Scroll to top

INNOWATORZY

Fundacja Innowacja i Wiedza

Zespół tworzący  innowację społeczną Finasember to trzy kobiety, które połączyła chęć i nieustająca potrzeba szerzenia edukacji finansowej. Współpracujemy pod szyldem Fundacji Innowacja i Wiedza, warszawskiej organizacji utworzonej w 2012 roku. FIIW aktywnie włącza się w upowszechnianie idei przedsiębiorczości, samorealizacji i niezależności finansowej, wśród różnych grup społecznych, w szczególności tych, wykluczonych ekonomicznie. Podejmowane w ramach statutu i strategii działania Fundacji koncentrują się na pobudzaniu do aktywności społeczno-zawodowej osób nieaktywnych na rynku pracy, a także motywacji i kreatywnego myślenia w obszarze tworzenia własnego biznesu oraz pozyskiwania środków na otwarcie firmy. Pomysł na działania Fundacji, realizacja poszczególnych projektów i programów są wynikiem, doświadczeń i umiejętności osób pracujących w FIIW, a także wspólnego przekonania, iż szeroka edukacja Polaków w zakresie przedsiębiorczości, aktywności zawodowej oraz edukacji finansowej jest skuteczną metodą pobudzania wzrostu gospodarczego oraz  innowacyjnym sposobem walki z ubóstwem społeczeństwa polskiego. FIIW jest członkiem założycielem PREF – Partnerstwa na Rzecz Edukacji Finasnowej. 

Katarzyna Jaszczuk, pomysłodawczyni i koordynatorka projektów edukacji dorosłych (life-long learning) realizowanych w Polsce i w Europie. Niestrudzenie propaguje tematykę inteligencji finansowej i konsumenckiej, prowadzi szkolenia z zakresu finansów osobistych, rynku pracy oraz aktywizacji zawodowej. Zawsze szuka nowych rozwiązań, jest autorką innowacji społecznych, kursów online, gier edukacyjnych i programów szkoleniowych z edukacji finasnowej. Pracuje w sektorze biznesu i NGO. Dba, aby jej praca miały pozytywny wpływ na jakość życia innych ludzi.

Joanna Surwiłło, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, związana z edukacja finansową od 2008 roku. Prowadzi projekty mające na celu rozwiązanie kwestii społecznych w Europie Wschodniej. Pracowała w prawie 20 krajach w Europie i Azji Centralnej i Ameryce Północnej. Współpracowała z organizacjami pozarządowymi, organizacjami międzynarodowymi, bankami centralnymi, instytucjami mikro-finansowymi, aktywistami i mediami.

Paulina Bojanowska, pedagog resocjalizacyjny, pedagog twórczości. Prowadzi działania profilaktyczne i edukacyjne dla różnych grup wiekowych. Jej grupą docelową są osoby wykluczone społecznie lub zagrożone wykluczeniem. Problemy osób, które obejmuje swoją pomocą najczęściej sprowadzają się do braku wiedzy. Często dają się oszukać pracodawcy, pracują na czarno lub nie znają swoich praw. Brak tych podstaw ciągnie za sobą kolejne trudności – pętle zadłużenia, zaległości komornicze itd. dlatego w każdym momencie swojej pracy z klientami podkreśla rolę edukacji finansowej i istotę jej świadomości dla rozwoju i sukcesu. 

INNOWACJA

Finansember

Finansember to innowacyjna metoda przyswajania edukacji finansowej skierowana dla młodych dorosłych – studentów kierunków humanistycznych. 

Finansember ma na celu zmianę podejścia (mindset change) i postrzegania własnych finansów osobistych i sposobu zarządzania budżetem domowym. 

W przystępny sposób w formie miesięcznego challenge’u opartego na grywalizacji, z zadaniami do wykonania rozpisanymi na każdy dzień, studenci mogą poszerzyć wiedzę w zakresie finansów osobistych i na starcie dorosłego życia wyrobić sobie właściwe podejście do własnych możliwości finansowych. 

Innowacja