje od 2013 roku.

Krzysztof Moraczewski – pracownik Zakładu badań nad Kulturą Artystyczną Instytutu Kulturoznawstwa UAM w Poznaniu.

Zajmuje się naukowo problematyką kultury muzycznej i teorii kultury. Autor licznych artykułów w czasopismach naukowych i pracach zbiorowych oraz monografii „Sztuka muzyczna jako dziedzina kultury” oraz „CulturalTheoryand History: TheoreticalIssues”

Aktywny edukator i popularyzator, autor podręczników szkolnych, tekstów z zakresu krytyki muzycznej. Z Fundacją MEAKULTURA współpracuje od 2012 roku.

Katarzyna Janus – saksofonistka, urodzona w 1999 w Nowym Sączu. Naukę gry na saksofonie rozpoczęła w wieku 13 lat. W 2018 ukończyła Katolicką Niepubliczną Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II stopnia w Nowym Sączu w klasie mgr Katarzyny Majchrzak. W tym samym roku rozpoczęła studia instrumentalne w Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu w klasie saksofonu dr hab. Magdaleny Jakubskiej-Szymiec. Rok później zaczęła studia muzykologiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2021 ukończyła studia licencjackie i rozpoczęła studia magisterskie z saksofonu w klasie dr hab. Jakubskiej-Szymiec. W latach 2017 i 2018 była stypendystką Stypendium Prezesa Rady Ministrów, w 2017 Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci. W 2018 została stypendystką Regionalnego Programu Stypendialnego Województwa Małopolskiego. W trakcie swojej edukacji z powodzeniem brała udział w konkursach instrumentalnych. Doskonaliła także swoje umiejętności podczas wielu kursów mistrzowskich. Od 2021 współpracuje z czasopismem MEAKULTURA.PL, brała też udział w organizacji festiwali saksofonowych takich jak Małopolski Festiwal Saksofonowy (edycja 2017 i 2020), Akademia Instrumentów Dętych Blaszanych PLUS w Kaliszu, III Polski Kongres Saksofonowy w Poznaniu (grudzień 2021). Współpracowała z Filharmonią Poznańską oraz Orkiestrą Reprezentacyjną Sił Powietrznych w Poznaniu. Od 2021 prowadzi klasę saksofonu w Państwowej Szkole Muzycznej im. Bronisława Zielińskiego w Wągrowcu.

INNOWACJA

Muzyka dla myślących. Interaktywny przewodnik

Nasza innowacja to interaktywny e-book z popularyzatorskimi rozdziałami, podcastami, mini-wywiadami i scenariuszami zajęć dla studentów, który ma pobudzać do krytycznego myślenia, uczyć takiego myślenia zwłaszcza młodych ludzi na przykładach związanych z tematyką muzyczną – poprzez dyskusję ze stereotypami związanymi z muzyką, m.in. tymi często powtarzanymi w mediach. E-book będą uzupełniać case studies, anegdoty, zadania kreatywne oraz rysunki i ilustracje, wszystko to w lekkiej i atrakcyjnej formie przekazu z ciekawą szatą graficzną.

Celem naszej innowacji jest poszerzenie wiedzy w zakresie interpretacji kultury muzycznej z uwzględnieniem elementów myślenia krytycznego oraz uwrażliwianie społeczeństwa na muzykę poprzez obalanie mitów i stereotypów dotyczących kultury i dyskusję z nimi. Taki sposób poszerzania wiedzy jest innowacyjny i intrygujący dla odbiorcy, tym samym odniesie lepsze efekty niż tradycyjne formy podawania informacji.

Muzyka jest bardzo ważnym elementem codzienności dla naszych grup odbiorców, czyli przede wszystkim studentów kierunków humanistycznych. Również badania pokazują, że największą popularnością spośród różnych form sztuki cieszy się muzyka. Oparcie naszej innowacji o refleksje muzyczne z pewnością będzie stanowić też punkt wyjścia do poszerzenia orbity interpretacji na inne zjawiska kultury (np. teatr, film czy sztuki plastyczne). Dodatkowo muzyka jest wspaniałym medium, które oceniać świadomie, korzystając z dostępnych narzędzi, potrafią osoby wyedukowane, a nie np. pasjonaci, którzy w recenzjach skupiają się na opisywaniu własnych, subiektywnych stanów emocjonalnych. W związku z tym naszym celem jest pokazanie, jak rozmawiać o gustach i muzycznych mitach, odwołując się do wiedzy, celem jest też wskazanie, że świadomy odbiór muzyki może być umiejętnością dostępną każdemu.

Bardzo ważne jest też wypełnienie luki w edukacji – z przeprowadzonych rozmów dowiedzieliśmy się, że muzyka np. dla socjologów nie jest tak ważnym obszarem nauczania, a przecież często ich badania są aplikowane właśnie do sfery kultury.

Celem jest więc także stworzenie produktu przekrojowego, łączącego w sobie odmienne, często odseparowane światy. Dzięki współpracy różnych ekspertów pragniemy stworzyć model uniwersalny, którym zainteresują się przedstawiciele wielu odmiennych kierunków, a także wszyscy, którzy chcą poczytać o muzyce z nieoczywistych perspektyw.

Innowacja