Scroll to top

INNOWATORZY

Anna Zakrzewska i Róża Jarmuł

AHK Polska wprowadzamy przedsiębiorstwa w świat nowoczesnego kształcenia zawodowego. Doradzamy, jak założyć klasę patronacką i certyfikujemy według międzynarodowych standardów. Wiemy jak ważną rolę w kształceniu zawodowym odgrywają instruktorzy zawodu. I właśnie dla nich tworzymy innowację.

Anna Zakrzewska

Psycholog z 16 letnim doświadczeniem w tworzeniu, przygotowywaniu i prowadzeniu szkoleń z zakresu rozwoju kompetencji miękkich, takich jak zarządzanie, komunikacja interpersonalna, rozwiązywanie problemów, współpraca w zespole. Certyfikowany Coach ICC pracujący indywidualnie nad wspieraniem rozwoju swoich klientów, poszukiwaniem nowych rozwiązań w ich codziennej pracy. Absolwentka Szkoły Analizy Transakcyjnej. Pracuje z różnymi grupami docelowymi, zarówno z kadrą kierowniczą, specjalistami, kadrą kierowniczą na produkcji. Od niemal trzech lat wdraża i samodzielnie prowadzi projekty z zakresu kształcenia dualnego w ramach 5 zawodów dla Volkswagen Poznań Sp. z o.o. Organizuje egzaminy zawodowe dla uczniów klas patronackich w zawodach technicznych. Współpracuje przy tym ściśle z instruktorami praktycznej nauki zawodu.

Róża Jarmuł

Na co dzień zajmuje się organizacją szkoleń i prowadzeniem projektów kształcenia zawodowego dla przedsiębiorstw. Posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów edukacyjnych, m.in. tworzenia i opieki nad klasami patronackimi realizującymi kształcenie dualne. Odbyła specjalistyczne szkolenie dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w Berlinie (Ausbildung der Ausbilder) oraz zdała egzamin potwierdzający kwalifikacje niezbędne do pełnienia funkcji instruktora w niemieckich przedsiębiorstwach. Od 2016r. prowadzi szkolenia dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w oparciu o niemiecki program kształcenia AEVO.

INNOWACJA

Mistrz i uczeń – poradnik rozwiązywania trudnych sytuacji

Innowacja „Mistrz i uczeń – poradnik rozwiązywania trudnych sytuacji” ma na celu podniesienie kompetencji komunikacyjnych wśród instruktorów praktycznej nauki zawodu oraz opiekunów praktyk co pozwali im m.in. na skuteczne prowadzenie rozmów, rozwiązywanie konfliktów i pracy z grupą.

Podstawą będzie podręcznik do samokształcenia wraz z filmami i wywiadem do odsłuchania. Przedstawimy w nim sytuacje problemowe i możliwe sposoby radzenia sobie z nimi. Wykorzystamy przypadki z codziennej pracy instruktorów i opiekunów, pokazując sytuacje problemowe pojawiające się w kształceniu zawodowym. Elementem podręcznika będzie test kompetencji komunikacyjnych z opisami wyników do własnej analizy. Do każdego zagadnienia przygotowany będzie zestaw ćwiczeń do samodzielnej pracy. Oprócz tego najważniejsze zagadnienia i narzędzia do zastosowania podczas pracy z uczniami będą przygotowane w postaci „ściąg” – kart pokazujących „instrukcję” postępowania w konkretnych sytuacjach, np. „radzenie sobie z zastrzeżeniami ucznia”.

Całość rozwiązania zostanie przedstawiona w przejrzysty sposób w formie podręcznika (dostępnego online oraz w wersji do wydrukowania) wraz z prostą instrukcją użytkowania. Z rozwiązania będą mogli samodzielnie korzystać odbiorcy oraz inne grupy zainteresowane tematyką pracy z uczniem np. opiekunowie praktyk, nauczyciele zawodu, kierownicy praktyk, doradcy zawodowi. 

Innowacja