Scroll to top

INNOWATORZY

Marlena Wieczorek – prezes Fundacji MEAKULTURA. Kreatorka życia kulturalnego, managerka, redaktor naczelna pisma www.meakultura.pl i prezes Fundacji MEAKULTURA. Napisała rozprawę doktorską o życiu i twórczości polskiego kompozytora emigracyjnego – Romana Maciejewskiego, opublikowała szereg artykułów i trzy książki, w tym jedną pracę zbiorową Sto lat muzycznej emigracji. Kompozytorzy polscy za granicą (1918–2018), która została wydana także w języku angielskim. Prowadzi praktyki uniwersyteckie i staże zawodowe. Jurorka „Paszportów Polityki” i „Koryfeuszy Muzyki Polskiej”, pomysłodawczyni oraz organizatorka Konkursu Polskich Krytyków Muzycznych „KROPKA”. Dwukrotna stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w 2013 i 2017 roku). Autorka programów i kierownik dwóch kierunków studiów podyplomowych: „Muzyka w mediach” i „Komercjalizacja projektów w kulturze” (współorganizacja: Collegium Civitas i Fundacja MEAKULTURA).

Emilia Miechowicz – dyrektorka do spraw współpracy i fundraisingu Fundacji MEAKULTURA. Studentka ostatniego roku studiów magisterskich w specjalności altówka Akademii Muzycznej im. S. Moniuszki w Gdańsku. Współpracuje jako manager artystyczny z Fundacją Ars Sine Qua Non tworząc projekty takie jak EURO Chamber Music Festival, Polish Rising Music Stars czy Polish Viola Symposium. Koordynatorka warsztatów i kursów muzycznych, mająca bezpośredni kontakt z młodzieżą; udziela lekcji dodatkowych i korepetycji z zakresu teorii muzyki oraz instrumentalistyki.

Jędrzej Rumiński – dyrektor Działu Komunikacji Fundacji MEAKULTURA. Ukończył studia pierwszego stopnia na kierunku Kulturoznawstwo na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie studiuje Dziennikarstwo i komunikację społeczną ze specjalizacją „Zarządzanie komunikacją w biznesie” na studiach magisterskich. Pracował w Radio Meteor, gdzie pełnił funkcję dziennikarza muzycznego oraz pisał artykuły dla internetowego czasopisma muzycznego Kulturalne Media. Interesuje go świat nowych mediów, zagadnienia związane z komunikacją i nauki humanistyczne.

Agnieszka Wieczorek – studentka poznańskiej muzykologii oraz absolwentka Państwowej Szkoły Muzycznej II stopnia w Lesznie w klasie skrzypiec. Angażuje się życie Wydziału Nauk o Sztuce Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w ramach Rady Samorządu Studentów WNoS oraz Studenckiego Koła Naukowego Muzykologów UAM. Związana także z agencją copywriterską BeContent, w której zajmuje stanowisko Content Managerki. W 2021 roku dołączyła do Fundacji MEAKUTLURA, gdzie pełni rolę Specjalistki ds. Współpracy i Komunikacji. Interesuje się głównie literaturą skrzypcową, edukacją muzyczną oraz content marketingiem związanym z promocją szeroko pojętej kultury.

Monika Targowska – flecistka, ukończyła dwa kierunki studiów w Akademii Muzycznej w Łodzi oraz we Wrocławiu, oraz stypendium w Hochschule fur Musik und Theater w Hannoverze. Uczestniczyła w wielu kursach i konkursach fletowych. Od 2006 roku związana z zespołem orkiestry symfonicznej Filharmonii Opolskiej, z którą koncertuje jako solistka i kameralistka. Interesuje się historycznymi praktykami wykonawczymi, gra zarówno na fletach współczesnych, jak i barokowych. Współzałożycielka zespołu kameralistów barokowych “Sanssouci”. Od wielu lat prowadzi klasy fletu w szkołach muzycznych I stopnia, w których aktywnie propaguje muzykę dawną. Publikuje teksty poświęcone muzyce i edukacji, m.in. w kwartalniku “Szkoła artystyczna” oraz w magazynie Meakultura.pl.

INNOWACJA

INSTRUMENTOWNIK Fiszki Save the Music dla edukacji

Projekt stworzony w ramach kampanii społecznej Save the Music (Fundacja MEAKULTURA) to nowoczesna forma podręcznika z instrumentami muzycznymi, zawierająca zestaw edukacyjnych fiszek, rozbudowaną platformę internetową i szereg materiałów dodatkowych. Pomysł zakłada popularyzowanie wiedzy muzycznej w merytoryczny sposób, nie zapominając o atrakcyjnej i angażującej formule, dzięki której m.in. uczniowie w szkołach podstawowych mogą poszerzyć własną świadomość kulturalną i rozwinąć wrażliwość estetyczną. W przeciwieństwie do dostępnych obecnie materiałów, Instrumentownik jest wykonany w pierwszej kolejności z myślą o aktualnych potrzebach społeczeństwa.

Innowacja