Scroll to top

INNOWATORKI

Aleksandra Kaczmarek – nauczyciel plastyki, techniki, w Zespole Szkół Społecznych nr 1 STO w Poznaniu oraz nauczyciel plastyki i terapii pedagogicznej w XX LO w Poznaniu.

Organizatorka konkursów plastyczno-historycznych i plastycznych.

 

Alicja Wolińska – nauczyciel plastyki w Zespole Szkół Społecznych nr 1 STO w Poznaniu.

Pracowała jako instruktor działań artystycznych w CK Zamek. Pracowała również w Wytwórni Filmów Animowanych dzięki czemu poznała nowe techniki np. technikę malowania na celuloidach. Obecnie dokształca się z techniki pisania ikon.

 

Małgorzata Kaczmarek – Giergasz – nauczyciel informatyki w Zespole Szkół Społecznych nr 1 STO w Poznaniu.

Prowadzi zajęcia komputerowe dla uczniów począwszy od nauczania początkowego po liceum.

Innowacje uważa za podstawę nauczania swojego przedmiotu w kontekście interdyscyplinarnym, który pozwala na funkcjonowanie w dzisiejszym cyfrowym świecie.

INNOWACJA

Doświadczać jak Leonardo – budowanie kultury uczenia się i kreatywności.

Innowacja zawiera sześć pakietów- modułów gotowych do wykorzystania przez nauczycieli, gdzie każdy z nich opiera się na podobnej zasadzie działania, natomiast różni się szczegółami w zależności od tematyki. Zaczynając przygodę z naszą innowacją należy rozpocząć od zapoznania się z instrukcją.

Każdy moduł naszej innowacji zawiera:

  • scenariusz,
  • film wprowadzający do tematu lub do wybranego elementu z tematu,
  • kartę pracy dla ucznia – jak uczniowie mogą zaplanować swoja prace, jak rozplanować działania w grupie,
  • Karty i broszury dla ucznia i nauczyciela z zadaniami do wykorzystania i pomocnymi informacjami,
  • Inne w zależności od scenariusza.

Przez stworzenie interaktywnego modelu innowacji chcemy zmienić przekonanie wśród nauczycieli na temat osiągania dobrych wyników w nauce przez uczniów tylko metodami podającymi. Chcemy pokazać, że można uczyć inaczej w sposób, który wszystkim da satysfakcję. Przedmioty artystyczne i informatyka mogą w tym zakresie sprawić cuda. Nauka przez doświadczanie, eksperymentowanie i samodzielne poszukiwanie treści wspomaga umiejętności i może mieć wpływ na bardziej efektywne nauczanie.

Getting more from less for more, co można tłumaczyć jako osiąganie znacznie lepszych rezultatów, wykorzystując mniejsze zasoby i to właśnie proponujemy w naszej innowacji. Chcemy pokazać jak można uatrakcyjnić lekcje, dbając o ich interdyscyplinarność.

Skąd pomysł na innowację?

Pomysł na nasza innowację powstał w wyniku poszukiwania możliwości przedstawienia przedmiotu plastyka jako wspierającego rozwój każdego człowieka.

Jako wzór do naszego projektu zaproponowaliśmy postać Leonardo da Vinci, który zdobywał wiedzę poprzez doświadczenia, eksperymenty, poszukiwania i rozwijanie własnych zainteresowań. Wśród nauczycieli, rodziców i uczniów przedmioty artystyczne są traktowane jako mało ważne. Przedmiotu tego w siatce godzin jest niewiele i nie jest obecny we wszystkich klasach, dlatego stwierdziłyśmy, że  warto zainspirować lekcje na innych przedmiotach z wykorzystaniem działań artystycznych.

Nasz zespól składa się z dwóch nauczycieli plastyki i nauczyciela informatyki.  Informatyka podobnie jak plastyka jest przedmiotem uważanym za mniej ważny pomimo, że w dzisiejszym świecie nie da się dobrze funkcjonować bez umiejętności informatycznych.

W naszej innowacji pokazujemy wykorzystanie tych przedmiotów podczas wszystkich działań szkolnych, pokazujemy również o ile więcej możemy osiągnąć zmieniając sposób pracy z tradycyjnego na interdyscyplinarny.

Jesteśmy zespołem pełnym energii i cały czas szukamy rozwiązań, które będą mogły jak najlepiej funkcjonować w szkole.

Kierujemy nasze działania do nauczycieli jako użytkowników a przez nauczycieli do uczniów jako odbiorców. Zależy nam na szkole, w której uczniowie będą rozwijać kreatywność, współpracę w zespole interdyscyplinarnym i będą chętnie chodzić do szkoły.

Chcemy również, aby nauczyciele pozytywnie nastawili się do pracy, która pozornie jest mniej wymagająca. Pozornie? Dlatego, że wiedza, do której uczniowie dotrą samodzielnie, a my to skorygujemy pozostanie z nimi na dłużej.

Takie rozwiązania znajdziecie w naszej innowacji, która jest narzędziem interaktywnym z całą obudową: filmy, scenariusze, karty pracy, prezentacje.

Innowacja