Scroll to top

INNOWATORZY

Ryszard Necel
Socjolog, doktor habilitowany w zakresie nauk społecznych, wykładowca akademicki, adiunkt w Zakładzie Rozwiązywania Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej na Wydziale Socjologii UAM. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych na temat praw społecznych, polityki społecznej i społeczeństwa obywatelskiego w czasopismach polskich i zagranicznych. Autor książki „Rzecznictwo praw społecznych w perspektywie socjologicznej”. Prowadzi badania dotyczące konsekwencji pandemii COVID-19, współczesnych wyzwań migracyjnych oraz profesjonalizacji zawodów pomocowych. Współpracuje z instytucjami pomocy społecznej w opracowywaniu dokumentów programowych i strategicznych.

Marta Zaręba 
Socjolożka, badaczka życia społecznego, wykładowczyni akademicka na kierunku praca socjalna i socjologia, członkini zespołu Obserwatorium Integracji Społecznej w ramach którego tworzy metodyki badawcze i realizuje badania w obszarze zagadnień związanych z systemem pomocy społecznej i działalnością instytucji w ramach tego systemu, wymiarami opiekuńczości we współczesnym świecie, funkcjonowaniem opiekunów rodzinnych, jakością życia osób starszych i osób z niepełnosprawnością, wymiarami społecznymi transformacji energetycznych, czy wpływem aktualnych kryzysów na funkcjonowanie społeczne i kondycję pomocy społecznej.

INNOWACJA

EDUKACJA DO E-POMOCY

Celem innowacji jest stworzenie modelu edukacyjnego, który podniesie kompetencje pracowników społecznych, terapeutów i przyszłych adeptów pracy społecznej (studenci ww. kierunków) w zakresie świadczenia usług e-pomocy społecznej. W efekcie poprzez wypełnienie luki edukacyjnej pozwoli on na bardziej efektywne nawiązywanie i/lub podtrzymywanie profesjonalnych relacji pomocowych w sytuacji ograniczonych kontaktów bezpośrednich, jako konsekwencji pandemii koronawirusa.

Projekt przyczynia się do włączenia społecznego osób dotychczas korzystających z usług instytucji wsparcia, którym, poprzez opracowaną metodykę pracy zdalnej, stworzy się możliwość podtrzymywania efektywnych relacji społecznych w sytuacji ograniczonych kontaktów bezpośrednich z dawcą usług społecznych (instytucjami pomocy społecznej).

Innowacja