Scroll to top

INNOWATORZY

Nauczyciele Technikum Lotniczego ZDZ w Katowicach są pasjonatami i swą pasją zarażają uczniów.

Dariusz ŚwiderDamian Kimla to nauczyciele, którzy nieszablonowo podchodzą do kwestii nauczanych przez siebie przedmiotów.

Zainteresowania Dariusza to poszukiwanie nowych sposobów angażowania w pracę uczniów oraz testowanie skuteczności narzędzi i metod nauczania. Dariusz Świder wprowadza innowacje niemal na każdych zajęciach z uczniami, a jego hobby związane jest z projektowaniem pomocy naukowych, czemu poświęca każdą wolną chwilę.

Damian Kimla od 17 lat realizuje swoją pasję jako nauczyciel fizyki w szkole średniej. Jest spełnionym pracownikiem Technikum Lotniczego w Katowicach. Uparcie dąży do tego, aby jego zajęcia rozwijały kreatywność i ciekawość świata. Interesuje się wykorzystaniem i testowaniem innowacyjnych, interaktywnych metod nauczania.

INNOWACJA

Mikrokontrolery - megaprojekty

Celem innowacji jest stworzenie modelu opierającego się na pakiecie atrakcyjnych, interdyscyplinarnych narzędzi, dzięki którym wzrośnie efektywność nauczania wśród uczniów szkół ponadpodstawowych.

Ideą projektu jest włączenie mikrokontrolerów takich jak Arduino, Raspberry Pi, klocków edukacyjnych do codziennej pracy dydaktycznej na zasadzie interdyscyplinarnych projektów naukowych.

Ten sposób prowadzenia zajęć kształtuje najbardziej wymagane w obecnych czasach kompetencje niezbędne uczniom na rynku pracy, na wyższych uczelniach i w biznesie.

Cechy wyróżniające tę innowację, to przede wszystkim:
– ogólnodostępność (nauczyciele będą mieli nieograniczony dostęp do stworzonych zasobów);
– przejrzystość (instrukcja programowania mikroprocesorów będzie bogato ilustrowana i napisana przystępnym, niespecjalistycznym językiem);
– łatwość adaptacji (przygotowane bazy i przykładowe programy będą odpowiednio opisane i łatwe do skopiowania);
– uniwersalność (oprócz gotowych rozwiązań, nauczyciel będzie mógł stworzyć własne projekty na bazie udostępnionych podprogramów);
– zgodność z podstawą programową (na podstawie zaproponowanych pomysłów, nauczyciele z łatwością odnajdą analogie w swoich przedmiotowych planach pracy).

Innowacja