Scroll to top

INNOWATORZY

Dorota Uchwat-Zaród i Marcin Zaród

Nauczyciele języka angielskiego z Tarnowa, członkowie grupy Superbelfrzy RP oraz założyciele Stowarzyszenia „Tarnowska Akademia Nauki”. Na co dzień zajmują się promowaniem innowacyjnych metod i form edukacyjnych. Występują na ogólnopolskich konferencjach dla innowacyjnych nauczycieli i dyrektorów oraz są autorami artykułów publikowanych w czasopismach edukacyjnych, np. TIK w Edukacji, Głos Nauczycielski, Dyrektor Szkoły, Języki Obce w Szkole, Meritum.

Prywatnie są małżeństwem, uwielbiają podróżowanie oraz tai-chi.

Marcin w 2013 roku zdobył tytuł Nauczyciela Roku w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głos Nauczycielski, a także jest propagatorem metody projektowej zwanej Godziną Geniuszu.

INNOWACJA

Godziny Rozwoju, czyli jak zmienić nastawienie i uczyć (się) skutecznie

Celem naszej innowacji społecznej jest opracowanie interaktywnej publikacji opisującej program budowania wewnętrznej motywacji, nastawienia na rozwój oraz samodzielności i autonomii ucznia. Publikacja, skierowana zarówno do nauczycieli jak i rodziców, zawiera część poradnikową a także scenariusze zajęć, dzięki którym uczniowie dowiedzą się m.in. że dzięki neuroplastyczności mózgu inteligencję i umiejętności można rozwijać przez całe życie, błędy są naturalnym i potrzebnym zjawiskiem w procesie uczenia się, a konstruktywna krytyka pomaga w podnoszeniu umiejętności.

Pierwsza część będzie bazowała na koncepcji nastawienia na rozwój (Growth Mindset), a jej celem jest uświadomienie użytkownikowi, jakie jest jego indywidualne nastawienie i jaki to ma wpływ na jego życie, wychowywanie młodych ludzi oraz pracę pedagogiczną.  Nauczyciele i rodzice dowiedzą się między innymi, że chwalenie dzieci za samą inteligencję i talent osłabia motywację i prowadzi do gorszych długoterminowych rezultatów oraz obaw do podejmowania wyzwań. Szybkość i dążenie do perfekcji natomiast przeszkadza w nauce rzeczy trudnych.

Druga część publikacji będzie oparta na zagadnieniach z dziedziny psychologii i teorii motywacji (logoterapia, teoria samostanowienia, elementy filozofii kung-fu) oraz pedagogiki (podejście konstruktywistyczne, ocenianie kształtujące, metoda projektowa). Celem tej części będzie zapoznanie użytkownika z koncepcją projektów pasji – metodzie opartej na najnowszych trendach w edukacji i zainspirowanie go do zmiany oraz odejścia od tradycyjnego modelu, w którym uczeń jest jedynie pasywnym odbiorcą treści motywowanym lub demotywowanym przez system ocen.

Przygotowywana przez nas innowacja społeczna odpowiada na zapotrzebowanie związane z koniecznością uczenia się przez całe życie, wynikające z rozwoju gospodarki opartej na wiedzy, w której raz zdobyte kompetencje należy nieustannie rozwijać i uzupełniać. Ich promowanie doskonale wypełnia lukę istniejącą w systemie szkolnictwa, zwłaszcza publicznego, w którym nauczyciele dążący do realizacji kolejnych punktów podstawy programowej i zajęci przygotowywaniem uczniów do egzaminów, nie mają zazwyczaj czasu aby rozwijać w uczniach kompetencje kluczowe oraz ich pasje.

Innowacja