Scroll to top

INNOWATORZY

Karolina Kozak

Współzałożycielka i wiceprezeska Fundacji Laboratorium Edukacyjne Edulab, która jest organem prowadzącym szkołę podstawową. Dyrektorka Niepublicznej Szkoły Podstawowej EduLab w Starych Babicach oraz dyrektorka ds. pedagogicznych Niepublicznego Przedszkola „Tęcza” w Latchorzewie. Od 8 lat jest wychowawczynią i tutorką kolejnych klas szkoły podstawowej. Jako liderka rady pedagogicznej tworzy warunki i wspiera nauczycieli w pracy z wychowankami w oparciu o różne koncepcje pedagogiczne, zwracając uwagę na to, aby były one oparte na badaniach naukowych. Absolwentka polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim, studiów podyplomowych Trener zdolności poznawczych na Uniwersytecie SWPS oraz absolwentka Akademii Przywództwa Liderów Oświaty organizowanej przez Instytut Humanites. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty.

Piotr Sienkiewicz

Wicedyrektor Niepublicznej Szkoły Podstawowej EduLab, nauczyciel historii, wiedzy o społeczeństwie, wychowawca klas, tutor.  Ekspert w zakresie edukacji obywatelskiej. Jako stały współpracownik Fundacji Civis Polonus pracuje z uczniami oraz nauczycielami w celu wzmacniania samorządności uczniowskiej. Jest autorem licznych publikacji, scenariuszy lekcji i projektów edukacyjnych poświęconych podmiotowości uczniowskiej, kompetencji społeczno-obywatelskich, edukacji globalnej, zrównoważonego rozwoju, partycypacji publicznej, komunikacji nauczycieli z uczniami i rodzicami.

INNOWACJA

Kurs na relacje

O czym rozmawiać na godzinach wychowawczych? Które tematy warto poruszyć na zebraniach z rodzicami? To pytania, które często zadają sobie nie tylko początkujący, ale również i doświadczeni wychowawcy. Z odpowiedzią przychodzi Kurs na relacje – poradnik dla wychowawców i dyrektorów szkół. Nauczyciele znajdą w nim opisy studium przypadku, pytania skłaniające do refleksji nad własnym doświadczeniem i przekonaniami pedagogicznymi, niezbędną wiedzę z zakresu teorii uczenia się, komunikacji i psychologii, a także scenariusze zajęć z uczniami i rodzicami.

Realizując zajęcia oparte o materiały przygotowane w poradniku nauczyciel będzie miał możliwość zarówno wspierania rodziców w procesie wychowawczym, jak i wzmocnienia relacji z uczniami oraz rodzicami.

Innowacja