Scroll to top

INNOWATORZY

Monika Szydłowiecka – pedagog, animator kultury, reżyser teatralny, wicedyrektor Młodzieżowego Domu Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach.

Od 15 lat pracuje jako instruktor teatralny, prowadzi trzy stałe zespoły: Autorski Teatr Ruchu „Wampa”, grupę teatralną „Pi Yigna” i teatr „Anonimowi”. Wyreżyserowała do tej pory około 60 spektakli teatralnych. Od 2017 roku prowadzi, wraz z Michałem Miszą Czornym, teatr odRuchu. Teatr ma na swoim koncie trzy spektakle „Deklaracja 6888”, „Linoleum” i „Po drugiej stronie Wisły”.

Jest pomysłodawczynią i współautorką publikacji „Lingwistyczna Papuga. O dykcji i nie tylko”, a także koordynatorką i współprowadzącą cykl edukacji teatralnej „Teatr na 5” i „Teatr na 6”, mający na celu upowszechnianie działań amatorskich zespołów teatralnych, edukowanie dzieci i młodzieży w zakresie teatru oraz zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w kulturze i kreatywnego spędzania wolnego czasu. Obecnie wraz z Maciejem Gruchlikiem tworzy aplikację „Lingwistyczna papuga” w ramach II naboru projektu PoPojutrze 2.0.

MACIEJ GRUCHLIK – tancerz, choreograf, nauczyciel w SP 21 oraz MDK 1 w Tychach, w którym od ponad trzech lat jest dyrektorem.

Posiada stopień nauczyciela dyplomowanego oraz ukończone liczne kursy i szkolenia o specjalności tanecznej, a z wykształcenia jest filologiem, ukończył filologię germańską. Przez prawie rok tańczył w Państwowym Zespole Ludowym Pieśni i Tańca „MAZOWSZE”. Każdego roku realizuje kilka konkursów o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej, wojewódzkiej i lokalnej oraz inne działania i projekty mające na celu uatrakcyjnienie pracy placówki, promocję miasta i placówki, a także współpracę z innymi podmiotami. W ramach działalności potrafi zainteresować ofertą placówki podmioty z sektora prywatnego i dzięki temu pozyskać dodatkowe fundusze np. na nagrody dla uczestników konkursów, festiwalu i innych działań prowadzonych przez placówkę. Dzięki jego zaangażowaniu i współpracy ze Szkołą Podstawową nr 21 w Tychach udało się stworzyć klasę 4 z przedmiotem TANIEC oraz klasę pierwszą od obecnego roku szkolnego. Jest to projekt, który ma na celu promocję tańca jako sportu i ruchu, a także ciekawej formy realizacji zajęć szkolnych. W ramach pracy choreograficzne stworzył ponad 70 autorskich układów z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi w różnych technikach tanecznych. Aktywnie uczestniczy w życiu scenicznym i tanecznym również poprzez udział w pracach komisji konkursowych w charakterze jurora/sędziego dzieląc się swoją wiedzą i zdobywając stale nowe doświadczenie. Obecnie wraz z Moniką Szydłowiecką tworzy aplikację „Lingwistyczna papuga” w ramach II naboru projektu PoPojutrze 2.0.

INNOWACJA

Lingwistyczna papuga. Dykcyjna aplikacja mobilna.

Nadrzędnym zadaniem projektu jest doprowadzenie do powstania aplikacji na telefon, której celem będzie przystępne, a przede wszystkim SYSTEMATYCZNE doskonalenie dykcji.  Nasze życie w dużym stopniu odbywa się w przestrzeni wirtualnej, dlatego też pomysł stworzenia aplikacji odpowiada na potrzeby i koresponduje z obecnymi możliwościami kształcenia na odległość. Przy okazji trafia do zainteresowań dzieci i młodzieży w związku z wszechobecnością smartfonów. Ćwiczenia, aby były efektywne, wymagają systematyczności. Z praktyki wiemy, że dzieci (i nie tylko) nie zawsze chętnie ćwiczą dykcję, dlatego znalezienie odpowiedniej formy z włączeniem gier i zabaw powoduje, że tak zaprezentowane zadania stają się prawdziwą przyjemnością. Szczególnie istotne dla nas jest motywowanie odbiorcy oraz wyznaczanie widocznych jasnych i osiągalnych celów, które są gwarancją sukcesu. Aplikacja będzie nawiązywać do powstałej już publikacji „Lingwistyczna Papuga. O dykcji i nie tylko”, dlatego w ramach projektu chcielibyśmy przygotować filmiki instruktażowe, jak poprawnie wykonywać ćwiczenia – zarówno te zawarte w dotychczasowej publikacji jak i nowe ćwiczenia, które zostaną opisane i nagrane w ramach rozwinięcia dotychczasowego tematu dykcji.

DLACZEGO RAZEM?

Od wielu lat współpracujemy ze sobą na różnych płaszczyznach: początkowo jako nauczyciele w tym samym MDKu – każdy realizował swoje projekty oddzielnie. Następnie jako nauczyciele współpracujący ze sobą i wspierający się przy tworzeniu spektakli i układów tanecznych. Od ponad trzech lat jako dyrekcja MDK 1 w Tychach. Umiejętność szczerej rozmowy oraz szybkie wyjaśnienie wątpliwości to nasz klucz do dobrej współpracy. Działamy niczym serce i rozum – każdy inaczej, ale tylko razem skutecznie J i to nieważne, które z nas jest jednym, a które drugim, bo to zmienia się w zależności od sytuacji. Dokładnie tak samo wygląda praca nad Innowacją Społeczną „Lingwistyczna papuga. Dykcyjna aplikacja mobilna.” Mamy nadzieję, że już niedługo będą mogli Państwo w praktyce sprawdzić efekty naszych działań.

Innowacja