Scroll to top

INNOWATORZY

Patrycja, Wojtek i Ewa.
Zespół z Fundacji Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera, od wielu lat zajmuje się tematyką edukacji technicznej dla uczniów szkół podstawowych. Współpracujemy jako zespół od ponad 5 lat, śledzimy na bieżąco nowości w obszarze edukacji technicznej i staramy się je wdrażać na rynku polskim. Nieustanny rozwój technologii, nowych języków programowania, aplikacji, środowisk programistycznych wymusza konieczność ciągłego rozwoju, przygotowywania nowych programów zajęć, szkolenia nauczycieli.

Misją fundacji jest przekonanie, że nauka nie jest nudna lecz fascynująca. Pragniemy rozwijać zainteresowania i chęć poznawania świata wśród najmłodszych, chcemy nieustannie pobudzać ich apetyt na wiedzę, tak aby poznawanie stało się niesamowitą przygodą, która może zaprocentować w przyszłości.

INNOWACJA

ProGRAMowanie w MINECRAFT

Planowana do wdrożenia innowacja dotyczy nauczania programowania na lekcjach informatyki w szkołach podstawowych. Przygotowany program nauczania będzie opierał się o popularną wśród uczniów grę Minecraft, wykorzystanie tej gry będzie stanowiło motywację do poszerzania wiedzy i kompetencji w dziedzinie programowania.

Nauczyciel, wykorzystując program zajęć, ukierunkuje chęć grania w grę komputerową na konstruktywne wykorzystanie do celów edukacyjnych.

Proponowana innowacja będzie zwierać 30h scenariuszy lekcji z programowania w Minecraft, zgodnych z podstawą programową, z podziałem na niezależne bloki z wzrastającym poziomem trudności, dostosowaną do poziomu edukacyjnego uczniów. Dzięki temu uczeń otrzyma wsparcie pozwalające mu kształtować kompetencje, rozwijać nowe umiejętności, motywować do dalszego rozwijania wiedzy, przy użyciu lubianej gry komputerowej.

Innowacja