Scroll to top

INNOWATORZY

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr hab. Bartosz Jóźwik, prof. KUL, kierownik Katedry Ekonomii Międzynarodowej na KUL. Spotyka się ze studentami na wielu zagranicznych uniwersytetach. Pracował, wykładał, prowadził seminaria i konferencje m.in. na Wydziale Ekonomicznym UMCS, w Mykolas Romeris University na Litwie, w National University of Ostroh Academy na Ukrainie, we Free International University w Kiszyniowie w Mołdawii, w Notre Dame University w USA oraz w Cambridge University w Wielkiej Brytanii. W trakcie pracy w Notre Dame University uczestniczył w iLab – laboratorium design thinking, którego celem było interdyscyplinarne przygotowanie studentów Master of Global Affairs do pracy w instytucjach i organizacjach międzynarodowych ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów globalnych, zrównoważony rozwój i utrzymanie pokoju.

mgr Marlena Gołębiowska do zespołu wnosi doświadczenia wynikające z pracy ze studentami metodą design thinking na uniwersytecie oraz pracy w środowisku analitycznym. Obecnie pracuje w Instytucie Ekonomii i Finansów na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II oraz w Instytucie Europy Środkowej. Jest także doktorantką na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Zespół wspierają merytorycznie także:
dr inż. Jan Kamiński, architekt krajobrazu, pracownik Instytutu Architektury Krajobrazu KUL, członek Forum Kultury Przestrzeni i koordynator projektu „Uniservitate” na KUL, dotyczącego wdrażania metody dydaktycznej service learning,
dr Jakub Czerniak, pracownik Katedry Mikroekonomii i Ekonomii Stosowanej UMCS, w roku akademickim 2020/2021 najlepiej oceniony przez studentów wykładowca Wydziału Ekonomicznego UMCS
dr Grzegorz Kwiatkowski, pracownik Katedry Polityki Gospodarczej i Regionalnej, autor podręczników o tematyce ekonomicznej.

INNOWACJA

Laboratorium Design Thinking

Laboratorium Design Thinking to innowacja społeczna skierowana do nauczycieli akademickich nauk społecznych, która ma pomóc im lepiej przygotować swoich studentów na wyzwania współczesnego świata. Jej celem jest poprawa umiejętności prowadzenia zajęć metodą design thinking przez nauczycieli akademickich, a w konsekwencji także poprawa kształcenia studentów w zakresie kompetencji przyszłości.

W skład innowacji wchodzą podręcznik „Laboratorium Design Thinking. Kurs Design Thinking dla nauczycieli akademickich nauk społecznych” wraz z pakietem narzędzi do pracy na zajęciach oraz case study do zajęć prowadzonych na kierunkach nauk społecznych, opatrzonych instrukcjami, jak z nich korzystać i zaadaptować do środowiska akademickiego, a także podcasty poświęcone wdrożeniu metody design thinking na uniwersytecie.

Dlaczego warto skorzystać z Laboratorium Design Thinking?

Wyzwania współczesności, zarówno te związane z rynkiem pracy, jak i z funkcjonowaniem w społeczeństwie, sprawiają, że potrzebujemy szeregu kompetencji z zakresu komunikowania, negocjowania, budowania relacji, kreatywności, radzenia sobie ze stresem oraz rozwiązywania problemów. To kluczowe kompetencje przyszłości, niezbędne w środowiskach wymagających kontaktu z drugim człowiekiem, pracy zespołowej lub zarządzania ludźmi. Istotną rolę w edukacji nastawionej na kształcenie tych kompetencji pełnią metody projektu. Jedną z nich jest tytułowa metoda – design thinking.

Innowacja