Scroll to top

INNOWATORZY

Patrycja, Wojtek i Ewa.
Zespół z Fundacji Rozwoju Edukacji Małego Inżyniera, od wielu lat zajmuje się tematyką edukacji technicznej dla uczniów szkół podstawowych. Współpracujemy jako zespół od ponad 5 lat, śledzimy na bieżąco nowości w obszarze edukacji technicznej i staramy się je wdrażać na rynku polskim. Nieustanny rozwój technologii, nowych języków programowania, aplikacji, środowisk programistycznych wymusza konieczność ciągłego rozwoju, przygotowywania nowych programów zajęć, szkolenia nauczycieli.

Misją fundacji jest przekonanie, że nauka nie jest nudna lecz fascynująca. Pragniemy rozwijać zainteresowania i chęć poznawania świata wśród najmłodszych, chcemy nieustannie pobudzać ich apetyt na wiedzę, tak aby poznawanie stało się niesamowitą przygodą, która może zaprocentować w przyszłości.

INNOWACJA

Laboratorium STEAM

- scenariusze lekcji do Laboratoriów Przyszłości

Planowana do wdrożenia innowacja dotyczy interdyscyplinarnego nauczania przedmiotów informatyka i technika na lekcjach w klasach IV-VIII w szkołach podstawowych. Przygotowany program nauczania będzie opierał się o obowiązkowy sprzęt z katalogu podstawowego ministerialnego programu Laboratoria Przyszłości.

Nauczyciel, wykorzystując program zajęć, będzie nauczał w sposób interdyscyplinarny przy jednoczesnym kształtowaniu kompetencji przyszłości z wykorzystaniem praktycznych, aktywizujących ucznia metod.

W sumie przygotujemy 25h scenariuszy lekcji, interdyscyplinarnych, zgodnych z podstawą programową. Dzięki temu nauczyciel otrzyma materiały pozwalające kształtować wśród uczniów kompetencje z dziedzin STEAM (z ang. science, technology, engineering, art, math), rozwijać nowe umiejętności, motywować do dalszego rozwijania wiedzy, przy użyciu posiadanego przez szkołę sprzętu. Jednocześnie szkoła spełni wymagania programu Laboratoria Przyszłości, polegające na obowiązku wykorzystywania wyposażenia w co najmniej pięciu kolejnych latach szkolnych, podczas średnio minimum 3 godzin zajęć w każdym tygodniu nauki.

Innowacja