Scroll to top

INNOWATORKI

ANNA SZCZEPAŃSKA

Z wykształcenia nauczycielka, lecz nie pracująca w szkole. Od 2014 roku pracuje zawodowo nad aktywizacją społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Prowadzi bloga OBUDŹ W SOBIE WILCZYCĘ. Uwielbia pracę z młodzieżą, którą wykonuje w ramach działań fundacji WATAHA. Certyfikowany praktyk metody Points of You – innowacyjnego narzędzia do pracy coachingowej oraz certyfikowana konsultantka Extended DISC. Prywatnie mama 23 syna i 18 letniej córki, z którą od 3 lat pracuje nad podnoszeniem własnej wartości.

MARTA POPIEL

Z wykształcenia mgr filologii polskiej. Posiada wieloletnie doświadczenie dziennikarskie i szkoleniowe. Od lat zawodowo także pracuje nad aktywizacją społeczną i zawodową osób zagrożonych społecznie, motywuje je do rozwoju, uczy m.in. zasad skutecznej komunikacji, przedsiębiorczości.

Prywatnie mama 14-letniego syna i  19-letniej córki, będących dla niej źródłem inspiracji do pracy z nastolatkami nad budową poczucia własnej wartości, podnoszeniem samooceny, pokonywaniem kryzysów, rozwojem motywacji  do samorozwoju.

INNOWACJA

Gotowi na sukces

Celem innowacji jest stworzenie modelu edukacyjnego odpowiadającego na problem braku kompetencji i umiejętności kształtujących poczucie własnej wartości wśród uczniów szkół ponadpodstawowych. Innowacja skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych oraz nauczycieli.

Odpowiada na jeden z ważniejszych problemów społecznych polskiej młodzieży: krytycznie niskie poczucie własnej wartości. Samoocena polskich nastolatków jest najniższa w Europie, podobnie jak poziom wsparcia ich ze strony nauczycieli. Wagę problemu obrazuje skala zaburzeń lękowych, depresji, problemów behawioralnych w Polsce.  Młodzież z lękiem wchodzi w dorosłe życie wymagające dziś od niej dużej niezależności i wiary w siebie. Polski system edukacji dotąd nie wprowadził programu podnoszenia poczucia własnej wartości uczniów.

Problem rozwiązujemy poprzez udostępnienie szkołom powszechnego, bezpłatnego pakietu edukacyjnego z budowania poczucia własnej wartości. Komplet materiałów da uczniom wiedzę i okazję kształtowania umiejętności niedostępnych w szkołach.

Produktem końcowym innowacji jest „Pakiet edukacyjny z obszaru podnoszenia poczucia własnej wartości dla uczniów szkół ponadpodstawowych” do wykorzystania przez nauczycieli podczas lekcji. Obejmuje materiały do pracy dla nauczyciela i uczniów (na lekcji i poza lekcją).

Innowacja