Scroll to top

INNOWATORKI

Marta Giziewska – logopeda, neurologopeda, pedagog specjalny, pedagog resocjalizacyjny, doradca zawodowy, terapeuta Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu, doktorantka w Instytucie Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, wiceprzewodnicząca Toruńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Logopedycznego. Dysertacja naukowa dotyczy zagadnienia zdolności artykulacyjnych a poziomu funkcjonowania psychospołecznego młodzieży w środowisku szkolnym. Publikowane artykuły naukowe wpisujące się w podejmowaną tematykę to, m.in. Terapia logopedyczna procesem rozwoju emocjonalnego, społecznego i poznawczego ucznia, Zależność między występowaniem wady wymowy a wynikami samooceny w grupie młodzieży licealnej, Konsekwencje utrzymujących się zaburzeń mowy u osób dorastających i dojrzałych. Posiadam ponad pięcioletnie doświadczenie zdobyte w pracy terapeutycznej z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. Problematyka zaburzeń mowy jest istotnym i wciąż aktualnym zagadnieniem, z uwagi na występujące konsekwencje pedagogiczne, psychologiczne, czy społeczne. Osobom tym jest trudniej nawiązać relacje społeczne, co może przyczyniać się do braku pełnej socjalizacji. Zaburzenia mowy stają się zagrożeniem dla realizacji osobistych planów życiowych, zawodowych i społecznych. Piętrzą trudności w rozwoju osobowości, wypełnianiu ról społecznych, spełnianiu siebie oraz percepcji własnej osoby. Szczególnie w sferze poczucia satysfakcji życiowej. Kierując się holistycznym, a zarazem zindywidualizowanym podejściem do człowieka, z którym pracuję poszukuję skutecznych metod, wdrażam kreatywne rozwiązania, współpracuję z innymi specjalistami.

Emilia Aksamit – nauczycielka akademicka, pedagożka szkolna i nauczycielka WDŻwR oraz etyki, psychoterapeutka systemowa w trakcie certyfikacji, familiolożka, kognitywistka i trenerka. Miłośniczka natury i podróży. W swojej pracy zawodowej spotykam się ludźmi w różnym wieku. Mimo pracy na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu nie zrezygnowałam z pracy w szkole, która jest dla mnie przestrzenią do rozwoju niosącą każdego dnia liczne wyzwania i dającą ogrom satysfakcji. To właśnie doświadczenie w tym obszarze było inspiracją dla innowacji Masz tę MOC! W swojej pracy stawiam na dobre relacje, pozytywne nastawienie, zainteresowanie drugim człowiekiem i otwartość. W moich doświadczeniach te cechy sprawdzają się zarówno we współpracy z dziećmi, jak i dorosłymi. W pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną coraz częściej spotykam się z problemem niskiej samooceny, nieumiejętnością dostrzegania swoich mocnych stron i brakiem motywacji do działania. Z problemu jednostkowego, dostrzegam zmianę na problem większych grup. Reakcja jest kluczowym działaniem, a zaproponowana innowacja pozwoliłaby w sposób nowy, świeży i skuteczny podejść do tego tematu.

INNOWACJA

Masz tę MOC! Marz. Odkrywaj. Ustalaj cele.

Innowacja stanowi odpowiedź na niski poziom kompetencji uczniów klas 4-8 w obszarze planowania samorealizacji, rozpoznawania własnych zasobów, sprawczości i pozytywnego obrazu siebie niezbędnych do definiowania własnych potrzeb oraz poznawania sposobów ich realizacji.

Innowacja Masz tę moc! Marz! Odkrywaj! Ustalaj Cele! stanowi rozwiązanie skierowane do wszystkich nauczycieli i specjalistów szkolnych, którzy chcą zwiększać kompetencje uczniów i uczennic klas 4-8 w obszarach:

  • planowania samorealizacji,
  • rozpoznawania własnych zasobów,
  • wzmacniania sprawczości,
  • budowania pozytywnego obrazu siebie,
  • definiowania własnych potrzeb,
  • poznawania sposobów realizacji tych potrzeb.

Ponadto inspiracją do powstania innowacji Masz tę MOC! Marz! Odkrywaj! Ustalaj Cele! były doświadczenia i obserwacje gromadzone każdego dnia naszej pracy z dziećmi i młodzieżą, a także dane o pogarszającym się z roku na rok stanie psychicznym młodzieży. Autorkami kierowała chęć znalezienia odpowiedzi dla aktualnych potrzeb dzieci i młodzieży w wieku szkolnym związanych z rozwojem umiejętności życiowych i samoświadomości.

Innowacja